ŽALBA GĐE. SUZANE RUŠOV

04.07.2010

“ JADROLINIJA “ – RIJEKA
UPRAVI DRUŠTVA

ŽALBA GĐE. SUZANE RUŠOV

               NSPPBH je zaprimio žalbu gđe. Suzane Rušov, supruge pok. Zorana Rušova koji je mnogo godina savjesno obnašao dužnost upravitelja stroja na brodovima u Društvu Jadrolinija.
                Poznato je da je pok. Zoranu Rušovu u mjesecu aprilu 2010. godine pozlilo na brodu Kijevo za vrijeme njegovog redovnog ukrcaja tj. tri dana prije njegovog planiranog redovnog iskrcaja i da je nažalost unatoć žurnoj intervenciji liječničke ekipe iz bolnice u Biogradu upravitelj stroja Zoran Rušov preminuo.
                U žalbi gđe. Suzane Rušov ( koju je još poslala NO Društva Jadrolinija i RV Jadrolinije ) između ostalog se navodi i slijedeće:
1)    Da je dana 15. svibnja 2010. dobila odgovor od ljubazne gospođe koja radi u Službi za vođenje odrađenih sati da su odrađeni sati njenog pokojnog supruga išli u zastaru.
2)    Da je dana 17. svibnja 2010. godine uputila dopis Upravi Jadrolinije ljubazno tražeči izvješće o svim pravima koja ostvaruju ona i njena djeca nakon smrti supruga ali da do danas ( 09. lipnja 2010. ) nije dobila nikakav odgovor.
3)    Da je istim brodom, na kojemu je njen suprug i skončao svoj život, njegovo mrtvo tijelo prevezeno i da je tom prilikom naplaćen prijevoz brodom.
                S obzirom na sve što je navedeno u žalbi gđe. Suzane Rušov NSPPBH od Uprave Jadrolinije traži slijedeće :
1)    Da se gđi. Suzani Rušov i njenoj djeci ( pravnim sljednicima pok. Zorana Rušova ) u potpunosti isplate akumulirani sati preraspodjele koje je imao pok. Zoran Rušov tj. da se na ovoj obitelji ne trenira provođenje spornih odredbi o zastari koje Uprava Jadrolinije u posljednje vrijeme navodi.
2)    Da se utvrde okolnosti pod kojima je i zašto je naplaćen prijevoz brodom mrtvog tijela upravitelja stroja Zorana Rušova ( istim brodom Jadrolinije na kojem je i skončao svoj život ) s obzirom da su odgovorne osobe u Jadroliniji tome događaju trebale posvetiti dužnu pažnju te su smjele, mogle i morale dati odobrenje za izdavanje besplatne prijevozne karte.
3)    Da Uprava Jadrolinije pismeno odgovori gđi. Suzani Rušov na njen zahtjev upućen dana 17. svibnja 2010. u kojem ona ljubazno traži izvješće o svim pravima koja nju i njenu djecu pripadaju nakon smrti njenog supruga te da Uprava Jadrolinije ta prava u potpunosti ispoštiva u što kraćem roku.
                Molimo Vas da o Vašim poduzetim radnjama za rješavanje navedenog slučaja izvjestite NSPPBH u roku od 8 dana kako bi NSPPBH mogao poduzeti eventualno potrebne radnje u cilju zaštite prava obitelji našeg preminulog člana upravitelja stroja Zorana Rušova.
                NSPPBH smatra da će se pravno na nivou službenih institucija sve kad tad uspjeti riješiti ali isto tako NSPPBH smatra da se pojedinci moraju zapitati gdje će im duša osobito nakon ovakovih postupaka prema obitelji preminulog.
                U prilogu Vam dostavljamo žalbu gđe. Suzane Rušov od dana 09. lipnja 2010.
                Sa poštovanjem.
Predsjednik
____________________
( kap. Grgo Dujmović )
Split, 04.07.2010.

Last modified: 04.11.2019