O radu NSPPBH

25.04.2008

————————————————————————————–

– Trenutno smo najbrojniji i vodeći sindikat u navedenim plovidbama, iznad 600 članova s tendencijom rasta članstvu što potvrđuje činjenica da je naš sindikat dobio ( 8:3 ) na izborima  ( travanj,2008 ) za Radničko vijeće u Društvu Jadrolinija – Rijeka.

– Od 04. srpnja,2008.god. postali smo član Unije Nezavisnih Sindikata Hrvatske koju predvodi predsjednik gospodin Krešimir Sever.

– Na izborima za člana Nadzornog odbora, Društva Jadrolinija-Rijeka, a kojeg biraju zaposlenici 09.i 10. srpnja 2008. godine izabran je : kap. Ivo Staničić, 2/3 većinom, i prvi puta u povjesti Jadrolinije imamo aktivnog pomoraca člana Nadzornog odbora.

– U svibnju 2008.god, započeli smo pregovore s pregovaračkim timom Uprave Društva Jadrolinija-Rijeka o formacijskom sastavu posada brodova za plovidbu (dodatak Nacionalnog Kolektivnog Ugovora za Jadroliniju). Iz tog razloga je osnovana je radna grupa, koja je skupa s posadama brodova, trajekata i katamarana izradila prijedlog navedenog formacijskog sastava, te dostavila Upravi Društva Jadrolinija – Rijeka 30.07.2008.godine.

– Nezavisni Sindikat Pomoraca Putničkih Brodova Hrvatske će predložiti i zahtijevati izmjenu ili nadopunu Kolektivnog ugovora za pomorce Jadrolinije jer ovaj sadašnji NKU je zastario i kao takav za nas zaposlenike je neodrživ.

– Vodstvo Nezavisnog Sindikat priprema nadopunu Statuta, unutarnji ustroj sindikata a u cilju još efikasnijeg rada prema plovnim područjima (Rijeka – Zadar – Split – Agencije, Interventne grupe, Uprava Društva – službenici).

——————————————————————————————————–

20.07.2008.

Osvrt na dosadašnji rad NSPPBH-a i planovi za rad u narednom periodu

Kada se prije samo 10 mjeseci na M/T ˝Petar Hektorović˝ sastao inicijativni odbor od nekoliko
zapovjednika i upravitelja stroja, te ostalih članova posada sa trajekata Jadrolinije iz Splitskog
okružja i pokrenuo lančanu reakciju za osnivanje ovog sindikata, vjerojatno ni oni sami nisu mogli  pretpostaviti koliki će biti interes za to i u što će se cijela ta priča pretvoriti. A danas, kad sagledamo sve rezultate našeg okupljanja i rada u relativno kratkom razdoblju,  možemo biti više nego zadovoljni. Jer, postali smo respektabilna snaga u pomoračkim krugovima pa čak i šire, s tendencijom daljnjeg rasta i širenja članstva.
Koji su to naši rezultati?
Možda se SPH, koji ipak predstavlja veći broj pomoraca Hrvatske, pa možemo reći dijelom i pomoraca s putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi, neće složiti s ovom konstatacijom, ali je naša zasluga da smo potaknuli neke promjene, rezultati kojih su već vidljivi (posljednje povećanje plaća, bolji radni ugovori za pomorce), a koje trebaju donijeti boljitak i veći standard za pomorce kako Jadrolinije tako i ostalih brodara u obalnom linijskom prijevozu. To se prvenstveno odnosi na veće plaće i veće koeficijente za obračun plaća, počevši od mornara pa sve do zapovjednika, jer dosadašnji način raspodjele plaća nikako nas ne zadovoljava. U svezi s tim, naše radne grupe pristupiti će  pregovorima s nadležnim državnim institucijama, udrugama brodara i SPH-om kao našim partnerom, radi dogovora oko novog NKU-a koji će obuhvatiti sva pitanja od interesa za nas, a u skladu sa važećim zakonima i pravilnicima. Ovaj nimalo lagan posao, nastojat ćemo odraditi na zadovoljstvo svih, ali tako da više ne bude mogućnosti za bilo kakva proizvoljna tumačenja budućeg NKU-a. Tražit ćemo da se kao takav Ugovor poštuje, kako od strane Države i nadležnih tijela, tako i odstrane Uprave Društva. Naime, ne smije se dogoditi da se krše neka naša osnovna prava kao što je to bio slučaj do sada (ugovori o radu na određeno vrijeme, godišnji odmori, smjene, dopusti, preraspodjela, slobodni dani, razne naknade i sl.). Ovo smatramo našom osnovnom zadaćom i na tome ćemo uložiti naše najveće napore.
Naravno, kao mladi sindikat, koji je tek počeo sa svojom aktivnošću, moramo se okrenuti našoj reorganizaciji i uspostavi efikasnijeg djelovanja, pa smo već u fazi dogovora oko toga.

Za početak, pristupili smo Uniji nezavisnih sindikata Hrvatske na čelu sa gosp. Krešimirom Severom, što će dodatno osnažiti sadašnju našu poziciju. U skladu s ovim biti će potrebno  odrediti članarine na način da zadovolje financijsku konstrukciju za budući rad sindikata kao i mogućnosti naših članova. Konačno, sve navedeno, omogućit će nam daljnje angažiranje na planu borbe za bolji standard i uvjete života i rada na putničkim brodovima i trajektima, zbog čega i postojimo.

nsppbh

Last modified: 08.11.2019