PROTIVLJENJE ODLUCI O IZVANREDNOM OTKAZU KAP. SRĐANU KARLOVIĆU

05.07.2010

 JADROLINIJA 
UPRAVA DRUŠTVA
PROTIVLJENJE ODLUCI
O IZVANREDNOM OTKAZU KAP. SRĐANU KARLOVIĆU
    NSPPBH je zaprimio preslik dopisa od dana 28.06.2010. u kojem RV Jadrolinije NE DAJE SUGLASNOST na namjeravanu odluku izvanrednog otkazivanja ugovora o radu pomorcu Srđanu Karloviću.
    U navedenoj odluci se od Uprave Jadrolinije traži da poništi svoju odluku i da Radničkom vijeću dostavi svu dokumentaciju vezanu za slučaj kap. Karlovića od dana havarije 23. svibnja 2009. do danas kako bi RV za slijedeću sjednicu zauzelo stav i poduzelo određene potrebne radnje u cilju zaštite prava obiju strana ( kap. Karlovića i Jadrolinije ).
                Izvršni odbor NSPPBH se u potpunosti slaže sa navodima iz obrazloženja Radničkog vijeća te  navodi slijedeće svoje stavove i spoznaje:
1)   Nakon havarije broda “ Marko Polo “ i nedugo nakon toga obavljenog redovitog iskrcaja zapovjednika broda kap. Srđan Karlović do danas nije ukrcavan na brod Jadrolinije iako je prema njegovim navodima više puta pozivao odgovorne osobe u kadrovskoj službi koje su mu uvijek odgovarale da on za ovu godinu nije u Planu za ukrcaj i da njegov slučaj osobno vodi Predsjednik Uprave te da bi bilo najbolje da to sa njim riješi osobno.
2)   O havariji broda “ Marko Polo “ koja se dogodila u luci Split pod zapovjedništvom kap. Karlovića raspravljalo je i Povjerenstvo za sigurnost ( vjerojatno u skladu sa Poslovnikom SUS – a iako u nekom proširenom sastavu a koji nije naveden u Poslovniku SUS – a ) ali nikada na brodove Jadrolinije nije došao pismeni zaključak toga povjerenstva niti nalog zapovjednicima brodova za poduzimanje korektivnih mjera koje to povjerenstvo u takovim slučajevima nezgoda za brod, ljude i okoliš uobićajeno šalje na brodove.
3)   Kap. Srđan Karlović nikada nijie dobio pismenu obavijest da je kažnjen od strane Jadrolinije ( sa bilo kakvom kaznom ) zbog navedene havarije broda “ Marko Polo “.
4)   Prema riječima kap. Karlovića više puta se je najavljivao na razgovor sa Predsjednikom Uprave  ali u cijelom proteklom periodu samo je održan jedan takav razgovor – sastanak, prije cca 1 – 2 mjeseca, na kojem mu je Predsjednik Uprave rekao da za njega nema više mjesta na brodu Jadrolinije ali da može potpisati novi – izmjenjeni UOR za radno mjesto u inventarskoj službi ili u službi kontrole karata a pošto to on kao veliki kapetan najvjerojatnije neće prihvatiti da je tada za sve najbolje da se raziđu …
5)   Predsjednik Uprave je u mjesecu svibnju i predstavnicima NSPPBH rekao da trenutno nema mjesta na brodu za kap. Karlovića jer da su svi brodovi po Planu ukrcaja popunjeni sa zapovjednicima. Predsjednik NSPPBH je predlagao Predsjedniku Uprave da pošto se kap. Ivo Aleksić ukrcaje na brod “ Marko Polo “ da se u tom slučaju može kap. Srđana Karlovića ukrcati na brod “ Korčula “ ali ni taj prijedlog nije prihvaćen. Moramo navesti da kap. Ivo Šeparović za to vrijeme neuobičajeno dugo plovi na brodu Korčula bez smjene a što odavno nije uobičajena praksa na brodovima Jadrolinije u lokalnoj plovidbi.
6)   Kap. Srđan Karlović je usmeno i pismeno u više navrata od direktora sektora za opće poslove u Jadroliniji tražio obavijest o stanju – broju njegovih akumuliranih sati preraspodjele i GO ali kako on to kaže nikad nije dobio.
