Svim pomorcima i zaposlenicima

25.10.2008

NEZAVISNI SINDIKAT POMORACA PUTNIČKIH BRODOVA HRVATSKE – SPLIT

Svim pomorcima i zaposlenicima,

 

Zbog istinitog informiranja, NSPPBH je dužan ovim putem upoznati sve pomorce i zaposlenike Jadrolinije o svom djelovanju u proteklom periodu, kao i o svojim stavovima prema aktualnim temama.

Početkom sezone, na zahtjev Ministarstva mora i Uprave Društva Jadrolinije prišlo se izradi tablica koje sadržavaju “formacijske sastave” posada brodova/trajekata u sezoni i van sezone. Tablicu “minimuma posade”, određuju stručne službe Lučkih kapetanija te su iste također prilog, a i sastavni dio NKUHP.

Formirani su pregovarački timovi:

– predstavnici Uprave Društva, 6 članova: I.Butorac, V.Staničić, A.Mrvica, T.Ivanov, B.Barbarić, R.Sušić,

– predstavnici SPH 5, članova: V.Svalina, P.Brazzaduro, M.Njegovan, M.Miše, I.Švorinić

– predstavnici NSPPBH, 3 člana: M.Božić, N.Burić, B.Miščak.

Sindikati su osnovali mješovitu radnu grupu koja se sastojala od 10-ak članova Nezavisnog sindikata i 5 članova SPH, koja je imala zadatak izraditi po brodovima prijedloge budućih formacijskih sastava kako bi navedenim pregovaračkim timovima omogućili lakše i realnije izrade tablica. Članstvo NSPPBH odradilo je 95% posla, a ostatak 5% članovi radne grupe SPH.

Sredinom rujna su započeli pregovori 14-člane radne grupe dvaju sindikata i Uprave Društva Jadrolinije te su trajali ukupno 3 dana (uz jedan prekid). Pregovori su bili mukotrpni, iscrpljujući, uz puno ponavljanja i uvjeravanja, napeti i nervozni zbog odgovornosti, međutim isto tako se može reći, da su bili korektni, s međusobnim uvažavanjem druge strane.

Ono što je važno i što nas je natjeralo da se obratimo članstvu NSPPBH kao i ostalim zaposlenicima Jadrolinije, je širenje neistina o načinu i ulozi pojedinih pregovarača iz redova NSPPBH.

Naime, iz malobrojnih redova SPH, kao i od same koordinatorice podružnice SPH, dolaze informacije da pregovarači iz Nezavisnog sindikata pomoraca “ukidaju pojedina radna mjesta” odnosno dozvoljavaju smanjivanje pojedinih radnih mjesta na brodu, što nije istina i što lako može potvrditi svaki od članova pregovaračkih timova. Što reći o mnoštvu neistina koje čitamo u zadnjem dopisu kojeg je po brodovima poslala gđa. Marica Njegovan. Ona, kao i nekolicina njenih bliskih suradnika, uporno šire navedene dezinformacije, nadajući se da će na taj način diskreditirati NSPPBH, a možda i uspjeti zadržati kojeg člana više, kao i svoj vlastiti ugled i značaj kojeg svakim danom sve više gube.

Moramo naglasiti, da je u radu pregovaračkih timova zauzet stav o ne preglasavanju, što znači da su o svakom radnom mjestu oba sindikata na kraju imala jedinstveno gledište.Za vrijeme samih pregovora, suradnja dvaju sindikata bila je izvrsna, iznenađujuće dobra, te su pregovori dovedeni do kraja bez i jednog prigovora.

Članovi pregovaračkih timova, imali su mogućnosti uzimati prekide za dogovore, što su i koristili, te je nadasve žalosno što sada, kad je sve završeno, koordinatorica SPH i njezini sateliti koji godinama koriste sitne pogodnosti i privilegije kod Uprave Društva, svim silama nastoje ocrniti Nezavisni sindikat i njegove članove.

Podružnica SPH u Jadroliniji je godinama dozvoljavala kršenje kolektivnoga ugovora u desetinama članaka, a na štetu pomoraca i ostalih zaposlenika. Isto tako se ponašala i većina članova Radničkih vijeća u proteklim mandatima.

Ne može se reći da koordinatorica podružnice SPH nije pisala o tim temama, ali nažalost bez ikakvog efekta, kao što su i skupovi zaposlenika proteklih godina bili organizirani uglavnom radi poštivanja forme. Danas slobodno možemo reći da su njeno pisanje kao i javni nastupi, najčešće bili mlaćenje prazne slame.

Nezavisni sindikat, od samog svog osnivanja, nije sebi stavio u program bilo kakvo prepucavanje bilo s kim, ali je izgleda gđa. Njegovan stavila sebi u zadatak da po svaku cijenu pokuša diskreditirati Nezavisni sindikat, samim tim i pravo na drukčije mišljenje i pravo na sindikalno organiziranje.

Ako je gđa. Marica Njegovan nekada i bila perspektivan pomorac, pa nakon toga i kvalitetan sindikalac, danas nam izgleda da je i jedno i drugo to odavno prestala biti.

