Obrazloženje zahtjeva za izmjenu NKU

08.08.2009

OBRAZLOŽENJE ZAHTJEVA ZA IZMJENU NKU
( ZA HRVATSKE POMORCE NA PUTNIČKIM BRODOVIMA I TRAJEKTIMA )

NACIONALNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HRVATSKE POMORCE NA PUTNIČKIM BRODOVIMA I TRAJEKTIMA zaključen je u Zagrebu, 28.srpnja 1998.

NKU je zaključen između Udruge hrvatskih poslodavaca – brodara u međunarodnoj pomorskoj plovidbi (po predsjedniku kap. Anti Jerkoviću) i Sindikata pomoraca Hrvatske (po predsjedniku dipl. ing. Vladimiru Svalini).

Mnoge odredbe koje su sadržane u NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima imale su pravno uporište u tada važećem Zakonu o radu i njegovim ispravcima (N.N. 38/95, N.N. 54/95 i 64/95) te u tada važećem Pomorskom zakoniku i njegovim ispravcima (N.N. 17/94, 74/94 i 43/96).

Dana 21.09.2004. utvrđen je Pročišćeni tekst Zakona o radu koji je obuhvatio Zakon o radu (N.N. 38/95), ispravak Zakona o radu (N.N. 54/95 i N.N. 64/95) te njegove izmjene i dopune (N.N. 17/01, 82/01, 114/03 i 30/04) i ispravak Zakona o radu (N.N. 142/03).

Dana 21.12.2004. donesena je Odluka o proglašenju Pomorskog zakonika (N.N. 181/04) a dana 05.12.2008 donesena je Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika.

NKU je potpisan na određeno vrijeme od dvije godine, a traje već jedanaest godina. Tijekom proteklih jedanaest godina došlo je do izmjena i dopuna u Zakonu o radu te promjena, izmjena i dopuna u Pomorskom zakoniku koji reguliraju odnose i obveze između poslodavca, tj. brodara i zaposlenika, tj. pomorca.

Dana 08. veljače 2008. godine zaključen je NACIONALNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HRVATSKE POMORCE NA BRODOVIMA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI. NKU je zaključen između Udruge hrvatskih poslodavaca – brodara u međunarodnoj pomorskoj plovidbi (po predsjedniku dr.sc. Slavku Lončaru) i Sindikata pomoraca Hrvatske (po predsjedniku dipl. Ing. Vladimiru Svalini).

Iako je oba ugovora potpisala Udruga hrvatskih poslodavaca – brodara u međunarodnoj pomorskoj plovidbi i SPH došlo je do višestruke novčane razlike kod propisanih isplata naknada pomorcima u slučaju invalidnosti i za slučaj gubitka života – smrti na radu.

NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima propisao je naknadu u iznosu od 120.000 kuna za trajni invaliditet, dok je NKU za članove posade na brodovima u međunarodnoj plovidbi propisao naknadu u iznosu od 89.100 USD, a za časnike na brodovima u međunarodnoj plovidbi propisao je naknadu u iznosu od 148.500 USD.

NKU za pomorce na putničkim brodovima i trajektima propisao je iznos od 60.000 kuna za slučaj smrti na radu dok je NKU za članove posade i časnike na brodovima u međunarodnoj plovidbi propisao slijedeći iznos:

  1. Udovici ili opunomoćenoj osobi 89.100 USD
  2. Svakom djetetu mlađem od 18 godina po 17.820 USD

NSPPBH ne vjeruje da je do ove razlike kod određivanja isplata naknada hrvatskim pomorcima u slučaju invalidnosti i za slučaj gubitka života – smrti na radu došlo zbog diskriminacije, tj. zbog toga što Uduga hrvatskih poslodavaca – brodara u međunarodnoj pomorskoj plovidbi i SPH smatraju da pet puta više vrijedi život hrvatskog pomorca na brodovima međunarodne plovidbe nego život hrvatskog pomorca na putničkim brodovima i trajektima, već NSPPBH vjeruje da je razlika nastala isklučivo iz razloga što su ova dva NKU za hrvatske pomorce zaključena u različitim uvjetima i vremenskoj razlici od deset godina (1998. i 2008. godine).

Tijekom proteklih jedanaest godina došlo je do znatnih promjena u standardu smještaja i prehrane pomoraca koji negativno utjeću na zdravlje pomoraca. Sve je više brodova bez kabina i bez kuhara za posadu.

Postoje različiti standardi smještaja na kopnu koji se manifestiraju tako da pomorci koji plove na nekim linijama, borave u apartmanima sa klima uređajima, dok na nekoj drugoj liniji borave u prostorijama koje su mnogo ispod standarda.

Smještaj na kopnu za hrvatske pomorce trebao bi biti veličine i standarda koji propisuje ” Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ” (Klasa: 011-01/07-01/36 / Ur. Broj : 530-13-07-11 / Zagreb, 13.srpnja 2007).

Mnogi brodovi su bez kuhara za posadu. Pomorcima se isplaćuje hranarina na ruke te su primorani da se sami brinu za svoju prehranu. Kod velikog broja pomoraca ( pored obavljanja redovitih radnih zadataka ) javljaju se poteškoće kod nabave, pripreme i konzumiranja hrane jer im to nije usklađeno sa redom plovidbe broda. Mnogi pomorci zbog gore navedenih razloga, po sedam i petnaest dana koliko im traju smjene, žive samo na suhoj hrani (sendviči i konzerve), te su mnogi već sada dobili povećane vrijednosti šećera i masnoće u krvi, te posljedično i probleme sa tlakom, zbog takve, neredovite i neadekvatne prehrane. Ako se sa ovom praksom nastavi i dalje, za nekoliko godina ćemo imati veliki broj pomoraca koji će postati invalidi rada, i kao takvi biti dodatni teret za državu i mirovinski sustav koji je itekako opterećen velikim brojem ljudi koji su radnoj starosnoj dobi. Pitamo se s pravom kakva će biti njihova budućnost?

