Uvođenje staža osiguranja s povećanim trajanjem ( beneficiranog staža ) za pomorce

10.08.2010

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Državni tajnik za more

( kap. Mario Babić )

Predmet :   Nacrt izmjena odgovarajućih odredbi

                     Pomorskog zakonika u dijelu koji se odnosi

                     na uvođenje staža osiguranja s povećanim trajanjem

                     ( beneficiranog staža ) za pomorce

                 Obavještavamo Vas da nakon uvida u Vaš dopis od dana 29. srpnja 2010. godine NSPPBH podržava dostavljeni prijedlog koji je izradilo MMPI nakon održanih konzultacija s socijalnim partnerima ( Sindikatom pomoraca Hrvatske i Mare Nostrum – Udrugom hrvatskih poslodavaca – brodara u međunarodnoj plovidbi ), vezano za odredbe izmjena i dopuna Pomorskog zakonika u dijelu koji se odnosi na uvođenje staža osiguranja s povećanim trajanjem   (beneficiranog staža) za pomorce.
                 Ukoliko se na ovu temu bude održavala rasprava u organizaciji MMPI molimo Vas da nam dostavite poziv za sudjelovanje.
                 S poštovanjem
Predsjednik
___________________
( kap. Grgo Dujmović )

Split, 10. kolovoza 2010.

Last modified: 04.11.2019