Nacionalni Kolektivni Ugovor

28.06.2009

Iako su već neka glasila javnog priopćivanja informirala u svezi novonastale situacije oko pristupanja pojedinih predstavnika brodara činu potpisivanja Protokola o pregovorima radi zaključivanja izmjena i dopuna NKU, ovim putem želimo dodatno obrazložiti neke činjenice iz danih priopćenja.

Naime, od prve inicijative za pokretanje procesa pregovaranja, NSPPBH se zalagao da tom procesu pristupe sve zainteresirane strane, po mogućnosti uz nas pomorce, organizirane u dva Sindikata, i sve Udruge brodara, kako malih, tako i velikih. Međutim, iako je na samom početku, postignut načelni dogovor oko toga da su ovi pregovori važni kako za pomorce tako i za same brodare, te da svi imaju bezrezervnu podršku nadležnih državnih tijela, dogodio se neočekivan obrat, prije nego smo uopće počeli s pregovorima. Iako je na sastancima koji su prethodili ovim događanjima, bilo izrečeno od strane predstavnika brodara, koji su sve razlozi da se ne ide u pregovore u ovom trenutku, teškom za cijelu zemlju zbog općenito nepovoljne gospodarske situacije, ipak se na kraju ispostavilo da „veliki“ ne žele ući u trku za predstojeće koncesije ako u tome nisu ravnopravni sa svim ostalim brodarima, za koje u ovom trenutku i ne znamo koji će biti. Postavljamo si s razlogom pitanje, da li je sve to samo licemjerje, iskazano ovim putem od onih koji inače imaju donekle povlašteni položaj u putničkom brodarstvu na ovoj strani Jadrana?! I da li je postavljanje takvih uvjeta za početak pregovora, samo njihova igra da se cijeli ovaj započeti proces otegne u nedogled?!

U svakom slučaju, nama pomorcima je bez obzira za kojega brodara plovimo, od presudne važnosti za naše daljnju opstojnost na ovim prostorima, da se konačno postave kriteriji po kojima će se raditi i ostvarivati sva naša stečena i buduća prava, koje želimo novim NKU-om definirati. Ako to ne uspijemo mirnim putem, kako se to inače radi u civiliziranom svijetu, sigurno je da ćemo posegnuti i za onim sredstvima koje nam u ovom trenutku Zakon dopušta.

Last modified: 08.11.2019