Povodom izbora novog predsjednika NSPPBH

23.10.2009

Poštovano članstvo, simpatizeri i nesimpatizeri čast mi je što sam dana 07.10.2009. odlukom članova Glavnog odbora izabran za predsjednika NSPPBH.
Nadam se da ću uz pomoć svih rukovodećih tijela i članova NSPPBH te svih dobronamjernih ljudi u skladu sa propisima Republike Hrvatske uspjeti povećati postojeće radne i socijalne standarde svih pomoraca na putničkim brodovima i trajektima te zaposlenika na kopnu kod brodara koji sudjeluju u obavljanju javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na području Republike Hrvatske.

PROGRAM DJELOVANJA NSPPBH

1) Odluke donositi na osnovu zajedničkog dogovora unutar rukovodećih tijela NSPPBH.
2) Čuvati u cijelosti društvo ” Jadrolinija ” kao oči u glavi.
3) Društvo ” Jadrolinija ” svaki dan njegovati i održavati kao voćku te svaki mjesec od nje zasluženo ubirati plodove svoga rada.
4) Od Uprave društva ” Jadrolinija ” tražiti naše demokaratsko pravo ne na govor već na razgovor sa nama pretpostavljenim osobama i zajedničko donošenje konstruktivnih i kompromisnih rješenja.
5) Pozvati i odazvati se na suradnju sa Upravom društva ” Jadrolinija ” te svim dobronamjernim udrugama i pojedincima koji imaju djelovanje u pomorskoj djelatnosti Republike Hrvatske.
6) Vratiti dostojanstvo svim pomorcima na putničkim brodovima i trajektima te zaposlenicima na kopnu u društvu “Jadrolinija ” i kod ostalih brodara koji sudjeluju u obavljanju javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu koje im je oduzeto tijekom posljednjih godina.
7) Od Uprave društva ” Jadrolinija ” zahtijevati da se ubuduće ugovori o radu na određeno vrijeme sa pomorcima i zaposlenicima na kopnu potpisuju na rok trajanja od najmanje šest mjeseci.
8) Od Uprave društva ” Jadrolinija ” zahtijevati da se svim pomorcima i zaposlenicima na kopnu sa ugovorima na određeno vrijeme a koji su na takav način rada napunili tri ili više godina radnog staža u društvu “Jadrolinija” odmah ponude ugovori o radu na neodređeno vrijeme.
9) Zahtijevati povećanje plaća za pomorce i zaposlenike na kopnu u društvu ” Jadrolinija ” i kod ostalih brodara koji sudjeluju u obavljanju javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu.
10) Od Uprave društva ” Jadrolinija ” zahtijevati izravnavanje – usklađivanje koeficijenata za plaću u društvu prema složenosti posla, stupnju odgovornosti i samostalnosti u radu.
11) Od Uprave društva ” Jadrolinija ” zahtijevati izravnavanje iznosa otpremnina kod odlaska u prijevremenu mirovinu za pomorce prema iznosu navedenih otpremnina koje su isplaćivane zaposlenicima na kopnu.
12) Sa Upravom društva ” Jadrolinija ” i u dogovoru sa pomorcima te zaposlenicima na kopnu pronaći pravedno rješenje za njihove akumulirane sate preraspodjele.
13) Sa Upravom društva ” Jadrolinija ” i u dogovoru sa pomorcima pronaći pravedno rješenje za način i termine smjena pomoraca ( posebno u okružjima a posebno na međunarodnim linijama ).
14) Zahtijevati podizanje standarda smještaja i prehrane za pomorce na brodovima.
15) Organizirati rad sindikata na način da u tijelima sindikata sve podružnice budu zastupljene po principu delegatskog sistema.
16) Izvršiti izmjenu pojedinih stavki Statuta sindikata koje su bile aktualne u vrijeme kada je statut izrađen tj. kada je sindikat brojio stotinjak članova a koje je danas vrlo teško primjeniti jer nam se članstvo u međuvremenu višestruko povećalo.
17) Sve članove našeg sindikata u društvu ” Jadrolinija ” koji sindikalnu članarinu plaćaju putem općih uplatnica uz dogovor prebaciti na sistem plaćanja članarine putem platne liste. Ovo nam je jako bitno jer pri izlistavanju članstva u svrhu formiranja po delegatskom sistemu raznih povjerenstava u pregovorima sa našim partnerima priznavati će se samo članovi sindikata koji članarinu plaćaju putem platne liste. Prethodno od predsjednika Uprave društva “Jadrolinija ” tražiti garanciju da niti jedan član sindikata koji bude na taj način registriran neće biti na bilo koji način zbog toga diskriminiran.
18) Mlade članove sindikata aktivno uključiti u rad sindikata kako bi u datom trenutku kada dođe do smjene generacija oni mogli preuzeti vodstvo sindikata ( uključiti ih u rad naših odbora, uključiti ih u pregovore sa MMPI, brodarima, sindikatima, … ).
19) U suradnji sa upravom društva ” Jadrolinija ” i SPH izraditi kolektivne ugovore u društvu “Jadrolinija” (za pomorce i za zaposlenike na kopnu ).
20) S obzirom na rasplet situacije na sastanku predstavnika MMPI, brodara i sindikata održanom u prostorijama MMPI u Zagrebu dana 27.07.2009. tek kada naši socijalni partneri potpišu izjavu o ukidanju Sporazuma o minimalnim socijalnim i radnim standardima (za pomorce i zaposlenike na kopnu) tada uz saglasnost Izvršnog odbora NSPPBH potpisati izjavu o pristupanju pregovorima za izmjene i dopune Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima. Jedino ukidanjem Sporazuma o minimalnim socijalnim i radnim standardima za pomorce a potom pristupanjem svih brodara i sindikata izmjenjenom Nacionalnom kolektivnom ugovoru za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima možemo izbjeći nelojalnu konkurenciju među brodarima tj. jedino na taj način možemo sve brodare u pogledu troškova posade dovesti u ravnopravan položaj prilikom pristupanja natječaju za dobivanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom pomorskom prometu.
21) U sklopu Radne grupe zajedno sa predstavnicima ostalih sindikata i brodara izraditi kvalitetne kriterije za utvrđivanje formacijskih sastava posade broda u javnom linijskom obalnom pomorskom prometu u komercijalnoj eksploataciji.
22) Pozvati sve zainteresirane dobronamjerne pomorce u društvu “Jadrolinija “da se prijave za sudjelovanje u našem timu za pregovore oko izrade kolektivnog ugovora za pomorce u društvu “Jadrolinija “.
23) Pozvati sve zainteresirane dobronamjerne zaposlenike na kopnu u društvu ” Jadrolinija ” da se prijave za sudjelovanje u našem timu za pregovore oko izrade kolektivnog ugovora za zaposlenike na kopnu u društvu “Jadrolinija “.
24) Pozvati sve zainteresirane dobronamjerne pomorce koji plove u društvu ” Jadrolinija ” ili kod ostalih brodara koji sudjeluju u obavljanju javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu da se prijave za sudjelovanje u našem timu za pregovore oko utvrđivanja formacijskog sastava.
25) Odrediti timove ( po pet članova ) za navedene i sve ostale buduće pregovore na nivou MMPI, brodara i ostalih sindikata. Ako bude više prijavljenih kandidata tada će od svih prijavljenih Izvršni odbor NSPPBH izvršiti odabir. Prijavljeni kandidati moraju biti spremni na :

