PROGRAM POTICANJA RADNIKA ZA DRAGOVOLJNI ODLAZAK IZ DRUŠTVA JADROLINIJA

08.07.2010

“ JADROLINIJA “ – RIJEKA
PREDSJEDNIK UPRAVE
( DR. SC. SLAVKO LONČAR )
PROGRAM POTICANJA RADNIKA
ZA DRAGOVOLJNI ODLAZAK IZ DRUŠTVA JADROLINIJA
                   Na sastanku predstavnika Uprave Jadrolinije i NSPPBH dana 17.06.2010. rekli smo Vam da se ne slažemo sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 28. svibnja 2010. godine vezano uz “ Donošenje plana smanjenja broja zaposlenih za cca 5 posto uz izradu plana zbrinjavanja viška zaposlenih u javnim poduzećima “ koji je naveden kao jedna od mjera vezanih uz Plan provedbenih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka koji je donijela Vlada Republike Hrvatske.
                   NSPPBH ne pristaje na smanjenje broja zaposlenih koji imaju UOR na neodređeno vrijeme u Društvu Jadrolinija na principu prisile ( kao da su višak zaposlenih / tehnološki višak ) ali predlaže da se izradi Plan za poticanje pomoraca i djelatnika na kopnu ( koji imaju UOR na neodređeno vrijeme ) za dragovoljni odlazak iz Društva Jadrolinija uz adekvatnu im isplatu poticajnih otpremnina.
                   Prošle godine smo Vam uručili program poticanja radnika za dragovoljni odlazak iz Društva XXXXXXX ( naziv društva je poznat Vama i nama ) te smo zatražili od Vas da se po uzoru na njega izradi prijedlog isplate poticajnih otpremnina za  pomorce i djelatnike na kopnu u Jadroliniji koji imaju uvjete za odlazak u prijevremenu mirovinu.
                   Nažalost ovaj naš prijedlog, kao i mnogi drugi, nije prihvaćen od strane Uprave Jadrolinije te su mnogi pomorci i djelatnici na kopnu u Jadroliniji koji su imali uvjete za odlazak u prijevremenu mirovinu odbili prijedlog Uprave koji je za njih bio novčano višestruko nepovoljniji od onoga kojega smo Vam kao ogledni primjerak uručili.
                   Čudno je da se u drugim Društvima koja su u večinskom vlasništvu države isplaćuju višestruko veće poticajne otpremnine za njihove radnike koji umaju uvjete za odlazak u prijevremenu mirovinu u odnosu na poticajne otpremnine koje se istovremeno u istu svrhu isplaćuju radnicima u Društvu Jadrolinija ( isti vlasnik Društva ali druga Uprava Društva …. ??? ).
                   S obzirom na ekonomska zbivanja u Republici Hrvatskoj i sveprisutniji strah da bi ubrzo moglo doći i do proglašenja tehnološkog viška među zaposlenicima u Društvu Jadrolinija NSPPBH ponovo predlaže Upravi Jadrolinije da izradi Program za isplatu poticajnih otpremnina pomorcima i djelatnicima na kopnu koji žele dragovoljno otići iz Jadrolinije prema uzoru na program Društva XXXXXXX ( a što bi u svakom slučaju za njih bilo povoljnije nego kada ih se eventualno proglasi tehnološkim viškom ) i to na slijedeći način :
1)     Pomorcima i djelatnicima na kopnu koji su stekli uvjete za prijevremenu mirovinu
( muškarci sa navršenih 60 godina života i 35 godina staža, a žene sa navršenih 55 godina života i 30 godina staža ) nude se slijedeće otpremnine :
a)     Dokup mirovine ( stjecanje prava na mirovinu za puni radni staž i godine života) putem mirovinskog osiguranja uz dodatak jednokratne isplate od 40 000,00 kuna neto.
b)     Jednokratna uplata u III stup mirovinskog osiguranja ( svaki pojedinac za sebe određuje mirovinsko društvo ) u iznosu od 120,000.00 kuna neto plus jednokratna isplata od 60,000.00 kuna neto. Svaki pojedinac za sebe određuje mjesečni iznos dopune svoje prijevremene mirovine i koliko godina želi primati ovu dopunu, može podignuti 1/3 iznosa u gotovini kada želi tj. potpuno raspolaže do uplaćenog iznosa u skladu sa uvjetima koje propisuje mirovinsko društvo kojem su povjerena ova sredstva. Ova sredstva mogu se ostaviti u nasljedstvo.
c)      U dogovoru sa Predsjednikom Uprave otpremninu minimalno u iznosu od 160,000.00 do maksimalno 200,000.00 kuna neto, ovisno o navršenim godinama staža u Jadroliniji, zdravstvenom ili socijalnom statusu
2)     Pomorci i djelatnici na kopnu koji nemaju uvjete za prijevremenu mirovinu mogu pristupiti programu te im se u tu svrhu nude slijedeće otpremnine :
 
a)     Do navršenih 45 godina života u iznosu od 180,000.00 kuna bruto.
b)     Od 45 do navrešnih 52 godine života u iznosu od 215,000.00 kuna bruto.
c)      Preko navršenih 52 godine života do navršenih 60 godina života za muškarce i 55 godina za žene u iznosu od 250,000.00 kuna bruto.
d)     Za muškarce koji su navršili 60 godina života i žene koje su navršile 55 godina života iznos u ovisnosti o navršenim godinama staža u Jadroliniji, zdravstvenom ili socijalnom statusu. Ukupan neto iznos otpremnine ovisi o godinama navršenog radnog staža u Jadroliniji. Za svaku navršenu godinu radnog staža u Jadroliniji pomorca i djelatnika na kopnu pripada
6,400.00 kuna neto. Uz ovaj iznos pripada im i dodatak koji je razlika između njegovog bruto iznosa navedenog u ovoj točki i neto iznosa koji ga pripada po radnom stažu, nakon što se odbiju svi porezi i doprinosi iz i na plaću.
                   S obzirom da je Program poticanja radnika za dragovoljni odlazak iz društva XXXXXXX ( naziv društva je poznat Vama i nama ) donesen dogovorom poslodavca i sindikata koji djeluju u tom društvu NSPPBH smatra da bi se takav postupak trebao primjeniti i u Društvu Jadrolinija a što do sada nije bio slučaj.
                   NSPPBH predlaže da dogovorite sastanak predstavnika Uprave Jadrolinije i dvaju sindikata koji djeluju u Jadroliniji kako bi se na tom sastanku zajednički donio Program poticanja pomoraca i djelatnika na kopnu za dragovoljni odlazak iz Jadrolinije.
                   Molimo Vas da ako imate spoznaje ( NSPPBH nema ) da je registriran i treći sindikat koji djeluje u Jadroliniji ( nedavno je na sva zvona najavljivano njegovo osnivanje ) da tada na navedeni sastanak pozovete i njegove predstavnike.
                   Sa poštovanjem.
Predsjednik
____________________
( kap. Grgo Dujmović )
Split, 08.07.2010.

Last modified: 04.11.2019