PROMEMORIJA SA SASTANKA NSPPBH I SPH

29.11.2009

PROMEMORIJA SA SASTANKA PREDSTAVNIKA NSPPBH I SPH

 

 

Dana 19.11.2009. godine u Splitu je održan sastanak predstavnika NSPPBH i SPH. Sastanku su prisustvovali:

 1. U ime NSPPBH – predsjednik Grgo Dujmović, predsjednik GO Mladen Božić, tajnik Duje Dvornik i predsjednik RV Tomislav Urlić.
 2. U ime SPH – zamjenik predsjednika Anton Malger, koordinator podružnice SPH – Jadrolinija Dragomir Mucić i član Povjerenstva podružnice SPH – Jadrolinija Neven Predovan.

Dnevni red sastanka je bio slijedeći:

 • NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima, KU za pomorce Jadrolinije, KU za djelatnike na kopnu u Jadroliniji.
 • Rad Radničkog vijeća u Jadroliniji.
 • Usaglašavanje i parafiranje Kodeksa ponašanja među sindikatima.

Nakon opsežne i konstruktivne rasprave doneseni su slijedeći zaključci:

 1. Da svi predstavnici dvaju sindikata u RV nastave sa radom u interesu pomoraca i djelatnika na kopnu u Jadroliniji.
 2. Da predstavnici NSPPBH podržavaju inicijativu predstavnika SPH koji su za dan 24.11.2009. sazvali sastanak sa brodarima potpisnicima Sporazuma o minimalnim radnim i socijalnim standardima pomoraca kako bi ih privolili da pristupe NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima.
 3. Da će predstavnici SPH, ako ne uspije njihova nakana da privole brodare koji su potpisnici Sporazuma o minimalnim radnim i socijalnim standardima pomoraca da pristupe NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima, podržati inicijativu NSPPBH o izradi KU za pomorce Jadrolinije.
 4. Da se od Uprave Jadrolinije zatraži određivanje datuma početka pregovora o izradi KU za djelatnike na kopnu u Jadroliniji.
 5. Da dana 26.11.2009. na unaprijed zakazanom sastanku sa Upravom Jadrolinije pregovarači NSPPBH i SPH zajednički nastupe u pregovorima o riješavanju bitnih pitanja za pomorce i djelatnike na kopnu u Jadroliniji.
 6. Da se danas parafirani Kodeks ponašanja među sindikatima odmah primjenjuje a stupiti će na snagu onog dana kada ga potpišu čelnici sindikata.
 7. Da se ova promemorija i Kodeks ponašanja među sindikatima objave na web stranicama sindikata te pošalju na znanje pomorcima i zaposlenicima na kopnu u Jadroliniji.

Predsjednik NSPPBH Koordinator podružnice SPH

Jadrolinija

__________________ _____________­­­­­­­­­­­­­­­­­________

( Grgo Dujmović ) ( Dragomir Mucić )

Split. 19.11.2009.

Last modified: 08.11.2019