Formiranje zajedničke Radne grupe za izradu

25.02.2010

SASTAV TIMOVA ZA “PILOT PROGRAM”

Dana 24.02.2010. Izvršni odbor NSPPBH je nakon zaprimljenog dopisa od predstavnika Uprave Jadrolinije potvrdio prethodno donesenu odluku da se podrži prijedlog Uprave Jadrolinije o formiranju zajedničke Radne grupe za izradu

“Pilot programa” (obračun plaća za pomorce po sistemu “ista plaća na brodu i kod kuće “).

Zadatak Radne grupe je da utvrdi preduvjete za izradu obračuna plaće za pomorce po pojedinim brodovima i linijama.

Izvršni odbor NSPPBH također očekuje da se u skladu sa dogovorom između Predsjednika Uprave dr. sc. Slavka Lončara i dvaju sindikata koji je postignut 26.11.2009. godine na sastanku u prostorijama Uprave novi obračun plaće za pomorce isproba na tri broda u lokalnoj plovidbi ( u svakom plovnom području po jedan brod ) u periodu od cca 1 – 2 mjeseca te ako nakon probnog roka bude prihvatljiv za Upravu i sindikate tek tada da se ide sa istim sistemom na ostale brodove.

Izvršni odbor NSPPBH također očekuje da ukoliko novi sistem nakon probnog roka ne bude prihvatljiv za Upravu i sindikate da se tada u skladu

sa dogovorom između Predsjednika Uprave dr. sc. Slavka Lončara i dvaju sindikata traži novo rješenje koje bi bilo prihvatljivo za Upravu i sindikate a u međuvremenu da se radi po sada važećem sistemu obračuna plaće.

Sastav tima NSPPBH koji je određen za izradu ” Pilot programa “:

1)Grgo Dujmović
2)Ivo Aleksić
3)Goran Barešić
4)Mladen Božić
5)Tomislav Urlić
6)Nenad Burić
7)Branko Šešelja
8)Branko Miščak
9)Ivica Martić

Sastav tima – pregovarača NSPPBH koji će sudjelovati u radu Radne grupe:

1)Grgo Dujmović
2)Tomislav Urlić
3)Nenad Burić (zamjenik)
4)Branko Mišćak (zamjenik)

Sa ovim timovima zastupljeni su pomorci Jadrolinije sa međunarodne plovidbe i iz sva tri plovna područja.

Još jednom pozivamo sve zainteresirane dobronamjerne pomorce u Jadroliniji da se prijave za sudjelovanje u radu našeg tima koji je određen za izradu ” Pilot programa ” jer ovo je povijesni trenutak za sve pomorce Jadrolinije.

Predsjednik

_______________

( Grgo Dujmović )

Split, 24.02.2010.

Last modified: 08.11.2019