NAMJERA ORGANIZIRANJA ŠTRAJKA

15.07.2010

JADROLINIJA
PREDSJEDNIKU UPRAVE
( DR. SC. SLAVKO LONČAR )
NAMJERA ORGANIZIRANJA ŠTRAJKA –  ” KUDA PLOVIŠ JADROLINIJO? “
                   Već duže vrijeme NSPPBH slanjem pisanih prijedloga Upravi Društva “ Jadrolinija “ pokreće inicijativu za održavanjem sastanaka na kojima bi predstavnici Uprave Jadrolinije i sindikata kao socijalni partneri u dobroj vjeri zajednički pokušali pronaći rješenje za probleme koji svakodnevno opterećuju pomorce i djelatnike na kopnu u Jadroliniji.
                   Takovih sastanaka je u zadnjih devet mjeseci održano nekoliko ali na žalost od postignutih dogovora nije se izvršilo ništa jer je po našem mišljenju Uprava Jadrolinije cijelo vrijeme imala samo  namjeru kupovati dragocijeno vrijeme a ne i ispunjavati postignute dogovore.
                   Zahtjevi koje je NSPPBH iznosio na navedenim sastancima su bili slijedeći:
1)    Prevođenje UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno vrijeme za pomorce i zaposlenike na kopnu koji u Jadroliniji rade dulje od tri, šest, devet, dvanaest i više godina.
2)    Prestanak konstantnog višegodišnjeg kršenja odredbi članka 36. stavak 6. NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima od strane Uprave Jadrolinije a vezano za isplatu naknade za akumulirane sate preraspodjele ( ukupno cca 700 000 sati ).
 
3)    Iskazivanje jasnog stava Uprave Jadrolinije u svezi sa provođenjem sporne odredbe o zastari za potraživanja iz radnog odnosa ( zastara: da ili ne ) te ovisno o tome i žurno izvršenje naknade za potraživanja koja nisu starija od tri godine kako se nanesena šteta pomorcima i djelatnicima na kopnu u Jadroliniji ne bi svakim danom povećavala zbog primjene zastare.
 
4)    Povlaćenje odluke o vansezonskom ukidanju dužobalne linije  Rijeka – Split – Stari Grad – Korčula – Dubrovnik  te međunarodnih linija  Zadar – Ancona ”  Dubrovnik – Bari “.
5)    Nastavak pregovora za izradu  Pilot programa  ( novog sistema obračuna plaće pomoraca ) čija je izrada zapoćela na inicijativu Uprave Jadrolinije te njenom odlukom i zaustavljena. 
6)    Početak pregovora oko sklapanja KU za zaposlenike na kopnu u Jadroliniji i pregovora o izmjenama i dopunama NKUHP ( dana 13.07.2010. u Zadru ste Vi napustili pregovore ).
7)    Ponuda većih poticajnih otpremnina onima koji imaju uvjete za odlazak u prijevremenu mirovinu po uzoru na ostala poduzeća u večinskom vlasništvu Vlade Republike Hrvatske.
                   NSPPBH je zabrinut jer Uprava Jadrolinije između ostaloga do sada nije ispoštovala niti postignute dogovore sa sastanka održanog dana 17.06.2010. u Rijeci ( dostava liste sa imenima i prezimenima te godinama staža u Jadroliniji za pomorce i djelatnike na kopnu u Jadroliniji sa kojima je u 2010. godini sklopljen UOR na neodređeno vrijeme, pokazivanje dobre vjere u uspjeh dogovora vraćanjem evidencije akumuliranih sati preraspodjele na platnu listu za mjesec lipanj 2010. godine te početak dogovorenog postupka rješavanja pitanja naknade za akumulirane sate preraspodjele, …. ).
                   Za slučaj da Uprava Jadrolinije ne pokaže dobru vjeru i u praksi ne počme ispunjavati naše zahtjeve i postignute dogovore do 30.07.2010. godine NSPPBH ima namjeru organizirati štrajk tijekom mjeseca kolovoza 2010. u Društvu ” Jadrolinija ” uz prethodno pozivanje Sindikata pomoraca Hrvatske na priključivanje i sudjelovanje u organizaciji namjeravanog održavanja štrajka. 
                   Sa poštovanjem
Predsjednik
_________________
( Grgo Dujmović )
Na znanje:
1)    MMPI – ministar gosp. Božidar Kalmeta
2)    SPH – predsjednik gosp. Vladimir Svalina
3)    NHS – predsjednik gosp. Krešimir Sever

Split, 15.07.2010.

Last modified: 04.11.2019