OČITOVANJE IZ MMPI

22.06.2010

OČITOVANJE IZ MMPI
 
( na zahtjev NSPPBH za izuzeće pomoraca od primjene odredbi Zakona o radu
u vezi odredbi o radnom vremenu, stanci te dnevnim i tjednim odmorima )
                              Dana 16.06.2010. NSPPBH je zaprimio očitovanje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sa prilogom ( očitovanje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva ) o zahtjevu za izuzeće pomoraca od primjene odredbi Zakona o radu ( u svezi odredbi o radnom vremenu, stanci, dnevnim i tjednim odmorima ) koji je NSPPBH uputio Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva dana 15.04.2010.
                              U očitovanju se između ostalog navodi da je odredbama Pomorskog zakonika i podzakonskog propisa donesenog na temelju Pomorskog zakonika, tj. Pravilnikom o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja uređeno pitanje radnog vremena i najvišeg dopuštenog broja radnih sati članova posade broda te da se odredbe istih primjenjuju pri uređivanju radnog vremena članova posade.
                              U zaprimljenom prilogu iz Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva skreće se pažnja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da je u Planu zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2010. godinu, u četvrtom kvartalu 2010. godine, planirano usklađivanje spomenutog Pravilnika s odgovarajućom sektorskom direktivom.
                              Pojedinosti u svezi sa navedenim planiranim usklađivanjem Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja u zaprimljenom prilogu nisu navedene ali se NSPPBH nada da će i o njima biti pravovremeno upoznat.
                              NSPPBH je zadovoljan sa zaprimljenim očitovanjem i prilogom, jer daju rješenje koje je u skladu sa našim zahtjevom od dana 15.04.2010. godine, pošto je iz njih vidljivo da su oba Ministarstva suglasna da se radno vrijeme, stanka, te dnevni i tjedni odmori za članove posade broda i ubuduće uređuju odredbama iz važećeg Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja.     
Predsjednik
___________________
( kap. Grgo Dujmović )
Split, 21.06.2010.

Last modified: 04.11.2019