VAŽNA OBAVIJEST

08.09.2009

NEZAVISNI SINDIKAT POMORACA PUTNIČKIH BRODOVA HRVATSKE

VAŽNA OBAVIJEST !

 Nakon što je Vlada uputila naputak svim Upravama u javnim poduzećima u državnom vlasništvu, da se započnu pregovori sa sindikatima u svezi sa smanjivanjem plaća za 10%, što je posve u suprotnosti sa NKU-om koji predviđa korekciju plaća, ali samo u slučaju rasta BDP-a u RH, NSPPBH je na izvanrednoj sjednici Izvršnog odbora donio odluku koju su podržali i članovi Glavnog odbora sindikata, da se neće odazvati mogućem pozivu za pregovore od strane Uprave Jadrolinije, kao i da će u slučaju da Uprava jednostranom odlukom ipak smanji plaće svim djelatnicima, organizirati sa svojim članovima obustavu rada na brodovima Jadrolinije, u najavljenom vremenu i opsegu u kojem prilike budu to dopuštale. Nadalje, spremni smo podržati sve aktivnosti i moguće akcije koje bude poduzimala središnjica NHS-a na čelu sa gosp. Krešimirom Severom.

 U Splitu, 04.08.2009.god.                                  

IZVRŠNI ODBOR NSPPBH

Obrazloženje odluke: Poznato je da se u Jadroliniji izvršila samo jedna korekcija plaća u posljednjih 5 godina, i to u visini od 6%, što je bilo posljedica posljednjeg usklađivanja plaća u javnom sektoru za sve državne službenike, a čemu je u velikom dijelu kumovao i pritisak NSPPBH-a na Upravu društva. Međutim, to zanemarivo povećanje, koje nije imalo posebnog odraza na realni standard zaposlenih u Jadroliniji, jer su korekcije plaća morale slijediti stvarne troškove života, i povećavati se prema rastu BDP-a u prethodnom razdoblju, što se zbog restriktivne politike u tvrtki nije dogodilo, pa su tako plaće u Jadroliniji ostale u velikom zaostatku za plaćama u ostalim trgovačkim poduzećima u državnom vlasništvu. Uza sve to u Jadroliniji je još uvijek na snazi NKU- iz 1998. godine, za kojeg NSPPBH traži da se izvrše izmjene i dopune zbog promjene snaga među socijalnim partnerima s jedne strane, te usklađivanja sa važećim Zakonima i Pravilnicima koji su u međuvremenu izglasani u Saboru, i imaju direktni utjecaj i na postojeće odredbe u NKU. Međutim, niti u tom pogledu nismo naišli na razumijevanje kod čelnika u Upravi društva, pa se dogodilo da su blokirani pregovori za koje smo se zdušno borili. Posljedica svega je da su se nakupili brojni problemi koji dodatno opterećuju sve zaposlene u Jadroliniji, te otežavaju i onako tešku situaciju u svezi sa sveprisutnom krizom u zemlji i širem okruženju. Spomenut ćemo samo neke kao što je pitanje velikog broja akumuliranih sati iz preraspodjele, ili pitanje uzastopnih Ugovora o radu na određeno i do deset godina, pa problem smještaja i prehrane pomoraca dok su ukrcani na pojedine brodove. U zadnje vrijeme gorući je problem što se nekim pomorcima bitno umanjena primanja jer ih se šalje kući na duži period od uobičajenog rasporeda. I djelatnici na kopnu imaju neriješena pitanja kao što su prekovremeni rad i rad u smjenama, i sl. Ono što nas zabrinjava je uporno oglušivanje Uprave na sve naše zahtjeve i pitanja koja čekaju hitno rješavanje, i to od prije nego je nastupila kriza. Sada, kada je svima došla voda do grla, od nas se traži da i dalje podmetnemo svoja leđa kako bi nas se konačno dotuklo. Pitamo se da li su to pomorci, i svi drugi djelatnici Jadrolinije, doista zaslužili, nakon svih onih ratnih godina na prvim crtama bojišnice, nakon stradanja i godina rada bez plaća i sa minimalnim primanjima. Došlo je vrijeme da se kaže dosta s tim izrabljivanjem, pa nismo mi robovi. Neka oni koji su nas do ovoga doveli, podmeću sada svoja leđa. Neka traže izlaz iz krize unutar sebe samih. Sigurni smo da za to imaju dovoljno prostora, samo nedostaje hrabrosti suočiti se vlastitom savješću i moralom, ako im je od toga što i preostalo.

Last modified: 08.11.2019