NSPPBH uputio državnom tajniku za more kap. Mariu Babiću otvoreno pismo

10.10.2010

POTAKNITE SOCIJALNI DIJALOG – SPRIJEČITE SOCIJALNI NEMIR
                U skladu sa postignutim dogovorom, koji je na inicijativu predstavnika NSPPBH prihvaćen od strane predstavnika Uprave Jadrolinije, RV Jadrolinije i SPH dana 27.07.2010. u Agenciji za obalni linijski pomorski promet, u svezi sa održavanjem zajedničkog sastanka u drugoj polovici mjeseca rujna 2010. s tada unaprijed dogovorenim temama za raspravu NSPPBH je dana 05.09.2010. uputio predsjedniku Uprave Jadrolinije dopis Prijedlog za održavanje sastanka.
                Na žalost do dogovorenog sastanka nije došlo jer ga iz nama nepoznatih razloga predsjednik Uprave Jadrolinije nije sazvao iako smo u navedenom dopisu njemu prepustili da odredi mjesto i vrijeme održavanja sastanka ( a najkasnije do kraja mjeseca rujna ).
                S obzirom da se na navedeni dogovoreni sastanak Uprava Jadrolinije nije odazvala i s obzirom na najnovija zbivanja u sektoru dužobalnih i međunarodnih linija dana 30.09.2010. NSPPBH je poslao predsjedniku Uprave Jadrolinije dopis Zahtjev za održavanje sastanka sa točno navedenim temama i pitanjima na koja NSPPBH traži odgovore od predstavnika Uprave Jadrolinije jer su navedene teme i pitanja od ključne važnosti za egzistenciju Društva Jadrolinije a samim time i za egzistenciju obitelji svih pomoraca i djelatnika na kopnu u Društvu Jadrolinija.
                Do danas nismo dobili nikakav odgovor od predsjednika Uprave Jadrolinije u svezi našeg zahtjeva za održavanje sastanka.
                NSPPBH smatra da su predstavnici Uprave Jadrolinije svojim neodazivanjem na  dogovoreni a potom i na zahtijevani sastanak onemogućili pravovremeni protok točnih informacija prema pomorcima i djelatnicima na kopnu u Jadroliniji o aktualnim zbivanjima kao i predviđenim planovima za daljnji razvoj Društva Jadrolinija u cjelini a što je automatski otvorilo prostor raznim “ satelitima “ da po terenu zlonamjerno šire razne teze i dezinformacije a samim time i da stvaraju nezdravu atmosferu.
                Do NSPPBH je stigla neprovjerena informacija preko svima poznatog “ previsoko lansiranog satelita “ da je Uprava Jadrolinije spremna prevesti UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno vrijeme za 100 – 150 pomoraca uz uvjet da NSPPBH smanji sindikalni pritisak na Upravu Jadrolinije.
                Također se preko njega po terenu šire teze o tome da ne prestaje održavanje linija ( svima je poznato da je već od 01.10.2010. prestalo održavanje dužobalne linije i da je po izmijenjenom redu plovidbe najavljen prestanak održavanja linije Dubrovnik – Bari od 01.11.2010. ), da je održavanje međunarodnih linija za Jadroliniju nerentabilno, da Jadrolinija ne može biti konkurentna na liniji Split – Ancona zato što ima skuplju posadu na brodu od kompanije Blue Line, da je prijedlog NSPPBH za nabavku broda većeg kapaciteta za potrebe održavanja međunarodnih linija neutemeljen i do daljnjega neostvariv ).
                Ovim dopisom NSPPBH se ograđuje od plasiranih dezinformacija,  o namjeri NSPPBH da  “ ruši “ Upravu Jadrolinije kao i od dezinformacija o vođenju neke  međusobne privatne bitke predstavnika NSPPBH i predstavnika Uprave Jadrolinije, koje se u posljednje vrijeme zlonamjerno šire po terenu preko svima poznatog “ previsoko lansiranog satelita “ i njemu sličnih (koji se zajedno okreću kako vjetar puše).
Možda se u svemu tome očituju njegove i njemu sličnima njihove pritajene želje i namjere.
                Ako je Uprava Jadrolinije, nakon dugog i upornog apeliranja predstavnika NSPPBH, spremna započeti postupak prevođenja UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno vrijeme za veći broj  pomoraca u Jadroliniji NSPPBH to smatra znakom dobre volje Uprave Jadrolinije za nastavak socijalnog dijaloga i održavanje socijalnog mira ali NSPPBH ne može sebi dozvoliti da od stabla ne vidi šumu te i dalje traži odgovore i pronalaženje rješenja od Uprave Jadrolinije na sva svoja postavljena pitanja ( između ostalog i o prevođenju UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno vrijeme za djelatnike na kopnu ).
                S obzirom da se Uprava Jadrolinije nije odazvala na navedene sastanke molimo Vas da organizirate sastanak ( s obzirom na broj tema za raspravu koje smo u dopisima predsjedniku Uprave Jadrolinije naveli možda će biti potrebno održati i više sastanaka ) na kojem bi sudjelovali predstavnici MMPI, Uprave Jadrolinije, RV Jadrolinije, SPH i NSPPBH kako bi se, po uzoru na održane sastanke u mjesecu srpnju 2010. u svezi naknade pomorcima za akumulirane sate preraspodjele, pronašla i potpisala zajednička rješenja koja će biti u interesu očuvanja jake i jedinstvene Jadrolinije kao i poboljšanja standarda svih njenih pomoraca i djelatnika na kopnu.
