Peta sjednica Glavnog odbora

14.10.2008

ZADAR, 14.10.2008. god. održana 5. sjednica Glavnog odbora sindikata

 

Sjednici je prisustvovalo 12 članova glavnog odbora od 18 člana osim njih prisutno je bilo i deset članova iz užeg vodstva sindikata.Na sjednicu je pozvan i predsjednik Nezavisnog Hrvatskog sindikata gosp. Krešimir Sever koji se ispričao za nemogučnost dolaska unaprijed zakazanim obavezama.

Na sastanku su donešeno niz izmjena ustrojstva i važnih odluka radi boljeg funkcioniranja sindikata.

U više navrata zadljih par mjeseci predsjednik sindikata kap. Damir Rušinović tražio je od rukovodstva da ga razriješe funkcije predsjednika iz zdrastvenih razloga i izaberu novog predsjednika. Par dana prije sjednice uže rukovodstvo sindikata na čelu sa predsjednikom iznašlo je rješenje da se za novog predsjednika izabere kap. Ivo Staničić a dosadašnji predsjednik ostane član Glavnog odbora što je na sastanku potvrđeno jednoglasno.

Na sjednici su izglasane izmjene Statuta NSPPBH i ustroja sindikata:

  1. Dosadašnja “ovlaštena osoba za zastupanje sindikata” prema čl.178.stavak 2, jednoglasno

je razriješen dužnosti predsjednik sindikata, te je donesena jednoglasna ODLUKA da

“ovlaštena osoba za zastupanje sindikata” bude predsjednik Glavnog odbora.

  1. Osnivana su povjerenstva po područjima djelovanja na čelu sa dopredsjednicima:
  • Dopredsjednik za plovno područje I Rijeka – Branko Miščak.

Članovi povjerenstva izabrani su : Stanko Rob, Pavo Kanjuo, Ivica Martić i Marinko Vitezić.

Dopredsjednik za plovno područje II Zadar – Branko Šešelja.

Članovi povjerenstva izabrani su : Nenad Burić, Igor Perčić, Srzentić Ivan, Leo Kršlović.

Dopredsjednik za plovno područje III Split – Antun Obradović

Članovi povjerenstva izabrani su : Denis Parađina, Pero Grubišić, Pjer Anton

Dopredsjednik za zaposlenike-uprave, agencije, interventne grupe i ostalih – Igor Brboreža.

Članovi povjerenstva izabrani su : Smilja Pijuk, Marijana Trumbić (4.i 5. član naknadno)

Dopredsjednik za male brodare izabran je : Andrijić Ivo .

Članovi pvjerenstva bit će izabrani naknadno na drugoj sjednici gl. odbora sindikata.

  1. Razrješenjem dužnosti člana nadzornog odbora sindikata, na mjesto zamjenika predsjednika
  2. odbora, jednoglasno je izabran up. stroja Petar Burazer.
  3. Za nove članove nadzornog odbora sindikata, izabrani su Branko Miščak i Nediljko Bulić

umjesto Antuna Obradovića i Petra Burazera

Na sjednici je isto tako odlučeno da radi svrsihodnog rada sindikata potrebno je uvesti članarinu te je usvojeno da članarina iznosi 0,3% bruto osobnog dohotka a uplata da se vrši na dva načina:

 

Odbijanjem mjesečno od osobnog dohotka

Ili

  • Tri puta godišnje putem opće uplatnice

 

Za članove “malih brodara” članarina je jednokratna – godišnja te iznosi :

Članovima posade – 100 kuna. Časnicima, zapovjednicima i upraviteljima – 150 kuna.

 

U daljnjem razgovoru na sjednici diskusija se razvila o radu sindikata, te o potrebi da se na napade i ogovaranja SPH (za Jadroliniju) odgovori na primjeran način.

Last modified: 08.11.2019