Održavanje informativnih skupova – Svibanj 2010

21.05.2010

Pozivamo članove NSPPBH te dobronamjerne pomorce i zaposlenike na kopnu u Društvu “ Jadrolinija “ da prisustvuju informativnim sindikalnim skupovima koje će čelnici NSPPBH održati prema slijedećem rasporedu:

  1. B/P ” Silba ” u luci Zadar dana 26.05.2010. sa početkom u 1000 sati.
  2. B/P ” Judita ” u luci Split dana 27.05.2010. sa početkom u 1000 sati.
  3. Zgrada Jadrolinije ( u prostoriji na I katu koju su dobili RV i sindikati na korištenje ) dana 28.05.2010. u 1030 sati.
  4. B/P ” Dubravka ” u luci Rijeka dana 28.05.2010. sa početkom u 1230 sati.

Dnevni red:

  1. Izrada KU za djelatnike na kopnu u Jadroliniji.
  2. Izmjene NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima.
  3. Ukidanje dužobalne linije “ Rijeka – Split – Stari Grad – Korčula – Dubrovnik “ te međunarodnih linija “ Zadar – Ancona “ i “ Dubrovnik – Bari “ u vansezonskom periodu ( od listopada 2010. ).
  4. Zastara potraživanja iz radnog odnosa ( godišnji odmori, sati preraspodjele,…. ).
  5. Pilot program ( izračun plaće za pomorce po novom sistemu ).
  6. Razno

Molimo Vas da u što većem broju prisustvujete skupovima, da nam prijavite poteškoće na koje nailazite pri vašem radu i da nam date vaše prijedloge za rješavanje istih kako bi NSPPBH i dalje mogao uspješno štititi dostojanstvo i prava svih pomoraca i djelatnika na kopnu u Društvu “ Jadrolinija “ korištenjem svih oblika sindikalne borbe.

 

Neka dragi Bog sačuva jedinstvenu Jadroliniju kada je ljudi ne znaju ili ne žele sačuvati.

 

Pozdrav svima uz slogan “ Tancam ja ma ćeš i ti “.

 

Predsjednik

____________________

( kap. Grgo Dujmović )

Split, 18.05.2010.

Last modified: 08.11.2019