Izbor za predstavnika radnika u NO društva Jadrolinija d.o.o.

16.07.2008

U društvu Jadrolinija d.o.o. održani su izbori za predstavnika radnika u NO društva.

Korišteno je 2050 glasačkih listića glasovalo ih je 928 od čega je:

 

15 listića nevažećih,

 

159 glasovalo za g. A. Mrvicu,

220 glasovalo je za gđa. I. Melada, a

 

534 glasova dobio je kap. I. Staničić  , kanditat kojeg je predložilo RV Jadrolinije

 

ČESTITAMO !!!!

Last modified: 08.11.2019