IZVJEŠĆE SA SASTANKA U MMPI – Srpanj 2010

20.07.2010

Dana19.07.2010. u prostorijama MMPI u Zagrebu, u trajanju od 1030 – 1700 sati, održan je sastanak u svezi razmatranja rješavanja nastalih poteškoća oko akumuliranih sati preraspodjele u Društvu “Jadrolinija“ – Rijeka.

Na sastanku su bili prisutni predstavnici MMPI, Uprave Jadrolinije, Agencije za obalni linijski promet, Radničkog vijeća Jadrolinije, Sindikata pomoraca Hrvatske i NSPPBH.

Nakon uvodnog govora državnog tajnika za more kap. Maria Babića uslijedilo je izlaganje predstavnika Radničkog vijeća Jadrolinije, Sindikata pomoraca Hrvatske, NSPPBH i Uprave Jadrolinije u svezi nastalih poteškoća oko akumuliranih sati preraspodjele.

Nakon dugotrajne i iscrpjujuće rasprave dogovoreno je slijedeće:

 1. Da s danom 01. lipnja 2010. ukupni fond dospjelih neiskorištenih i neisplaćenih sati preraspodjele iznosi 780 427 sati te da se bez obzira na protek roka od 3 godine na taj utvrđeni fond sati ne primjenjuje institut zastare. Ukupan iznos duga u novcu iznosi cca 34 000 000,00 kuna.
 2. Da će se obiteljima preminulih radnika te svim radnicima ( pomorcima i zaposlenicima na kopnu ) kojima je prestao radni odnos po bilo kojoj osnovi ( umirovljenici, prekid UOR – a ) odmah isplatiti dospjela dugovanja s osnova neisplaćenih akumuliranih sati preraspodjele po punoj vrijednosti sata.
 3. Zadužuje se Uprava Jadrolinije – Rijeka da do 27. srpnja 2010. utvrdi strukturu po zvanjima fonda neiskorištenih i neisplaćenih sati preraspodjele, broj pomoraca na koje se odnose dugovanja i navedene podatke dostavi svim sudionicima današnjeg sastanka. Zadužuje se Uprava Jadrolinije – Rijeka da s obzirom na ograničenja mase plaća za 2010. godinu temeljem odluke Vlade RH, mogućeg stagniranja prometa i ogranićenih proračunskih mogućnosti, izađe s prijedlozima načina i rokovima isplate sredstava na način da isplata prve rate dospijeva ne prije početka 2011., što su podržala oba sindikata. O istom će se razgovarati na sastanku u Splitu.
 4. Prilikom planiranja Državnog proračuna RH za 2011. godinu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture voditi će računa o preuzetim obvezama.
 5. Da ostaje mogućnost individualnog pregovaranja pomorca i Uprave društva uz nazočnost predstavnika Radničkog vijeća i oba sindikata.
 6. Slijedeći sastanak na kojem će se razmotriti prijedlog Uprave Jadrolinija – Rijeka i Ministarstva održati će se dana 27. srpnja 2010. u Splitu na kojem će se otvoriti i tema o problematici radnika u službama na kopnu.

Prilog službenoj bilješci sa sastanka je Rezolucija NSPPBH o naknadi za akumulirane sate preraspodjele u Društvu “ Jadrolinija “ – Rijeka od dana 18.06.2010.

Predsjednik NSPPBH je izjavio da NSPPBH neće odustati od organiziranja štrajka ako se do 30.07.2010. ne postignu dogovori sa utvrđenim rokovima za rješavanje nastalih poteškoća.

Tijekom sastanka otvoreni su razgovori ( neslužbeni jer predstavnik MMPI nije imao mandat za njihovo rješavanje ) i o slijedećim temama:

 1. Prevođenje UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno vrijeme za pomorce i zaposlenike na kopnu u Društvu “ Jadrolinija “.
 2. Odluka o vansezonskom ukidanju dužobalne linije i dviju međunarodnih trajektih linija.
 3. Nastavak pregovora za izradu “ Pilot programa “ ( novog sistema obračuna plaće za pomorce ).
 4. Početak pregovora oko sklapanja KU za zaposlenike na kopnu u Jadroliniji i pregovora o izmjenama i dopunama NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima.
 5. Ponuda većih poticajnih otpremnina onima koji imaju vjete za odlazak u prijevremenu mirovinu

Predsjednik

___________________________

( kap. Grgo Dujmović )

Split, 20.07.2010.

Last modified: 08.11.2019