PROTIVLJENJE ODLUCI O UKIDANJU LINIJA

26.08.2010

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Ministar
( Gosp. Božidar Kalmeta )

PROTIVLJENJE ODLUCI O UKIDANJU LINIJA

             Iz objavljenog reda plovidbe Društva “ Jadrolinija “ – Rijeka vidljivo je da će se u vansezonskom periodu od mjeseca listopada ukinuti redovito održavanje slijedećih trajektnih linija:
a)    Dužobalne linije “ Rijeka – Split – Stari Grad – Korčula – Dubrovnik “.
b)    Međunarodne linije “ Dubrovnik – Bari “.
c)    Međunarodne linije “ Zadar – Ancona “.
             Dana 29.04.2010. NSPPBH je uputio predsjedniku Uprave Jadrolinije dr. sc. Slavku Lončaru dopis u kojemu je iskazano protivljenje NSPPBH donesenoj odluci o ukidanju navedenih linija.

 

             NSPPBH se protivi ukidanju navedenih trajektnih linija jer bi se njihovim ukidanjem:
1)   Stvorili preduvjeti za otkazivanje Ugovora o radu velikom broju pomoraca ( osobito u ugostiteljskom dijelu ), koji bi bili prisiljeni ići van Hrvatske, trbuhom za kruhom, tražiti posao na stranim brodarskim kompanijama a također bi moglo doći i do otkazivanja Ugovora o radu djelatnicima u komercijali, marketingu i putničkim agencijama u Društvu ” Jadrolinija ” – Rijeka te njihovog odlaska na biro rada.
2)   Obustavio promet putnika, vozila i tereta morskim putovima koji spajaju luke Dubrovnik – Korčulu – Stari Grad ( Hvar ) – Split međusobno i sa lukom Rijeka te luke Dubrovnik i Zadar sa lukama u Italiji.
3)   Preusmjerio ustaljeni promet putnika, vozila i tereta na druge morske i kopnene putove a što bi kao posljedicu imalo trajni gubitak povećeg dijela prometa na ovim trajektnim linijama kada se, i ako se, ponovo uspostave u nekom budućem vansezonskom periodu.

 

             Svima je poznato da je Jadrolinija uz blagoslov Vlade Republike Hrvatske tijekom zadnjih nekoliko godina znatno obnovila flotu, izgradnjom brodova za održavanje linija u nacionalnoj plovidbi.

 

             Poznato je da će od 01.10.2010. godine brod “ Liburnija “, kao što je krajem 2008. godine brod   “ Ivan Zajc “, zbog dotrajalosti i nemogućnosti ispunjavanja najnovijih tehničkih zahtjeva SOLAS konvencije, biti isključena iz sustava međunarodnih linija.
             NSPPBH mora napomenuti da u međuvremenu Jadrolinija nije nabavila zamjenske brodove za njih te je na taj način došlo u pitanje njeno uspješno buduće održavanje postojećih dužobalnih i međunarodnih linija kada ima na raspolaganju samo tri broda ( Marko Polo, Dubrovnik i Zadar ) koji imaju važeće isprave za obavljanje međunarodne plovidbe.

 

             Da bi Jadrolinija nastavila kontinuirano i kvalitetno održavati dužobalne i međunarodne linije NSPPBH smatra da je nužno za ljeto 2011. godine da Jadrolinija na svjetskom tržištu nabavi brod kapaciteta cca 450 vozila i cca 800 postelja u kabinama ( sve kabine da budu iznad palube garaže i da svaka kabina posjeduje tuš i wc ).
             Jedino sa pravovremenom nabavkom takvog broda Jadrolinija se može pripremiti, u pogledu kvalitete broda, za ravnopravnu tržišnu utakmicu sa nadolazećom stranom konkurencijom na postojećim dužobalnim i međunarodnim linijama, što bi u konačnici na osnovu dokazane kvalitete kadra i kvalitete pružanja ugustiteljskih usluga putnicima trebalo osigurati vodeću poziciju Jadroliniji na ovom tržištu.

 

