NSPPBH UPUTIO PRIMJEDBE UDRUZI MARE NOSTUM ( UHP – BMPP )

15.10.2010

 UDRUGA MARE NOSTRUM ( UHP – BMPP )
RAVNATELJ
( DIPL. OEC. MATO BOTICA )
PRIMJEDBE NA DOSTAVLJENI “ PROTOKOL O PREGOVORIMA
RADI ZAKLJUČIVANJA IZMJENA I DOPUNA NKUHP “
                     Dana 13.10.2010. godine NSPPBH je zaprimio Vašu “ Obavijest o spremnosti za otpočinjanje pregovora o izmjenama i dopunama NKUHP “.
                     NSPPBH je ovu obavijest zaprimio sa oduševljenjem ali nakon što smo pročitali priloženi tekst Protokola o pregovorima radi zaključivanja izmjena i dopuna NKUHP ostali smo iznenađeni jer i dalje inzistirate na istom tekstu članka br. 10. navedenog Protokola koji je bio sporan i na održanom sastanku predstavnika brodara i sindikata u Zadru dana 13.07.2010.
PROTOKOL
Članak 10.
 
             Strane pregovora se potpisom ovog Protokola obvezuju da za vrijeme trajanja predmetnih pregovora neće davati izjave za sredstva javnog priopćavanja, te će održavati socijalni mir.
             U slučaju kršenja obveze iz stavka 1. od strane bilo koje pregovaračke strane isto se može smatrati ucjenom i pritiskom te osnovanim razlogom za prekid pregovora.
                     Predstavnici NSPPBH su na sastanku brodara i sindikata u Zadru dana 13.07.2010. odbili potpisati ovaj Protokol zbog inzistiranja predstavnika Udruge Mare Nostrum na navedenom tekstu članka 10. i ne prihvaćanja dopune teksta u navedenom članku koju su predlagali sindikati.
                     Moramo navesti da su dana 13.07.2010. u Zadru na sastanku predstavnika brodara i sindikata na upit predstavnika NSPPBH u svezi sa detaljnijim objašnjenjem teksta članka br. 10. navedenog Protokola predstavnici Udruge Mare Nostrum kazali da po njima očuvanje socijalnog mira podrazumijeva ne pokretanje sindikalnih akcija kao što su prosvjed i/ili štrajk.
                     Predstavnici NSPPBH su na njihovu tvrdnju rekli da oni ne mogu prihvatiti ovakav prijedlog Protokola jer ne žele obvezati NSPPBH da neće, tijekom pregovora koji mogu trajati u nedogled zbog namjernog odugovlačenja pojedinih brodara, organizirati prosvjede ili štrajk u cilju ubrzanja rješavanja dugogodišnjih gorućih problema pomoraca kao što je npr. rješavanje problema naknade za akumulirane sate preraspodjele pomorcima u Jadroliniji.
                     Tijekom rasprave o višegodišnjem nepoštivanju odredbi važećeg NKUHP od strane Uprave Jadrolinije u svezi naknade za akumulirane sate preraspodjele pomorcima predstavnik Jadrolinije je rekao da će se postojeći problemi sa naknadom za akumulirane sate preraspodjele pomorcima riješiti pronalaženjem novog modela u sklopu predviđenih izmjena i dopuna NKUHP.
                    Predstavnici NSPPBH taj predloženi “ novi “ model rješavanja naknade za akumulirane sate preraspodjele pomorcima u Jadroliniji nisu prihvatili jer već postoji model za to u postojećem NKUHP kojega se treba Uprava Jadrolinije pridržavati.
Činjenica je da je predstavnik Uprave Jadrolinije napustio navedeni sastanak.
                     Podsjećamo da je postupak ne potpisivanja ovog Protokola i istovremena najava namjere organiziranja štrajka u Jadroliniji tijekom mjeseca kolovoza 2010. godine od strane predstavnika NSPPBH, u cilju ubrzavanja rješenja dugogodišnjeg problema sa naknadom za akumulirane sate preraspodjele za pomorce u Jadroliniji, urodio plodom i pospješio – ubrzao donošenje modela za rješavanje navedene problematike na sastanku u Splitu dana 27.07.2010.
                     NSPPBH ne može prihvatiti odredbe navedenog članka br. 10. Protokola koji ste nam u prilogu dostavili jer su u suprotnosti sa odredbama članka 253. Zakona o radu.
ZOR
Stranke kolektivnog ugovora
Članak 253.
 
        Stranke kolektivnog ugovora mogu biti, na strani poslodavaca jedan ili više poslodavaca ili njihove udruge, a na strani radnika jedan ili više sindikata ili njihove udruge, koje su spremne i sposobne sredstvima pritiska štititi i promicati interese svojih članova prilikom pregovora o sklapanju kolektivnih ugovora na području za koje se kolektivni ugovor sklapa.
                     Moramo napomenuti da su nam ne prihvaćanje odredbi članka br. 10 Protokola, koji ste nam dostavili, preporučili i odvjetnici iz naše središnjice Nezavisni hrvatski sindikati.
                     Kako bi se, po našem mišljenju, na zadovoljstvo sindikata i brodara riješilo trenutne nesporazume te što prije pristupilo konačnom usaglašavanju i potpisivanju Protokola NSPPBH predlaže slijedeći tekst za članak br. 10. Protokola.
PROTOKOL
Članak 10.
 
         Strane pregovora se potpisom ovog Protokola obvezuju da za vrijeme trajanja predmetnih pregovora neće davati izjave za sredstva javnog priopćavanja, te će održavati socijalni mir.
         Održavanje socijalnog mira podrazumijeva poštivanje odredbi NKUHP i / ili Sporazuma o minimalnim radnim i socijalnim standardima pomoraca od strane dvaju sindikata i brodara koji su ih potpisali, te odredbi ZOR – a od strane brodara i sindikata.
                     Nadamo se da ćete sagledati sve navedene činjenice i prihvatiti prijedlog NSPPBH za tekst članka br. 10. Protokola o pregovorima radi zaključivanja izmjena i dopuna NKUHP.
                     S poštovanjem
Predsjednik
____________________
( kap. Grgo Dujmović )
Na znanje:
1)     Udruga hrvatskih linijskih brodara, predsjednik kap. Mate Vitaljić
2)     SPH, predsjednik dipl. ing. Vladimir Svalina
Split, 14.10.2010.

Last modified: 04.11.2019