                Sve teme koje smo naveli u navedenim odaslanim dopisima predsjedniku Uprave Jadrolinije su od velikog značaja za Jadroliniju kao i za sve njene pomorce i zaposlenike na kopnu ali bi se kao trenutno najaktualnije za raspravu na prvom sastanku moglo izdvojiti slijedeće:
1)    Prevođenje UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno vrijeme za pomorce i zaposlenike na kopnu koji su zaposleni u Jadroliniji već 3, 6, 9, 12, 14 i više godina uz famozne prekide u trajanju od    2 – 3 mjeseca svake treće godine.
NSPPBH smatra nedopustivim da oni i dalje budu građani drugog reda bez mogućnosti korištenja mnogih stećenih prava razvijenog demokratskog društva u Jadroliniji i u Republici Hrvatskoj.
2)    Isplata jednokratne novčane pomoći zaposlenicima i djelatnicima na kopnu u Jadroliniji koji su zbog ozljede na radu ili bolesti neprekidno duže od tri mjeseca na bolovanju.
NSPPBH se ne slaže sa politikom Društva Jadrolinije vezano za financijske uštede zbog prestanka isplata ovih naknada jer je na taj način došlo do zakidanja najpotrebitijih tj. onih koji su na radu zadobili teške ozljede i onih koji boluju od najtežih bolesti.
3)    Stanje u sektoru dužobalnih i međunarodnih linija.
NSPPBH se protivi ukidanju linija u vansezonskom periodu te traži da se postojeći brodovi žurno tehnički i komercijalno prilagode stvarnim potrebama na tržištu a pored toga i da se prije sezone 2011. godine nabavi brod većeg kapaciteta kako bi se moglo ići u tržišnu utakmicu sa konkurencijom …. ).
4)    Izrada zajedničkog programa za isplatu većih poticajnih otpremnina za pomorce i djelatnike na kopnu u Jadroliniji koji imaju uvjete za odlazak u mirovinu a po uzoru na ostala poduzeća u vlasništvu RH.
5)    Početak pregovora za izradu KU za djelatnike na kopnu u Jadroliniji i nastavak pregovora za izradu i potpisivanje Protokola o pregovorima radi zaključivanja izmjena i dopuna NKUHP ( zadnji sastanak sindikata i brodara u Zadru dana 13.07.2010. godine napustio je predsjednik Uprave Jadrolinije ).
                S obzirom na složenost socijalno – ekonomske situacije, na zlonamjerno širenje dezinformacija po terenu, na stvorenu nezdravu klimu na terenu te s obzirom da se u Društvu Jadrolinija već stvorila kritična masa nezadovoljnika koja od čelnika NSPPBH traži sindikalne akcije u vidu organiziranja prosvjeda NSPPBH predlaže da se u cilju nastavka socijalnog dijaloga te rješavanja navedene problematike i protoka pravovremenih i točnih informacija, a samim time i sprječavanja sve izglednijih socijalnih nemira predloženi sastanak održi žurno, najkasnije tijekom slijedeća dva tjedna.
                Predlažemo da se sastanak održi u Splitu i to ponedjeljkom ili petkom kako bi na sastanku mogao prisustvovati (ako želi, s obzirom da u mjesecu srpnju u Zagrebu i Splitu nije prisustvovao na sastancima čiji je organizator bilo MMPI a na kojima je dogovoren model rješenja dugogodišnjeg problema u svezi naknade pomorcima u Jadroliniji za akumulirane sate preraspodjele a potom dogovoreno i održavanje sastanka prisutnih predstavnika Uprave Jadrolinije, RV, SPH i NSPPBH u drugoj polovici rujna) i predstavnik SPH – koordinator Povjereništva Podružnice SPH u Jadroliniji jer je trenutno ukrcan na brodu Dubrovnik koji se u navedene dane nalazi u domaćoj luci.
                O navedenome je NSPPBH uvijek vodio računa  kada smo sazivali dosadašnje sastanke.
NSPPBH se nada da će Jadrolinija i dalje, kao i do sada, za predstavnike sindikata u ovakvim situacijama kada su ukrcani na brodu, uvijek imati razumijevanja te im izlaziti u susret zbog sudjelovanja na najavljenim sastancima i omogućiti im smjenu u dane održavanja istih ako oni pravovremeno izraze svoju želju za sudjelovanjem na navedenim sastancima.
                Molimo Vas da predstavnike Uprave Jadrolinije, RV Jadrolinije, SPH i NSPPBH pravovremeno obavijestite o mjestu i vremenu održavanja sastanka.
    S poštovanjem
Predsjednik
____________________
( kap. Grgo Dujmović )
Na znanje:
1)    Predsjedniku Uprave Jadrolinije dr. sc. Slavko Lončar
2)    Predsjedniku SPH dipl. ing. Vladimir Svalina
3)    Predsjedniku RV Jadrolinije dipl. iur. Tomislav Urlić
Split, 10.10.2010.

Last modified: 04.11.2019