ODUSTAJANJE OD NAMJERE ORGANIZIRANJA ŠTRAJKA

29.07.2010

JADROLINIJA
PREDSJEDNIKU UPRAVE
( DR. SC. SLAVKO LONČAR )
ODUSTAJANJE OD NAMJERE ORGANIZIRANJA ŠTRAJKA  
                   Na sastancima u Zagrebu dana 19.07.2010. i Splitu dana 27.07.2010., na kojima su sudjelovali predstavnici MMPI, Uprave Jadrolinije, Agencije za obalni linijski pomorski promet, Radničkog vijeća Jadrolinije, SPH i NSPPBH postignuti su slijedeći dogovori:
1)    Da se neće primjenjivati institut zastare za potraživanja iz osnova akumuliranih sati preraspodjele kod pomoraca u Društvu Jadrolinija.
2)    Utvrđen je način i rokovi isplate za potraživanja pomoraca iz osnove akumuliranih sati preraspopdjele.
3)    Svi dogovori su i potpisani od strane svih sudionika pregovora.
                   Na sastanku u Splitu dana 27.07.2010. tijekom neslužbenih razgovora o poteškoćama sa kojima se susreću pomorci i djelatnici na kopnu u Jadroliniji ( neslužbeni jer predstavnik MMPI nije imao mandat za njihovo rješavanje ) dogovorio sam sa Vama, a predstavnici Radničkog vijeća i dvaju sindikata su se složili sa dogovorom, sastanak u drugoj polovici mjeseca rujna, na kojem bi sudjelovati predstavnici Uprave Jadrolinije, Radničkog vijeća Jadrolinije, SPH i NSPPBH, a na kojem bi se načelno raspravilo o slijedećim temama:
1)    Prevođenje UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno vrijeme za pomorce i zaposlenike na kopnu u Društvu “ Jadrolinija “. Mnogi pomorci i zaposlenici na kopnu u Jadroliniji rade već 3, 6, 9, 12 i više godina a još uvijek imaju UOR na određeno vrijeme.
Predsjednik NSPPBH je iznio stav da broj pomoraca sa UOR na neodređeno vrijeme u Jadroliniji mora biti, po zvanjima, jednak dvostrukom broju pomoraca po formacijskom sastavu posada brodova za   van sezonski period a broj djelatnika na kopnu u Jadroliniji sa UOR na neodređeno vrijeme, po zvanjima, mora biti jednak broju djelatnika na kopnu koji radi u van sezonskom periodu.
Stav je NSPPBH da se samo sa pomorcima i djelatnicima na kopnu u Jadroliniji koji su potrebni kao dodatno osoblje u sezonskom periodu može sklapati UOR na određeno vrijeme.
Pošto je trenutno na snazi odluka Vlade RH o smanjenju broja stalno zaposlenih za cca 5% u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu države prijedlog je NSPPBH da se nakon detaljne analize i utvrđivanja stvarno potrebnog broja pomoraca i djelatnika na kopnu, sa kojima je po gore navedenim kriterijima potrebno sklopiti UOR na neodređeno vrijeme, uputi zajednički zahtjev Vladi RH za izuzećem Jadrolinije od navedene odredbe Vlade RH.
2)    Izdavanje rješenja pomorcima sa UOR na neodređeno vrijeme te sklapanje UOR sa pomorcima na određeno vrijeme za stvarno radno mjesto na kojem obnašaju dužnost. Ne smije se događati da pomorac ima rješenje ili UOR za mornara a već dulje vrijeme obnaša dužnost kormilara ili da ima rješenje 3. časnika palube / stroja a da obnaša dužnost 1. časnika palube / stroja i slično.
3)    Rješavanje problematike djelatnika na kopnu u Jadroliniji vezano za zastaru njihovih sati GO i akumuliranih sati preraspodjele.
4)    Povlačenje odluke o vansezonskom ukidanju dužobalne linije i dviju međunarodnih trajektnih linija.  U slučaju da ova odluka ostane na snazi može se dogodit slijedeće:
a)  Da dođe do ukidanja mnogih radnih mjesta tj. otpuštanja pomoraca ( osobito u odjeljenju opće  službe ) i djelatnika u pojedinim putničkim agencijama uzduž obale.
b)  Da dođe do preusmjeravanja putnika i tereta na druge linije i putove a što je kasnije teško pa i nemoguće vratiti u prvobitno stanje ( kao rijeku koja iziđe iz postojećeg korita i napravi novo korito ) a što u konačnici može značiti u potpunosti gašenje ovih linija u van sezonskom periodu.
    c)  Da se u održavanje ovih linija u van sezonskom periodu uključi neki od stranih brodara te
     u  potpunosti izbaci Jadroliniju sa ovih linija.
       Prijedlog je NSPPBH da se uputi zajednički zahtjev resornom ministru za povlačenje ove odluke.
5)    Nastavak pregovora za izradu “ Pilot programa “ ( novog sistema obračuna plaće za pomorce ).
6)    Početak pregovora oko sklapanja KU za zaposlenike na kopnu u Jadroliniji i pregovora o izmjenama i dopunama NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima.
7)    Da se zajednički izradi Program ponude većih poticajnih otpremnina, po uzoru na ostala trgovačka društva u većinskom vlasništvu države, onim pomorcima i djelatnicima na kopnu u Jadroliniji koji već imaju ili će do kraja godine steći uvjete za odlazak u prijevremenu mirovinu
                   S obzirom da su postignutim dogovorima o načinu i rokovima isplate za potraživanja pomoraca iz osnova akumuliranih sati preraspodjele nestali razlozi ( po ZOR – u ) za organiziranje štrajka obavještavam Vas da NSPPBH odustaje od namjere organiziranja štrajka tijekom mjeseca kolovoza 2010. u Društvu ” Jadrolinija “. 
            Sa poštovanjem
Predsjednik
_________________
( Grgo Dujmović )
Na znanje:
1)    MMPI – ministar Božidar Kalmeta
2)    SPH – predsjednik Vladimir Svalina
3)    NHS – predsjednik Krešimir Sever
 Split, 28.07.2010.

Last modified: 04.11.2019