Izvješće sa 12. sjednice GO NSPPBH

24.06.2010

Nezavisni sindikat pomoraca

putničkih brodova Hrvatske

Osječka br. 5a

Split

 

 

 

I   Z   V   J   E   Š   Ć   E

 

s  12. sjednice  Glavnoga   odbora  NSPPBH

 

 

Dana 18.06.2010. god. održana je 12. sjednica Glavnog odbora NSPPBH, u sjedištu sindikata Osječka br. 5a – Split.

Sastanku su bili prisutni slijedeći članovi glavnog odbora: predsjednik sindikata Grgo Dujmović, pred. gl. odbora Mladen Božić, članovi gl. odbora: Ante Milovac, Duje Dvornik,  Zdravko Grgić, Tomislav Urlić, Jasen Čeč, Josip Majić, Nediljko Bulić, Nenad Peran, Petar Burazer, (nadpolovična većina članova prisutnih gl. odbora).

Opravdano odsutni sljedeći:  Davor Vlahović, Božo Ercegović, Dušan Smoljo, Ivan Juraga, Biser Karuza, Filip Tomaš, Damir Rušinović.

Na sjednici su bili prisutni dopredsjednik povjerenstva p.p. Zadar – Šešelja Branko, član Izvršnog odbora NSPPBH – Nenad Burić  koji su sudjelovali u radu  do kraja sjednice.

Za vođenje zapisnika predložen je i izabran  zamjenik pred. gl. odbora Petar Burazer.

Sastanak je započeo u 10:00 sati, sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1. Izvještaj Predsjednika gl. odbora o radu i aktivnostima vodstva NSPPBH od
 2. sjednice do danas.
 3. O pregovorima s Upravom Društva Jadrolinije vezano za
 • problematiku neiskorištenih slobodnih dana zaposlenika Jadrolinije.
 1. Razno

 

Predsjednik gl. odbora NSPPBH Mladen Božić je pozdravio prisutne, konstatirao kvorum te stavio na glasovanje dnevni red sjednice. Dnevni red je usvojen jednoglasno.

 

Ad.1.

 

-Izvještaj Predsjednika gl.odbora o radu i aktivnostima od 10. sjednice do danas.

 

 1. Božić je pojedinačno nabrojio aktivnosti IO sindikata i istakao potrebu većeg angažiranja vodstva u povjerenstvima NSPPBH unutar plovnih područja Jadrolinije.

U proteklom razdoblju članovi gl. odbora su obišli sva plovna područja Jadrolinije i većinu agencija te  zaposlenike upoznali sa aktivnostima vodstva sindikata.  Izvješće  sa navedenih sastanaka već je poštom upućeno na sve brodove i agencije.

Ad.2

-O pregovorima s Upravom  vezano za problematiku neiskorištenih slobodnih dana.

Predsjednik sindikata Grgo Dujmović je detaljno obrazložio dogovor koji su na jučerašnjem sastanku u Rijeci pregovarači NSPPBH načelno dogovorili s Predsjednikom Uprave Jadrolinije dr.sc. Slavko Lončarom iznoseći dogovorene stavke:

 • 1)   Da Uprava Jadrolinije ( kao iskaz dobre volje i preduvjet za daljnje pregovore ) izda nalog za vraćanje evidencije slobodnih dana ( akumuliranih sati preraspodjele ) poćev od prve slijedeće platne liste.
 • 2)   Da NSPPBH poštuje pravo Uprave i svakog pomorca da postignu dogovor za rješavanje naknade za njegove akumulirane sate preraspodjele u skladu sa odredbama iz Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce
 • ( članak 36, stavak 6 ). 
 • 3)   Da Uprava Jadrolinije obavi razgovor sa svakim pomorcem zasebno koji ima više od 700 akumuliranih sati preraspodjele ( u prvom krugu pregovora, a nakon toga i sa ostalima koji imaju manje od 700 akumuliranih sati preraspodjele ) u cilju postizanja dogovora oko načina i dinamike rješavanja naknade za njegove akumulirane sate preraspodjele.
 • 4)   Da se Uprava Jadrolinije dogovori sa svakim pomorcem o broju akumuliranih sati preraspodjele koje će mu platiti odmah po postignutom dogovoru ( što ovisi o ukupnom broju njegovih akumuliranih sati preraspodjele ).
 • 5)   Da se naknada za akumulirane sate preraspodjele pomorcima isplaćuje po punoj cijeni.
 • 6)   Da se Uprava Jadrolinije dogovori sa pomorcem koji prihvati ili zatraži intezivniji tempo korištenja akumuliranih sati preraspodjele o dodatnoj isplati 50 – 100 sati iz njegova fonda akumuliranih sati preraspodjele sa plaćom za svaki mjesec kada se nalazi kod kuće na korištenju slobodnih dana. 
 • 7)   Da Uprava Jadrolinije u cilju rješavanja akumuliranih sati preraspodjele neće vršiti pritisak na pomorce kako bi oni u tekućoj godini bili ukupno više od šest mjeseci kod kuće
 • 8)   Da će Uprava Jadrolinije u cilju rješavanja akumuliranih sati preraspodjele sa pomorcima obaviti i završiti razgovore do 01.09.2010.

