Prijedlog za održavanje sastanka – Lipanj 2010

06.09.2010

“ JADROLINIJA “ – RIJEKA
PREDSJEDNIK UPRAVE
( DR. SC. SLAVKO LONČAR )

PRIJEDLOG ZA ODRŽAVANJE SASTANKA

Nakon održanih skupova zaposlenika Jadrolinije po plovnim područjima mnogi pomorci i djelatnici na kopnu obratili su se čelnicima NSPPBH te izrazili svoje nezadovoljstvo i zabrinutost u svezi sa stanjem u Jadroliniji i mnogim otvorenim pitanjima na koja nisu dobili uvjerljive odgovore od predstavnika Uprave Jadrolinije na održanim skupovima.

U ovom obraćanju i izražavanju nezadovoljstva i zabrinutosti prednjače zapovjednici, upravitelji stroja i časnici na brodovima.

Čak i neki pomorci tzv. “ osobe od povjerenja Uprave “ zbog zaštite svojih osobnih interesa često nagovaraju čelnike NSPPBH na podnošenje tužbe i na štrajk.

U Splitu ste dana 28.05.2010. na katamaranu “ Judita “ održali sastanak sa zapovjednicima brodova i upraviteljima stroja na kojem prema našem saznanju isti nisu iskazali svoje nezadovoljstvo već su ga naknadno iskazivali u međusobnim razgovorima nedugo nakon sastanka kao i u svom obraćanju čelnicima NSPPBH.

Ovo je još jedan od znakova koji ukazuju da su mnogi pomorci uplašeni i da se ne žele pojedinačno isticati jer se boje sankcija poput neprodužavanja UOR na određeno vrijeme, ukrcaja na lošiji brod ili dugog stajanja kod kuće na slobodnim danima ali ih to ne prijeći da od NSPPBH traže pokretanje akcija u cilju rješavanja problema sa kojima se oni susreću a mnogi u svojim zahtjevima i prijedlozima idu tako daleko da traže i akcije usmjerene protiv Uprave Jadrolinije jer je ona po njihovu mišljenju najveći krivac za nastale probleme u okviru Jadrolinije.

NSPPBH je zaprimio Vaš dopis “ Očitovanje na dostavljene dopise “ u kojima nam dajete Vaše odgovore na naše upite u svezi sa odlukom o ukidanju linija, pregovorima oko sklapanja KU za zaposlenike na kopnu u Jadroliniji i izmjenama NKUHP, zastari potraživanja iz radnog odnosa te prijemu u radni odnos pomoraca i zaposlenika na kopnu u Jadroliniji.

Sa većinom iznesenih Vaših stajališta i tvrdnji NSPPBH se ne slaže te u cilju suzbijanja nezadovoljstva i u cilju podizanja radnog morala pomoraca i djelatnika na kopnu kao i njihovog upoznavanja sa stvarnom situacijom predlažemo održavanje sastanka članova IO NSPPBH i Predsjednika NHS – a gosp. Krešimira Severa sa Vama i članovima Uprave Društva “ Jadrolinija “ odgovornim za komercijalne i kadrovske poslove na kojem bi se raspravilo slijedeće:

a) Ukidanje dužobalne linije Rijeka – Split – Stari Grad – Korčula – Dubrovnik te međunarodnih linija Zadar – Ancona i Dubrovnik – Bari u vansezonskom periodu

NSPPBH se ne slaže sa Vašim navodima da je vidljivo da postoji veoma mali prostor za marketinški proboj u okviru našeg poimanja za osiguranjem popunjenosti brodova na međunarodnim linijama.

b) Sklapanje UOR na neodređeno vrijeme za pomorce i zaposlenike na kopnu u Jadroliniji.

NSPPBH smatra da je prezentiranje liste sa imenima i prezimenima te godinama radnog staža za pomorce i zaposlenike na kopnu u Jadroliniji sa kojima je sklopljen UOR na neodređeno vrijeme u tekućoj godini jedini ispravan način za otklanjanje sumnji u postojanje diskriminacije prilikom sklapanja UOR na neodređeno vrijeme.

c) Zastara za potraživanja iz radnog odnosa.

NSPPBH smatra da je Uprava Jadrolinije dužna tijekom ovog mjeseca izvršiti naknadu pomorcima za akumulirane sate preraspodjele koji su mlađi od tri godine jer oni ne podliježu zakonskim odredbama o zastari i kao takovi po nama nisu predmet sudskog postupka koji se vodi protiv Jadrolinije. Razmišljanje Uprave Jadrolinije tj. poistovjećivanje akumuliranih sati koji su mlađi od tri godine sa akumuliranim satima koji su stariji od tri godine svakim danom nanosi

novu i sve veću štetu pomorcima jer pod zastaru svakim danom dolazi sve više akumuliranih

sati preraspodjele. NSPPBH podržava inicijativu za postizanje dogovora o naknadi štete od strane Uprave Jadrolinije pomorcima za akumulirane sate preraspodjele koji podliježu zakonskim odredbama o zastari potraživanja iz radnog odnosa jer bi se na taj način izbjeglo podizanje mnogih najavljenih tužbi za naknadu štete koje bi u konačnici po našem mišljenju bile još veći novčani izdatak za Jadroliniju.

