NSPPBH uputio predsjedniku Uprave Jadrolinije zahtjev za održavanje sastanka – Rujan 2010

30.09.2010

“ JADROLINIJA “ – RIJEKA
PREDSJEDNIK UPRAVE
( DR. SC. SLAVKO LONČAR )

ZAHTJEV ZA ODRŽAVANJE SASTANKA

Dana 05.09.2010. dostavili smo Vam dopis “ Prijedlog za održavanje sastanka “ u kojem smo, prema dogovoru koji je postignut u Agenciji za obalni linijski pomorski promet dana 27.07.2010., predložili žurno održavanje sastanka na kojem bi sudjelovali predstavnici Uprave Jadrolinije, RV, NSPPBH i SPH.

Kao što je dogovoreno predložili smo slijedeće teme za raspravu na sastanku :

 1. Povlačenje odluke o van sezonskom ukidanju dužobalne linije i dviju međunarodnih trajektnih linija u cilju očuvanja radnih mjesta pomoraca i djelatnika na kopnu u Jadroliniji.
 2. Prevođenje UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno vrijeme za pomorce i zaposlenike na kopnu u Društvu “ Jadrolinija “.
 3. Rješavanje problematike djelatnika na kopnu u Jadroliniji vezano za zastaru njihovih sati GO i akumuliranih sati preraspodjele.
 4. Izdavanje rješenja pomorcima sa UOR na neodređeno vrijeme te sklapanje UOR na određeno vrijeme za stvarno radno mjesto na kojem obnašaju dužnost.
 5. Nastavak pregovora za izradu “ Pilot programa “ ( novog sistema obračuna plaće za pomorce ).
 6. Početak pregovora oko sklapanja KU za zaposlenike na kopnu u Jadroliniji i pregovora o izmjenama i dopunama NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima.
 7. Izrada Programa ponude većih poticajnih otpremnina, po uzoru na ostala trgovačka društva u većinskom vlasništvu države, onim pomorcima i djelatnicima na kopnu u Jadroliniji koji već imaju ili će do kraja godine steći uvjete za odlazak u prijevremenu mirovinu.

 

U dopisu smo između ostalog naveli i da NSPPBH smatra nužnim da nam za navedeni sastanak pripremite i dostavite listu sa imenima i prezimenima pomoraca i / ili zaposlenika sa kopna u Jadroliniji kojima je u ovoj godini UOR na određeno vrijeme preveden na UOR na neodređeno vrijeme, a koju smo od Vas tražili u dopisu “ Isključimo mogućnost diskriminacije “ dana 22.05.2010., kako bi se konačno utvrdila prava istina o tome.

Također smo u dopisu naveli, da zbog iznimno osjetljive socijalno – ekonomske situacije u kojoj se svi zajedno nalazimo, da očekujemo da se ovaj sastanak održi u što skorije vrijeme, najkasnije do kraja mjeseca rujna, te da Vama prepuštamo da odredite mjesto i vrijeme održavanja sastanka.

NSPPBH je razočaran što se ovaj sastanak do današnjeg dana nije održao a zbog ćega mnogi pomorci izražavaju bojazan da se isto tako neće ispoštivati potpisani dogovor o isplati prve rate novčane naknade pomorcima za akumulirane sate preraspodjele sa plaćom za mjesec siječanj 2011. godine.

U slučaju da dođe do takvog scenarija NSPPBH će znati reagirati u pravo vrijeme i na pravi način.

U posljednjih nekoliko godina sve su učestalija negodovanja pomoraca i zaposlenika na kopnu u Jadroliniji vezano za komercijalnu politiku na dužobalnim i međunarodnim linijama.

Do kulminacije negodovanja je došlo zbog najnovijih događaja vezano za ishodovanje plovidbene dozvole za brod “ Marko Polo “, koja mu ne dozvoljava da plovi na liniji “ Dubrovnik – Bari “ i uz to mu smanjuje korisnu nosivost ( u tonama ) za cca 70 %, te njegovo premještanje sa linije “ Dubrovnik – Bari “ na liniju “ Split – Ancona “ a što Jadroliniju automatski stavlja u nepovoljan položaj prema konkurenciji tj. još dodatno jača konkurenciju koja sa brodom mnogostruko veće korisne nosivosti u iste dane održava navedenu liniju.

Kaže se da papir sve trpi ali ovaj papir nije zaslužio da se na njega napišu sve pogrdne riječi koje su pomorci i zaposlenici na kopnu izrekli za pojedine članove Uprave Jadrolinije u zadnjih mjesec dana zbog najnovije situacije sa ograničavajućom svjedodžbom za plovidbu broda “ Marko Polo “ te komercijalnom politikom vezano za održavanje međunarodnih linija.