7)   Nakon svih navedenih događaja ( mačehinskog odnosa Uprave Jadrolinije prema od nje prethodno nagrađivanom zapovjedniku ) koji do sada u povijesti Jadrolinije nisu zapamćen kap. Srđan Karlović je bio primoran da dana 08.06.2010. godine pred Općinskim sudom u Rijeci podnese tužbu protiv Jadrolinije zbog uznemiravanja ( mobinga ). Istog dana je izvjestio Jadroliniju dostavljajući joj tužbu zbog uznemiravanja s obaviješću da je pokrenuo pred Opčinskim sudom u Rijeci spor iz radnog odnosa zbog uznemiravanja pa da sukladno članku 130 ZOR – a prekida rad dok mu se ne osigura zaštita na ono što po ZOR – u ima pravo.
8)   Da je član Uprave Jadrolinije, direktor sektora za opće poslove, dana 29.06.2010. donio i potpisao odluku o Izvanrednom otkazu ugovora o radu pomorcu Srđanu Karloviću koja mu je i urućena.
9)    Da je ova odluka donesena bez obzira što za nju Radničko vijeće nije dalo suglasnost.
  10)   Da je ova odluka donesena iako je prije njenog donošenja odvjetnik koji zastupa kap.  Karlovića pismeno upozorio Jadroliniju da je protuzakonito dati Izvanredni otkaz kap. Srđanu Karloviću jer je on prethodno 08.06.2010. obavijestio Jadroliniju dostavljajući joj tužbu zbog uznemiravanja s obaviješću da je pokrenuo pred Opčinskim sudom u Rijeci spor iz radnog odnosa zbog uznemiravanja ( mobinga ) pa da sukladno članku 130 ZOR – a prekida rad dok mu se ne osigura zaštita na ono što po ZOR – u ima pravo. Dakle odvjetnik je upozorio Jadroliniju da se kap. Srđanu Karloviću za vrijeme navedenog prekida rada ne može otkazati ugovor o radu.
  11)   NSPPBH se kao i uglavnom svi pomorci i zaposlenici na kopnu u Jadroliniji, koji su upoznati sa ovom situacijom, slaže sa tvrdnjom da je ova nastala situacija ( prisilno korištenje akumuliranih sati preraspodjele i GO kod kap. Srđana Karlovića u neprekidnom periodu od cca 12 mjeseci ) klasičan čin diskrimanicije zaposlenika od strane poslodavca koji kao takav do ovog slučaja nije zapamćen u Društvu Jadrolinija.
  12)   Da je u vezi sa ovim slučajem NSPPBH već jednom izišao u javnost putem dnevnog tiska i da je NSPPBH u nekoliko navrata u proteklom periodu htio preuzeti odlučniju inicijativu u cilju rješavanja ovog slučaja ali da je to kap. Srđan Karlović uvijek sprječavao navodeći da on želi svoju situaciju mirnim putem riješiti sa “ svojom “ Jadrolinijom, na čijim brodovima plovi 30 – tak godina, i bez da upliće čelnike NSPPBH u ovaj slučaj kako Uprava Jadrolinije nebi naknadno zbog toga i nad njima eventualno vršila diskriminaciju.
  13)  Očito je da se mirnim putem situacija kap. Srđana Karlovića nije mogla riješiti samo zbog svima poznatog ( a za NSPPBH neshvatljivog ) stava Uprave Jadrolinije prema ovom slučaju te je  kap. Srđan Karlović morao sudskim putem zatražiti zaštitu svojih prava.
           Zbog svega navedenog Izvršni odbor NSPPBH predlaže da Uprava Jadrolinije povuće donesenu spornu odluku o izvanrednom otkazu kap. Srđanu Karloviću kako bi se izbjegli nepotrebni dodatni troškovi za Jadroliniju u najvjerojatnijem novom budućem sudskom postupku u svezi sa ovom odlukom.
           Nadamo se da će razum prevladati i da će se u konačnici pronaći rješenje koje neće imati nepotrebne sudske troškove i negativan publicitet za Društvo Jadrolinija.
                Sa poštovanjem
Predsjednik
 ___________________
( kap. Grgo Dujmović )

Split, 05.07.2010.

Last modified: 04.11.2019