Smatramo da bi sva pitanja, oko smještaja i prehrane posade, trebalo regulirati novim NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima, ali na jedan kvalitetan način, a prvenstveno s ciljem zaštite zdravlja hrvatskih pomoraca.

U NKU za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi u članku br. 29 je određeno da ako se hrana i smještaj ne osiguravaju na brodu, poslodavac je dužan osigurati dobru prehranu i smještaj na kopnu.

Ugovori sa pomorcima sklapaju se na period od jednog mjeseca do tri mjeseca, a što je za mnoge pomorce frustrirajuće jer nemaju siguran i stalan posao. To je jedno od pitanja koje im se stalno mota po glavi što im smanjuje koncentraciju i ometa ih dok rade svoje svakodnevne poslove, te ne mogu dati svoj maksimum u obavljanju svojih svakodnevnih zadataka.

U NKU za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi, u članku br. 3, pored ostalog je određeno i da se ugovori sklapaju na vremensko razdoblje od 6 mjeseci, koje se može po izboru poslodavca skratiti na 5 mjeseci ili produžiti na sedam mjeseci.

Došlo je do smanjenja dana ukupnog godišnjeg ukrcanja pomoraca na brodovima ( za neke pomorce i manje od šest mjeseci ), a što im automatski umanjuje njihovu zaradu i obara životni standard protivno njihovoj volji (većini pomoraca pomorski dodatak koji dobiju na brodu je osnovni prihod koji nadopunjuje ionako osiromašeni kućni budžet)!?

U NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima piše da je brodar dužan pomorcu osigurati ukrcanje na brod, ali se ne propisuje minimum i maksimum dana ukrcaja na brodu u jednoj godini.

U NKU za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi ovo je definirano u članku br. 3 i 6. ( minimalno 6 a maksimalno 9 mjeseci ).

U novom NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima treba kvalitetnije riješiti način evidentiranja sati za preraspodjelu i prekovremenih sati kod pomoraca, kako se ne bi ponavljao problem sa satima za preraspodjelu koji su se akumulirali kod određenog broja pomoraca.

Također se javljaju višestruke razlike pri isplati otpremnina kod odlaska pomoraca u prijevremenu mirovinu u odnosu na zaposlenike na kopnu, a prošle godine je došlo i do višestruke razlike pri isplati jubilarnih nagrada za pomorce (usporedba Atlantska plovidba – Jadrolinija). Postavlja se pitanje kada će pomorci u Jadroliniji konačno dobiti ono što imaju u svim drugim brodarskim kompanijama (naravno mislimo na one respektabilne i ozbiljne brodare, a takvom držimo i Jadroliniju)!?

U novom NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima, trebalo bi iznose otpremnina kod odlaska pomoraca u mirovinu ( prijevremenu mirovinu ) i iznose jubilarnih nagrada urediti tako da faktori za njihov izračun budu godine staža pomorca kod brodara i koeficijent složenosti posla kojeg obavlja pomorac kod brodara, jer to su u stvari nagrade koje pomorac dobiva od brodara za svoju dugogodišnju vjernost prema brodaru.

Svi navedeni problemi se manifestiraju kroz veliko nezadovoljstvo pomoraca koji se smatraju oštećenima i kao takovi navedeni pomorci ne pružaju svoj maksimum prilikom obavljanja svakodnevnih poslova na brodu.

Jedan od prijedloga NSPPBH za novi NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima je i odredba kojom se zaštićuje dostojanstvo pomoraca, zabranjuje i kažnjava svaka vrsta diskriminacije pomoraca od strane brodara, te kojom će se pomorcima omogućiti njihovo demokratsko pravo na razgovor i zajedničko pronalaženje kompromisnih rješenja za eventualne probleme sa brodarom ( ne treba pomorcu samo pravo na govor, jer se u tom slučaju pomorca može poslati na pramac broda pa neka govori u vjetar ).

Zbog svega navedenog NSPPBH smatra da je u interesu pomoraca nužno izvršiti izmjenu NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima.

STAVOVI NSPPBH

  • Da se izvrši izmjena NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima, jer i oni imaju pravo na kvalitetan NKU kao što ga imaju hrvatski pomorci na brodovima u međunarodnoj plovidbi.
  • NSPPBH ne pristaje na produljenje valjanosti Sporazuma o minimalnim radnim i socijalnim standardima pomoraca koji je stupio na snagu dana 03. listopada 2006., a vrijedi do 31. prosinca 2009.,jer je on samo izvadak iz NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima, a za kojega tražimo izmjenu zbog njegovih nedostataka.
  • Na ovaj način bi se spriječila eventualna nelojalna konkurencija među brodarima koja bi mogla imati za posljedicu smanjenje radnih i socijalnih prava hrvatskih pomoraca na putničkim brodovima i trajektima.
  • NSPPBH smatra da bi se u Uredbi o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom pomorskom prometu ( N.N. 132/06 i 145/08 ) trebalo dodati i slijedeći uvjet:
  1. Da brodar ne može pristupiti natječaju za dobivanje koncesije ako nije potpisnik NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima.

Na ovaj način svi bi brodari bili ravnopravni prilikom pristupanja natječaju za dobivanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom pomorskom

prometu, a samim time bi se spriječila eventualna nelojalna konkurencija među brodarima, koja bi mogla imati za posljedicu smanjenje radnih i socijalnih prava hrvatskih pomoraca na putničkim brodovima i trajektima.

Split, 26.07.2009.godine

Nezavisni sindikat pomoraca

Putničkih brodova Hrvatske

Last modified: 08.11.2019