Zapisnik 9. sjednice glavnog odbora NSPPBH

15.01.2010

Nezavisni sindikat pomoraca

putničkih brodova Hrvatske

Osječka,  5A  Split

 

 

 

Z   A   P   I   S   N   I   K

s  9. sjednice  glavnoga   odbora  NSPPBH

 

 

Dana 12.01.2010.god. održana je 9. sjednica glavnog odbora NSPPBH u sjedištu sindikata Osječka br. 5a – Split. Sastanku su bili prisutni sljedeći članovi glavnog odbora: Predsjednik sindikata Grgo Dujmović, predsjednik gl.odbora: Mladen Božić, članovi gl.odbora: Damir Rušinović, Duje Dvornik, Petar Burazer, Ante Milovac, Ivan Juraga, Zdravko Grgić, Tomislav Urlić, Josip Majić, Nediljko Bulić, Biser Karuza, Nenad Peran, Filip Tomaš. Opravdano odsutni sljedeći:  Davor Vlahović, Božo Ercegović, Ivo Staničić, Dušan Smoljo.

 

U 13.30 sati na sjednicu su stigli predsjednik povjerenstva p.p. Zadar Šešelja Branko i član izvršnog odbora NSPPBH Nenad Burić, koji su sudjelovali u radu do kraja sjednice.

 

Sastanak je započeo u 10.00 sati, s sljedećim dnevnim redom:

 

 1. Izvještaj Predsjednika gl.odbora o radu i aktivnostima vodstva NSPPBH od 8.

sjednice do danas.

 

 1.  Imenovanje Predsjednika Pl.područja Rijeka i imenovanje predstavnika u Izvršni

odbor  NSPPBH iz pp. Rijeka i p.p. Zadar.

 

 1. Rasprava i prijedlog za izmjenu Statuta sindikata, te imenovanje radne grupe za

predložene izmjene.

 

 1. Rasprava o suradnji s SPH u skladu s ponuđenim  „Kodeksom“ .

 

 1. O pregovorima s Upravom Društva Jadrolinije vezano za Kolektivni ugovor, o načinu

obračuna osobnih dohodaka za pomorce.

 

 1. O Kolektivnom ugovoru za zaposlenike Jadrolinije na kopnu

 

 1. Razno

 

Predsjednik gl.odbora NSPPBH Mladen Božić je pozdravio prisutne, konstatirao kvorum te stavio na glasovanje dnevni red sjednice. Dnevni red je usvojen jednoglasno.

 

Ad.1.       Predsjednik gl. odbora M.Božić je upoznao prisutne o aktivnostima vodstva sindikata  u

poslednja 3 (tri) mjeseca.

 1. a)      O sudjelovanju predstavnika NSPPBH u MMPI. Istaknuta je uloga predstavnika

našeg sindikata u izradi kriterija za utvrđivanje formacijskog sastava članova posada za

koncesioniranje državnih linija u javnom obalnom putničkom prometu.

 

 1. b)      O aktivnostima predstavnika čl. NSPPBH u Radničkom vijeću Jadrolinije.

Diskusija se vodila o načinu predstavljanja, zastupanja zaposlenika Jadrolinije u

Nadzornom odboru Jadrolinije,  putem svoga predstavnika kap. Ive Staničića. Istaknut je

problem slabe komunikacije s predstavnikom zaposlenika u NO, te je poslije rasprave

zaključeno da predstavnici RV sami zatraže informacije od gosp. Ive Staničića.

 

 1. c)     O radu predstavnika NSPPBH na izradi KU za zaposlenike Jadrolinije na kopnu.

Izrađen je moderan i sa Zakonom o radu usklađen Kolektivni ugovor za

zaposlenike Društva Jadrolinije -kopno, koji je predan Upravi Društva. Predloženi text

našeg prijedloga KU-kopno, usklađen s textom predloženog KU kojeg su predložili kolege

iz SPH, te se uskoro očekuje predaja zajedničke verzije KU oba sindikata Upravi Društva

Jadrolinija.

 

 1. d)   O sudjelovanju predstavnika NSPPB u pregovorima o “pilot program”  kao načinu

obračuna  plaća za pomorca. Stupanjem na snagu novog Zakona o radu evidentno su

ograničene,  smanjene  tjedne i mjesečne mogućnosti  broja sati rada zaposlenoka u RH.

Iz tog razloga, a na prijedlog Uprave  Jadrolinije, Izvršni odbor NSPPBH  prihvatio je

navedene  pregovore i prema svome Statutu NSPPBH, izabrali  pregovoračke timove za

pregovore  o novom načinu obračuna plaća za pomorce.

 

 1. e)   O politici sindikata, podrška Izvršnom odboru Predsjednik Gl. odbora M.Božić je u ime

Izvršnog odbora NSPPBH zatražio  od četrnaest prisutnih  članova  gl.odbora  i dobio

jednoglasnu potporu u vođenju politike sindikata.

 

Ad.2.      Imenovanje predsjednika Povjerenstva pl.područja Rijeka i imenovanje predstavnika u

Izvršni odbor NSPPBH iz p.p. Rijeka i p.p.Zadar.

 

– Za Predsjednika p.p. Rijeka, jednoglasno je izabran gosp. Branko Mišćak.

– Za člana Izvršnog odbora NSPPBH iz p.p.Rijeka izabran je gosp.Branko Mišćak, jednoglasno.

– Za člana Izvršnog odbora NSPPBH iz p.p.Zadar izabran je gosp. Nenad Burić, jednoglasno.

 

Ad.3.       Rasprava i prijedlog za izmjenu Statuta NSPPBH, te imenovanje radne grupe za

predložene izmjene. Poslije uvodne riječi predsjednika gl.odbora i obrazloženja za

potrebnom izmjenom i nadopunom Statuta, predloženi su i imenovani  sljedeći članovi u

radnu grupu: B.Mišćak, kap. Martić , N.Burić, B.Šešelja, A.Obradović, B.Boić i M.Božić.

S članovima radne grupe za izmjene/nadopunu Statuta u kontakt će stupiti M.Božić i

dogovoriti početak  rada.

 

Ad.4.      Rasprava o suradnji s SPH u skladu s ponuđenim “Kodeksom” o suradnji.

Poslije rasprave o navedenoj suradnji većina prisutnih članova Gl.odbora je prepustila

Izvršnom odboru NSPPBH, da samostalno odredi način i stupanj suradnje s kolegama iz

SPH.

 

Ad.5. i Ad.6  Ove točke su obrađene pod točkom br. 1

 

Ad.7.        Razno

 

 

U 13.30 sati sjednici Gl.odbora pridružili su se predsjednik Povjerentva p.p.Zadar, B.Šešelja i  član Izvršnog odbora NSPPBH N.Burić. Daljnja diskusija sjednice se vodila o ustroju i budućim aktivnostima sindikata.

 

 

Sjednica je završila u 15.30 sati.

 

 

Zapisnik:                                   Pred.gl.odbora

 

 

Split,12.01.2010.godine                      Petar Burazer                                Mladen Božić

Last modified: 08.11.2019