Kako bi se sačuvao socijalni mir NSPPBH zahtjeva da se u Splitu dana 11.10.2010. u 1100 sati u prostorijama Jadrolinije održi sastanak na kojem bi sudjelovali predstavnici Uprave Jadrolinije ( Predsjednik Uprave, komercijalni direktor, tehnički direktor, kadrovski direktor, rukovoditelj dužobalnih i međunarodnih linija i inspektor za investicije ) i NSPPBH ( poželjno je da na sastanak također dođu predstavnici RV i SPH ) na kojem bi se još raspravilo i o slijedećem :

 

 1. Kako je došlo do toga da je Jadrolinija, nakon dugo godina poslovanja, postala nekonkurentna na međunarodnoj liniji “ Split – Ancona “?
 2. Zašto brod kompanije Blue Line na liniji “ Split – Ancona – Split “ uvijek ima višestruko veći broj putnika od broda Jadrolinije? Jutros je u luku Split iz luke Ancona sa brodom Jadrolinije između ostalog stiglo 3 autobusa i 383 putnika a sa brodom kompanije Blue Line stiglo je 24 autobusa i 1550 putnika.
 3. Zašto menadžeri u Jadroliniji nemaju viziju o načinu održavanja, razvoju i budućnosti ove linije barem približno kao što je imaju menadžeri u kompaniji Blue Line? Ove godine na liniji “ Split – Ancona – Split “ putnički promet je u vansezonskom periodu višestruko povećan u odnosu na prošlu godinu. Može se reći da je ovo povećanje broja putnika izazvala kompanija Blue Line svojim marketingom i novim brodom a potom privukla i prevela mnogostruko veći broj putnika nego Jadrolinija.
 4. Kada će odgovorne osobe u Jadroliniji prihvatiti činjenicu da je prošlo vrijeme kada je putnik tražio Jadroliniju da bi kupio prijevoznu kartu i da je došlo vrijeme da Jadrolinija, kao i svi ostali brodari, mora tražiti putnika izvan luke ukrcaja da bi mu pokušala prodati prijevoznu kartu?
 5. Kada će doći do zaokreta u komercijalnoj politici u svezi sa međunarodnim linijama na način koji je predlagan od strane zapovjednika brodova a vezano za nabavku broda većeg kapaciteta, poboljšanje rada službe marketinga, putničkih agencija, prilagodbu cijena uvjetima na tržištu, organizirane grupe putnika – vjernika i promjenu reda plovidbe koji na nekim linijama nije učinkovit već nekoliko godina?
 6. Zašto brod “ Marko Polo “ nije na vrijeme osposobljen da udovoljava tehničkim zahtjevima Directive 2003/25/EU koja je donesena 2003. godine sa krajnjim datumom prilagodbe dana 01.10.2010. godine pa zbog toga ne može ploviti na liniji “ Dubrovnik – Bari “ već može ploviti na liniji “ Split – Ancona “ ali uz smanjenje korisne nosivosti ( u tonama ) za cca 70 %?
 7. Dali je gore navedeni čin i stavljanje takvog manje konkurentnog broda “ Marko Polo “ na liniju “ Split – Ancona “ te na taj način direktno pogodovanje konkurenciji čiji brod ima mnogostruko veću korisnu nosivost izazvano činom namjere, krajnje nepažnje ili pogreškom odgovornih osoba u Jadroliniji?
 8. Dali će se ugrađivati putničke kabine na brod “ Zadar “ jer u vansezonskom periodu brod sa 28 putničkih kabina na liniji “ Zadar – Ancona “ je neadekvatan za noćnu plovidbu pa su se zbog toga mnogi individualni putnici i organizirane grupe putnika – vjernika preorjentirali na druge linije i ova linija u tom periodu ne može bilježiti rezultate kao što ih je bilježila prije dolaska broda “ Zadar “ na ovu liniju?
 9. Zašto se od 01.11.2010. prestaje održavati međunarodna linija “ Dubrovnik – Bari “ kada se stalno govori da je na toj liniji zabilježen veliki porast prometa putnika i vozila u odnosu na prošlu godinu?
 10. Dali će se prije slijedeće ljetne sezone nabaviti ili iznajmiti brod većeg kapaciteta za održavanje međunarodnih linija?
 11. Koja je politika Uprave Jadrolinije vezano za budućnost sektora međunarodnih linija? Dali će ovaj sektor opstati ili će biti ukinut po uzoru na sektor kružnih putovanja u Jadroliniji prije petnaestak godina?

NSPPBH ne želi biti rigorozan kao što je bila Uprava Jadrolinije prema nekim pomorcima kada su po njenoj procjeni pogriješili u poslu i za sada neće tražiti smjenu, suspenziju ili kažnjavanje bilo kojeg rukovoditelja na kopnu u Jadroliniji za kojega se utvrdi da je kriv ili odgovoran za navedene propuste.

Vama kao Predsjedniku Uprave prepuštamo da odlučite dali će se prema krivcima ili odgovornim osobama na kopnu u Jadroliniji za navedene propuste postupiti kao prema nekim pomorcima kada su po mišljenju Uprave pogriješili ( poslati ih na hlađenje kući na duži period ) ili će im se progledati kroz prste.

NSPPBH očekuje od Vas da predstavnike NSPPBH, RV i SPH pravovremeno obavijestite o dolasku ili eventualnom ne dolasku predstavnika Uprave Jadrolinije na navedeni sastanak.

NSPPBH se nada da će doći do navedenog sastanka dana 11.10.2010. godine jer smatramo da se dijalogom može sačuvati socijalni mir i pronaći rješenja za očuvanje jedinstvene i jake Jadrolinije a što bi u konačnici trebao svima nama biti zajednički cilj.

S poštovanjem

Predsjednik

____________________

( kap. Grgo Dujmović )

Na znanje:

 1. Predsjedniku SPH gosp. Vladimir Svalina
 2. Predsjedniku RV Jadrolinije gosp. Tomislav Urlić

Split, 30.09.2010.

Last modified: 08.11.2019