Zapisnik 1. telefonske sjednice članova GO NSPPBH

11.10.2009

Nezavisni sindikat pomoraca

putničkih brodova Hrvatske

Osječka 5A Split

Z A P I S N I K

Dana 06.11.2009.god. održana je 1. Telefonska sjednica Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske.

Telefonske konzultacije su razmijenjene između slijedećih članova glavnog odbora koji su bili dostupni putem mobilnih uređaja:

Predsjednik Gl. odbora – Mladen Božić, Predsjednik sindikata – Grgo Dujmović, članovi: Damir Rušinivić, Tomislav Urlić, Ante Milovac, DavorVlahović, Duje Dvornik, Ivan Juraga, Dušan Smoljo, Nediljko Bulić, Neno Peran.

Između gore navedenih članova Gl.odbora postignuti su jednoglasani zaključci:

1.- Za Predsjednika povjerenstva pl.područja I – Rijeka, jednoglasno je izabran

Branko Mišćak.

2.- Za člana Izvršnog odbora NSPPBH pl. područja I – Rijeka, izabran je Branko Mišćak.

3.- Za člana Izvršnog odbora NSPPBH pl. područje II – Zadar, izabran je Nenad Burić.

Split, 06.11.2009.godine

Predsjednik glavnog odbora

Mladen Božić

Last modified: 08.11.2019