Nacionalni kolektivni ugovor

30.03.2009

U proteklom razdoblju od prošle sjednice Glavnog odbora, na kojoj je provedena reorganizacija našeg Sindikata, vodila se živa rasprava među našim članstvom o potrebi ubrzanja aktivnosti oko izmjena i dopuna NKU-a za pomorce na putničkim brodovima i trajektima.

Postavlja se pitanje: Zašto je to toliko važno i zašto smo mišljenja da sve sadašnje aktivnosti treba usmjeriti na rješavanje ovog, možemo slobodno reći, životnog pitanja?

Odgovor je u pokušaju rješavanja svih ostalih problema koji su usko vezani za NKU, a koji je zastario te nije usklađen sa važećim Pravilnikom o radu, kao ni sa ZOR-om. Kao takav i zbog svog počesto višeznačnog tumačenja, onemogućava nam pozivanje na poštivanje osnovnih prava koja bi trebala proizlaziti iz već utvrđenih prava prema NKU. To znači da smo praktično u pat poziciji, bez stvarne mogućnosti da nešto promijenimo. Jasno je da se bez novog NKU-a naša sadašnja pozicija neće bitno promijeniti, čak i ako bi pokrenuli neke druge akcije.

Do sada su obavljeni mnogi razgovori, kako sa Upravom Društva, tako i sa socijalnim partnerom SPH-om i to pretežito na ovu temu, ali se tek u posljednjih nekoliko dana počinju nazirati nekakvi znaci dobre volje da se stvari pomaknu sa mrtve točke. Naime, oko ove aktivnosti konačno su usuglašeni stavovi, pa se uskoro očekuje kako je to dogovoreno na posljednjoj sjednici Glavnog odbora i Povjerenstava održanoj u Splitu 04.03.09., početak pregovora sa svim socijalnim partnerima. Ohrabrujuće je da je Uprava Društva već odredila svoj pregovarački tim, pa očekujemo da će to uskoro učiniti i SPH. Ostalo je još samo obaviti dogovore sa predstavnicima SPH-a oko strategije u pregovorima na usklađivanju postojećeg NKU-a., tj. oko svih točaka u kojima je neophodno izvršiti izmjenu ili dopunu ugovora.

Nadamo se da će ova naša aktivnost uskoro donijeti pozitivne rezultate, te da ćemo sve naše buduće aktivnosti i traženja moći vezivati uz novi i kvalitetniji NKU. Jedino tako ćemo postići sve ono o čemu smo do sada govorili i što smo zahtijevali u našim nastupima, a to je prvenstveno poboljšanje našeg standarda i bolji uvjeti rada i života na putničkim brodovima u obalnoj plovidbi.

Na kraju, želimo još jednom naglasiti da se do ostvarenja postavljenih ciljeva ne dolazi „preko noći“, kako bi to možda neki i željeli , niti je uvijek nužno ići radikalnim mjerama, kao što su na primjer industrijske akcije. To je ono krajnje sredstvo za kojim ćemo posegnuti, kad već ne bude drugih načina rješavanja naših problema. Za sada je dovoljno upozoriti da smo i na to spremni.

Ipak želimo pozvati članstvo da se još malo strpe, kako bi smo ovaj već započeti posao mogli na kvalitetan i svrsishodan način dovesti do kraja, a na zadovoljstvo svih čimbenika od važnosti za taj proces. Nadamo se da Vas nećemo razočarati te da ćemo opravdati Vaše povjerenje kao i uvijek do sada.

 

 

 

Glavni odbor NSPPBH

Last modified: 08.11.2019