a) Dolazak na zajedničke sastanke i dogovore.
b) Odlazak u Zagreb, Rijeku ili u druge gradove gdje će naši timovi sudjelovati u pregovorima. Putni troškovi ( autobusna karta a ako se ide svojim vozilom trošak goriva i cestarine za autoput ) te dnevnica za taj dan ići će na trošak sindikata ili brodara što će ovisiti o vrsti pregovora i o tome kakav ćemo dogovor postići sa brodarom.
c) Dugotrajne i iscrpljujuće pregovore sa pojedinim našim partnerima koji sudjeluju u pregovorima i namjerno odugovlaće tj. produžuju pregovore samo kako bi donošenje nekih ispravnih odluka obstruirali ili kupili još malo vremena prije nego se donesu konačne ispravne odluke.
d) U slučaju da naši pojedini zahtjevi ne budu glasovanjem većine prihvaćeni tada ni u kojem slučaju ne napuštati pregovore već ostati do kraja, zapisati na papir sve odluke koje su donesene i tražiti da u zapisnik obvezno bude upisano da su predstavnici NSPPBH podnijeli navedeni prijedlog ali da većinom glasova prisutnih nije prihvaćen.

Nadam se da će mnogi od do sada neopredijeljenih pomoraca i zaposlenika na kopnu kod brodara koji sudjeluju u obavljanju javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na području Republike Hrvatske pročitati ovaj program djelovanja NSPPBH, složiti se sa njim te se učlaniti u naš sindikat.

Pozdrav svima uz slogan ” tancam ja ma ćeš i ti “.

Predsjednik NSPPBH
____________________
( kap. Grgo Dujmović )Split, 18.10.2009.

Last modified: 08.11.2019