UPRAVA JADROLINIJE DOSTAVILA AKUMULIRANE SATE PRERASPODJELE

14.08.2010

OBAVIJEST POMORCIMA JADROLINIJE
 O BROJU AKUMULIRANIH SATI PRERASPODJELE
                         U skladu sa postignutim dogovorom sa sastanka održanog dana 27.07.2010. u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet u Splitu, na kojem su sudjelovali predstavnici MMPI, Uprave Jadrolinije, Agencije za obalni linijski promet, Radničkog vijeća Jadrolinije, Sindikata pomoraca Hrvatske i NSPPBH tijekom ovog tjedna je Uprava Društva “ Jadrolinija “ dostavila pomorcima na kućnu adresu Obavijest o broju akumuliranih sati preraspodjele.
                          U navedenoj obavijesti Uprava Društva je prikazala i obrazložila slijedeće:
1)     Za navedenog pomorca ukupno stanje njegovih akumuliranih sati na dan 31. svibnja 2010.
2)     Broj njegovih akumuliranih sati preraspodjele, što su evidentirani u tzv. paket za plaćanje, i koji će mu biti isplaćeni u dogovorenim ratama do lipnja 2013. godine. Ovaj broj je dobiven umanjenjem njegovog ukupnog broja akumuliranih sati preraspodjele ( ako je veći od 400 sati ) za 400 sati.
3)     Broj njegovih akumuliranih sati preraspodjele ( 400 sati ili manje ako ih pomorac posjeduje ) koji će mu biti prikazani na platnom listiću za mjesec srpanj 2010.
4)     Način plaćanja akumuliranih sati preraspodjele, tzv. paketa za plaćanje, iz točke 2. ( u ratama tijekom 2011., 2012. i 2013. godine ).
5)     Uputa pomorcima koji imaju drugačiji prijedlog za rješavanje pitanja svojih akumuliranih sati preraspodjele, da mogu Upravi Društva dostaviti svoj pismeni prijedlog, koji će potom Uprava Jadrolinije zajednički s predstavnicima Radničkog vijeća, SPH i NSPPBH razmotriti.
                         Prema saznanjima NSPPBH sva potraživanja iz osnove akumuliranih sati preraspodjele Uprava Društva je tijekom proteklih sedam dana isplatila obiteljima preminulih pomoraca, pomorcima koji su otišli u mirovinu i pomorcima kojima je UOR prekinut iz bilo kojih razloga.
                         Ukoliko se netko od pomoraca ne slaže sa brojem njegovih akumuliranih sati preraspodjele, koje mu je Uprava Društva navela u dostavljenoj Obavijesti, tada može putem telefona pozvati odgovornu osobu u Kadrovskoj službi – Rijeka koja je zadužena za vođenje evidencije akumuliranih sati preraspodjele te joj ljubazno izreći svoju primjedbu i na taj način pokušati zajednički utvrditi stanje njegovih akumuliranih sati preraspodjele.
                         NSPPBH je zadovoljan postignutim dogovorom jer je konaćno na zadovoljavajući način riješeno 15 godina staro pitanje naknade pomorcima za njihove akumulirane sate preraspodjele.
 
 
 
Predsjednik
___________________________
( kap. Grgo Dujmović )

Split, 12.08.2010.

Last modified: 04.11.2019