 

Članovi gl. odbora su dali potporu postignutom dogovoru između pregovarača NSPPBH  i Predsjednika Uprave Jadrolinije. NSPPBH očekuje realizaciju postignutog dogovora u utvrđenom vremenskom roku.

Ad.3

-Razno.

 1. a) Pod ovom točkom, a nakon temeljite rasprave donesene su Odluke vezano za izlazak u javnost, traženje razgovora sa resornim ministrom i predsjednicom Vlade RH, održavanje  prosvjeda i mogući štrajk u organizaciji NSPPBH  a sve u cilju zaštite prava pomoraca i zaposlenika na kopnu u Jadroliniji. Također je odlučeno da tekst navedenih Odluka ne izlazi u javnost, već da se  Odluke stave u mirovanje,  s obzirom da je upravo postignut dogovor između pregovarača  NSPPBH i predsjednika Uprave Jadrolinije dr. sc. Slavka Lončara u svezi sa rješavanjem naknade za akumulirane sate preraspodjele u Jadroliniji.
 2. b) Vodila se dugotrajna rasprava povodom istupa u javnost koordinatora plovnog područja Split Ante Mrvice za Slobodnu Dalmaciju vezano za prikupljaje potpisa za održavanje referenduma u organizaciji središnjica hrvatskih sindikata.

 

Svi prisutni su razočarani ovim istupom gosp. Ante Mrvice jer misle da nazivati hrvatske radnike koji su članovi sindikata “ čoporom “ nije primjereno, a poglavito od strane jednog rukovoditelja u Jadroliniji koja je u vlasništvu Vlade RH,  a koji usput rečeno radi u odličnim radnim uvjetima i za to prima odličnu plaću u odnosu na nas radnike.

 

Nas koji radimo do osamnaest (18)  sati na dan bez zagarantiranih „Zakonom o radu“ dnevnih odmora , tjednih odmora, s godišnjim fondom od više stotina sati iznad normale, s tisuće neisplaćenih sati preraspodjele gosp. Ante Mrvica naziva “ čoporom “.

 

Gospodine Ante nije korektno i nemate pravo da, nas članove sindikata. nazivate takvim imenom.

 

Mi ćemo Vas i dalje oslovljavati gospodinom, magistrom, direktorom,  a Vi nas kako hoćete jer mi se ne sramimo boriti za svoja zaposlenička prava.

 

Očekujemo od Predsjednika Uprave Jadrolinije da se zaposlenicima javno očituje i ogradi od navedene izjave gosp. Ante Mrvice u Slobodnoj Dalmaciji ( koju smo mu na sastanku dana 17.06.2010. u Rijeci pokazali ) jer se pored imena i prezimena gosp. Ante Mrvice navodi i tekst “ Jadrolinijin koordinator“ pa su ovu izjavu mnogi shvatili kao službenu izjavu Jadrolinije jer ju je dala službena osoba koja često daje izjave u ime Jadrolinije za medije u Splitu.

 

Kada malo bolje analiziramo naše okruženje onda se dođe do slijedećih zaključaka:

 

Poznato je da nemaju svi koeficijent složenosti posla iznad 6,0 tj. redovitu mjesečnu plaću iznad 14 000 kuna.

Mnogi su prisiljeni podići kredit da bi kupili vlastiti automobil jer ne mogu svi u privatne svrhe desetak godina svakodnevno koristiti službeno vozilo.

Mnogi se školuju a ne mogu koristiti službene veze i povlastice te nositi po rivi kofere poznatih osoba kako bi došli do željenih diploma.

Mnogi se i bez diplome znaju kulturno ponašati a ima i onih koji su bez obzira što posjeduju najviše diplome i dalje ostali primitivci kao što su oduvijek i bili.

Stalno se priča kako su pomorci veliki trošak ali stvarni trošak su oni rukovoditelji, čija su radna mjesta izmišljena, koji ništa ili malo rade već koriste službene resurse kako bi došli samo do željenih privatnih rezultata.

Mnogi školovani ljudi na rukovodećim mjestima moraju direktno odgovarati za svoj rad jer za pokrivanje njihovog nerada i nesposobnosti nemaju u poduzeću iznad sebe nekoliko jakih rukovoditelja kao što to neki imaju.

Mnoge nas zabrinjava situacija na međunarodnoj liniji Split – Ancona tj. postojanje mogućnosti da nas  konkurencija u tržišnoj utakmici potpuno istjera sa ove linije ali ima i onih kojima se to sve događa ispred nosa, koji su za to i djelomično krivi ali se ne zabrinjavaju jer tko zna koji su i kakvi njihovi privatni interesi u svemu tome.

 

Dobro je znati da mnogi članovi „ čopora“ u slučaju potrebe samozaštite znaju i gristi.

 

Sjednica je završila u 14:00 sati.

 

Glavni odbor NSPPBH

Split, 18.06.2010.

Last modified: 08.11.2019