U svom zadnjem dopisu upućenom pomorcima i zaposlenicima Jadrolinije, gđa. Njegovan, o Nezavisnom sindikatu i njegovim članovima, iznosi niz neistina i izmišljotina, ali ćemo se dotaknuti samo jedne koja se odnosi na sve zaposlenike kojima se mjesečno usteže 10 kn od plaće za Fond solidarnosti.

Fond je osnovan prije desetak godina, inicijativu je podržala tada većina pomoraca, te gđa. Njegovan slovi kao osnivač Fonda.

Međutim, do nedavno nitko nije znao da se prikupljena sredstva za Fond uplaćuju na privatni račun gđe. Njegovan. Njeno pismeno obrazloženje je, da se na taj način pokušalo izbjeći plaćanje poreza kako bi zaposlenicima koji trebaju pomoć ostalo više, je u najmanju ruku, neozbiljno i uvredljivo. Očito je da gđa. Njegovan smatra zaposlenike, u prvom redu pomorce Jadrolinije, primitivnom, neinteligentnom i polupismenom populacijom. Radničko Vijeće je na 3. sjednici zatražilo na uvid poslovanje Fonda te ukoliko izvještaj gđe. Njegovan ne bude transparentan, Nezavisni sindikat će sugerirati svojem članstvu kao i svim zaposlenicima da prestanu uplaćivati sredstva u Fond.

Što tek reći o učestalim primjerima, da platni ured Jadrolinije ne želi prestati s obustavljanjem članarine zaposlenicima prema podružnici SPH, iako dobivaju pismene zahtjeve od zaposlenika.Ništa to ne vrijedi dok gđa. Njegovan ne izda nalog. Očito ne gospodarimo s vlastitim osobnim dohodcima.

Koristimo ovu priliku da obavijestimo sve one kojima se i nakon pismenog zahtjeva obustavlja članarina preko platnog ureda, da kopiju zahtjeva upute na adresu RV u Splitu.Članstvo u bilo kojoj udruzi ili sindikatu je dobrovoljno

Priče o nekoj peticiji, ili priče o nekakvom prijedlogu NSPPBH da formacijske sastave brodova određuju pojedini zapovjednici, produkt su vrlo lošeg rada doušnika i informatora dotične gospođe.

No, ne bi se htjeli više baviti likom i djelom gđe. Njegovan, i na nju nećemo više trošiti niti riječi niti vremena.

Ono što nas pomorce najviše interesira, je pitanje radnog vremena za vrijeme ukrcaja na brod. Kako stvari stoje,neće se moći više raditi kao do sada, po 15, 16 ili više sati na dan. To Zakon ne dozvoljava, a kako će Uprava Društva riješiti taj problem, ostaje da se vidi. Mnogima će nov način rada možda i odgovarati, ali mnogima vjerojatno i neće. Na nekim linijama će to biti veliki problem. Nezavisni sindikat će znati reagirati kad za to dođe vrijeme. S ovim pitanjem je usko vezano i pitanje redovitih smjena koje su pomorcima isto tako jako važne.

Pitanje velikog broja pomoraca i zaposlenika koji imaju prekratke ugovore za rad na određeno vrijeme, morati ćemo povoljnije riješiti u korist zaposlenika nakon okončanja skorog natječaja za dobivanje koncesija na lokalnim i trajektnim linijama.

Veliki broj akumuliranih sati iz preraspodjele nameće se kao problem koji također moramo riješiti. Postoji više različitih mišljenja ali jedinstvenog prijedloga, koji bi zadovoljio sve, nema. Mora se naglasiti da postoji realna opasnost od zastare, temeljem članka 138., Zakona o radu, čemu će se Nezavisni sindikat oštro usprotiviti.

Upravo je u tijeku izmjena i dopuna nekih članaka u „Pravilniku o uvjetima i načinu održavanju straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja s brodova“.

Nezavisni sindikat se izjasnio o navedenim izmjenama, a pogotovo kad se radi o plaćanju noćnog rada, te smatramo da se treba poštivati Zakon o radu.

Nezavisni sindikat će i dalje insistirati na pravednijoj raspodjeli koeficijenata složenosti posla, ne samo u odnosu pomoraca prema zaposlenicima na kopnu, nego i između samih zaposlenika na kopnu gdje su uočene mnoge nelogičnosti, pogotovo kod slabije plaćenih zaposlenika.

Na sva ostala tekuća pitanja koja su postavljena na 3. sjednici Radničkog vijeća, moći ćemo odgovoriti i odgovarajuće reagirati nakon dobivanja zatraženih odgovora i objašnjenja od Uprave Društva.

Na kraju, nagađanje ili zbrajanje da li je i što je to Nezavisni sindikat do sada napravio ili nije, velikodušno ćemo prepustiti gđi. Marici Njegovan, koordinatorici Podružnice SPH u Jadroliniji.

 

S poštovanjem,

U Zadru, 14.10.2008.

Last modified: 08.11.2019