INICIJATIVA NSPPBH – Poziv predstavnicima SPH na razgovor i suradnju

28.01.2010

SINDIKAT POMORACA HRVATSKE

PREDSJEDNIKU
( GOSP. VLADIMIR SVALINA )

PRIJEDLOG ZA ODRŽAVANJE SASTANKA

              Dana 12.01.2010. na sjednici Glavnog odbora NSPPBH donesen je zaključak da još jednom pozovemo predstavnike SPH na razgovor kako bismo pokušali, a nadamo se i na zajedničko zadovoljstvo otklonili poteškoće koje su dovele do odgađanja potpisivanja Kodeksa ponašanja među sindikatima.
              Sukladno toj odluci pozivamo Vas i predstavnike SPH na zajednički sastanak u prostorijama NSPPBH ( Osječka 5a, Split ) dana 04.02.2010. u 1100 sati.
              Predlažemo slijedeći dnevni red :
1)    Rasprava o postupcima predstavnika SPH a koji su u suprotnosti sa dogovorom koji je postignut na prethodnom zajedničkom sastanku predstavnika dvaju sindikata kada je parafiran Kodeks ponašanja među sindikatima i potpisana Promemorija sa tog sastanka:
a)    Predaja Predsjedniku Uprave Jadrolinije prijedloga KU za djelatnike na kopnu u Jadroliniji od strane predstavnika SPH na sastanku dana 26.11.2009. iako se predstavnici NSPPBH sa  time nisu složili. Predstavnici NSPPBH su inzistirali da se izradi i preda zajednički prijedlog KU za djelatnike na kopnu u Jadroliniji. Moram napomenuti da sam od strane SPH na e – mail dana 25.11.2009. u 0902 sati primio izrađeni prijedlog KU za djelatnike na kopnu u Jadroliniji.  Na zajedničkom sastanku dvaju sindikata dana 19.11.2009. dogovoreno je da se na unaprijed zakazanom sastanku sa Upravom Jadrolinije dana 26.11.2009. zatraži određivanje datuma početka pregovora o KU za djelatnike na kopnu ali nije dogovorena i predaja prijedloga.
b)    Iznošenje nastalih poteškoća u radu Radničkog vijeća na web stranici SPH početkom prosinca 2009. iako je na sastanku dana 19.11.2009. dogovoreno da o tom problemu nećemo ništa pisati na web stranicama sindikata niti u dopisima članstvu koje šaljemo po brodovima jer smo dogovorili model rješavanja tih poteškoća koji bi se trebao provesti na slijedećoj sjednici Radničkog vijeća.
2)    Rasprava o dopuni pojedinih članaka Kodeksa ponašanja među sindikatima kako bi se u budućnosti otklonila različita tumačenja i eventualno nanošenje štete drugom sindikatu, jer mi smatramo da je svako objavljivanje materijala na web stranici izlazak u javnost, a predstavnici SPH tvrde da to nije točno već da je to samo obavijest za vaše članstvo. Navodimo slijedeće primjere:
a)    Iznošenje na web stranicama SPH sumnji i neslužbenih tvrdnji kako možete ustvrditi da MMPI u suradnji sa predstavnicima Jadrolinije i NSPPBH pokušava izraditi akt koji će biti na štetu pomoraca i sigurnosti plovidbe, a u interesu kapitala.
b)    Iznošenje nepotpune istine od strane predstavnika SPH u zapisnicima i na web stranicama SPH o tome kako i zašto nije došlo do potpisivanja Kodeksa ponašanja među sindikatima.
3)    Potpisivanje Kodeksa ponašanja među sindikatima.
4)    Razno
              Još jednom bih ponovio da ne bi trebalo biti bitno tko je prvi došao na ideju za nešto uraditi, niti koji je sindikat poentirao, već bi svima zajedno trebalo biti bitno da se dobre ideje prepoznaju, podrže i provedu u djelo te u konačnici da poentiraju pomorci i zaposlenici na kopnu kod brodara koji sudjeluju u javnom obalnom pomorskom prometu.
             Sa poštovanjem
Predsjednik
                                                            _______________
( Grgo Dujmović )
Split, 24.01.2010.

Last modified: 04.11.2019