              NSPPBH se nada da ćete Vi dati podršku i doprinijeti pokretanju akcije za nabavku navedenog broda za Jadroliniju za potrebe održavanja dužobalnih i međunarodnih linija.   
              NSPPBH prihvaća namjeru Uprave Jadrolinije da smanji troškove poslovanja u Društvu ali ne prihvaća da to bude na način da se gasi proizvodnja tj. da se navedene dužobalne i međunarodne trajektne linije ukidaju u vansezonskom periodu jer to može izazvati negativan učinak na buduće poslovanje Društva.
              Svjesni sadašnje nepovoljne ekonomske situacije, kako u Republici Hrvatskoj tako i u Društvu ” Jadrolinija ” – Rijeka, NSPPBH predlaže da se u vansezonskom periodu smanje troškovi poslovanja, uz održavanje proizvodnje, između ostalog i na slijedeći način:
1)   Da se smanji broj tjednih putovanja na navedenim linijama u vansezonskom periodu, zaključno do početka travnja 2011. godine.
2)   Da jedan brod održava kombiniranu međunarodnu liniju Split – Ancona – Zadar na način da tjedno dva puta polazi iz Splita za Anconu a dva puta iz Zadra za Anconu.
3)   Da jedan brod održava kombiniranu dužobalnu – međunarodnu liniju Rijeka – Split – Stari Grad – Korčula – Dubrovnik – Bari na način da tjedno jedan put polazi iz Rijeke za Dubrovnik i jedan put iz Dubrovnika za Bari.
              Na ovaj način bi se postiglo slijedeće :
1)   Da se spriječi otkazivanje Ugovora o radu velikom broju pomoraca i zaposlenika na kopnu u Društvu Jadrolinija.
2)   Da se navedene trajektne linije ne ukidaju u vansezonskom periodu.
3)   Da se u vansezonskom periodu, u skladu sa nepovoljnom ekonomskom situacijom, solidarno ukine po jedno polazno – povratno putovanje u navedenim linijama iz luka Rijeka, Split, Zadar i Dubrovnik te se na taj način smanje troškovi poslovanja.
4)   Da se u vansezonskom periodu, zbog nepovoljne ekonomske situacije, ove linije održavaju istovremenom uporabom dva broda tj. da se smanjuju troškovi poslovanja za iznos troškova poslovanja jednog broda u odnosu na prošlu godinu kada su navedene linije ( sa većim brojem putovanja ) održavala tri broda.
5)   Da se brodovi Marko Polo, Dubrovnik i Zadar mogu izmjenjivati u obavljanju linija i redovitog godišnjeg remonta tj. dok dva broda plove treći može obavljati redoviti godišnji remont.
                 Molimo Vas da sazovete sastanak na kojem bi sudjelovali predstavnici MMPI,  ravnatelj Agencije za obalni linijski pomorski promet, predstavnici Lučkih Uprava koje djeluju na području navedenih luka, predstavnici Uprave Jadrolinije i predstavnici sindikata ( SPH i NSPPBH ) kako bi se, zbog općeg interesa, zajednički raspravilo i donijelo zaključak o načinu održavanja navedenih dužobalnih i međunarodnih trajektnih linija u vansezonskom periodu.
             NSPPBH predlaže da se između ostalog na tom sastanku razmotri i mogućnost:
1)   Da Lučke Uprave, u skladu sa nepovoljnom ekonomskom situacijom, smanje cijene lučkih pristojbi za putnike i vozila te cijene priveza – odveza brodova na navedenim linijama, u vansezonskom periodu, jer smatramo da im je u tom periodu bolje imati dodatno jedan ili dva puta tjedno brod u luci po manjoj tarifi lučkih naknada nego držati nepromijenjenu tarifu i biti bez navedenih dodatnih pristajanja broda u luku.
2)   Da se Jadrolinija, u skladu sa eventualnim postignutim dogovorom u svezi prijedloga o smanjenju cijena lučkih naknada, prilagodi stanju na tržištu i smanji cijene prijevoza te na taj način popularizira ove linije i privuče što veći broj putnika i vozila na svoje brodove u dužobalnoj i međunarodnim linijama.
              NSPPBH smatra da su žurna nabavka kvalitetnijeg i većeg broda te neprekidno održavanje dužobalnih i međunarodnih linija, pa i uz smanjen broj tjednih putovanja u vansezonskom periodu dok traje ekonomska kriza, ključni uvjeti za opstanak Jadrolinije na ovom tržištu.
              Ne nabavkom novijeg i većeg broda za održavanje međunarodnih linija te eventualnim ukidanjem pojedinih linija, u bilo kojem godišnjem periodu, stvaraju se uvjeti za slabljenje i mogući nestanak sektora dužobalnih i međunarodnih linija u Jadroliniji a koje su od velike važnosti kako domaćem stanovništvu tako i turistima koji dolaze u Republiku Hrvatsku.
              U slučaju nestanka brodova Jadrolinije sa tržišta međunarodnih linija i preuzimanja navedenih linija od strane stranih brodara NSPPBH smatra da će neminovno doći do povećanja cijena prijevoza putnika, vozila i tereta brodovima na ovim linijama a što nije u interesu hrvatskih građana i turizma općenito.
              NSPPBH ovim dopisom također želi ukazati da su navedene dužobalne i međunarodne trajektne linije stvarane predanim radom pomoraca i djelatnika na kopnu u Jadroliniji tijekom proteklih desetljeća a da ih se može izgubiti i predati u ruke stranim brodarima, koji poreze neće plaćati u Republici Hrvatskoj kao što ih uredno plaća Društvo Jadrolinija, preko noći donošenjem samo jedne pogrešne odluke. 
        U prilogu Vam dostavljam:

1) Prijedlog vansezonskog reda plovidbe za kombiniranu međunarodnu liniju Split – Ancona – Zadar

2) Prijedlog vansezonskog reda plovidbe za kombiniranu dužobalnu – međunarodnu liniju Rijeka – Split – Stari Grad – Korčula – Dubrovnik – Bari

S poštovanjem
Predsjednik
____________________
( kap. Grgo Dujmović )
Na znanje:
–          Ravnatelju Agencije za obalni linijski pomorski promet
–          Županima Primorsko – goranske, Zadarske i Dubrovačko – neretvanske županije
–          Gradonačelnicima Rijeke, Zadra i Dubrovnika
–          Ravnateljima Lučkih uprava Rijeka, Zadar i Dubrovnik
–          Predsjedniku Uprave Jadrolinije

Split, 26.08.2010.

Last modified: 04.11.2019