NSPPBH se protivi tzv. dogovorima koji se temelje na bilo kakvoj eventualnoj ucjeni pomoraca prilikom postizanja dogovora ( npr. po principu ako ne pristanete na ovaj prijedlog ići ćete kući na prisilno produljeno korištenje slobodnih dana ).

d) Nastavak pregovora o Pilot programu ( novi način izračuna plaće za pomorce ).

Uprava Jadrolinije je ovaj program prezentirala kao događaj stoljeća ali nakon što su Radne grupe izvršile svoj zadatak sindikatima je kazano da ćete ih Vi ubrzo pozvati na završne pregovore na kojima bi se dogovorili detalji a zatim krenulo sa probom Pilot programa na tri broda. Vaš poziv nismo zaprimili i NSPPBH je došao do zaključka da Vam se više ne žuri sa provedbom Pilot programa jer najvjerojatnije imate na umu neka druga rješenja sa kojima nas niste do sada upoznali.

e) Pregovori oko sklapanja KU za zaposlenike na kopnu u Jadroliniji i NKUHP.

S obzirom da su sindikati prije više od tri mjeseca dostavili Upravi Jadrolinije izrađeni prijedlog KU za zaposlenike na kopnu NSPPBH smatra da do početka pregovora nije došlo zbog odugovlačenja od strane Uprave Jadrolinije. Pregovori oko izmjene NKUHP traju od proljeća prošle godine ali Protokol o pristupanju izmjenama NKUHP još nije potpisan. NSPPBH je uvijek iskreno pristupao pregovorima o izmjeni NKUHP i nikada te pregovore nije kočio za razliku od mnogih ostalih pregovarača. Na skupu zaposlenika u Splitu predložio sam koordinatoru Podružnice SPH u Jadroliniji kap. Muciću da pokrene postupak u SPH kako bi SPH kao potpisnik NKUHP poslao poziv brodarima ( koji su potpisali izjavu o suglasnosti za otpočinjanje pregovora za NKUHP ) i NSPPBH za sastanak na kojem bi se potpisao Protokol o pristupanju izmjenama NKUHP. Izneseni prijedlog Kap. Mucić je prihvatio.

Predlažemo da se ovaj sastanak održi u Splitu ili Rijeci u periodu od 15.06.2010. do 17.06.2010. ( u 1130 sati ) jer će se dana 18.06.2010. održati sastanak GO NSPPBH na kojem bi se trebale dogovoriti daljnje aktivnosti ovisno o postignutim dogovorima sa ovog sastanka.

Vama prepuštamo da odredite mjesto i datum sastanka.

Pozitivno ozračje koje očekujemo kao rezultat ovog sastanka trebalo bi biti pokretač podizanja radnog morala kod pomoraca i zaposlenika na kopnu u Jadroliniji a što bi u konačnici za rezultat imalo još kvalitetnije obavljanje predviđenih nam zadataka u nastupajućoj ljetnoj sezoni.

Predlažemo da na navedeni sastanak pozovete i predstavnike Podružnice SPH – Jadrolinija ( iako su oni do sada radije prakticirali održavanje sastanaka sa Vama i predstavnicima Uprave ali bez pozivanja predstavnika NSPPBH ).

Molimo Vas da nas pravovremeno obavijestite o mjestu i datumu održavanja sastanka.

S obzirom da smo do sada izgubili mnogo vremena na sastanke koji u konačnici nisu donijeli očekivane rezultate već su nekim našim socijalnim partnerima služili samo za planirano odugovlačenje i kupovanje vremena zbog njima znanih razloga NSPPBH smatra da bi se na ovom sastanku konačno trebalo utvrditi tko je kome socijalni partner ili nešto drugo.

NSPPBH će uvijek zastupati i braniti ideju o jakoj i cjelovitoj Jadroliniji i u svom radu će koristiti sve zakonom propisane oblike sindikalne borbe kako bi obranio Jadroliniju od svih pokušaja destabilizacije bez obzira od koga i odakle dolazili.

Sa poštovanjem

Predsjednik

____________________

( kap. Grgo Dujmović )

Split, 08.06.2010.

Last modified: 08.11.2019