Izvješće sa 13. sjednice GO NSPPBH

12.11.2010

I Z V J E Š Ć E
sa 13. sjednice Glavnog odbora NSPPBH
Dana 30.09.2010. god. održana je 13. sjednica Glavnog odbora NSPPBH, u sjedištu sindikata Osječka br. 5a – Split.
Sastanku su prisustvovali slijedeći članovi glavnog odbora: predsjednik sindikata Grgo Dujmović, pred. gl. odbora Mladen Božić, članovi gl. odbora: Damir Rušinović, Ante Milovac, Duje Dvornik, Tomislav Urlić, Jasen Čeč, Nediljko Bulić, Petar Burazer, i Neno Peran ( nadpolovična većina članova Glavnog odbora ).
Opravdano odsutni su slijedeći članovi Glavnog odbora: Davor Vlahović, Božo Ercegović, Dušan Smoljo, Ivan Juraga, Biser Karuza, Majić Josip, Zdravko Grgić.
Za vođenje zapisnika predložen je i izabran Tomislav Urlić.
Sastanak je započeo u 12:00 sati, sa slijedećim dnevnim redom:
  1. Izvještaj Predsjednika sindikata G. Dujmovića o radu i aktivnostima vodstva NSPPBH
  2. Razno
Predsjednik Glavnog odbora NSPPBH Mladen Božić je pozdravio prisutne, konstatirao kvorum te stavio na glasovanje dnevni red sjednice. Dnevni red je usvojen jednoglasno.
Ad.1. ) Izvještaj predsjednika G. Dujmović o aktivnostima vodstva NSPPBH
U svom izlaganju predsjednik NSPPBH G. Dujmović je izvijestio prisutne članove Glavnog odbora o tijeku uspješno završenih pregovora s predstavnicima Uprave Jadolinije i MMPI, koji su se u mjesecu srpnju održavali pod pritiskom najavljene mogućnosti održavanja štrajka od strane NSPPBH, vezano za način isplate naknade pomorcima za njihove akumulirane sate preraspodjele prema NKU za hrvatske pomorce a što je od osnivanja NSPPBH bio predmet mnogih pregovora NSPPBH sa Upravom Društva Jadolinije. Na ovaj način je učinkovito riješen dugogodišnji problem isplate naknade pomorcima za akumulirane sate preraspodjele.
Također je prisutne izvijestio o poduzetoj akciji NSPPBH vezano za protivljenje odluci Uprave Jadrolinije o ukidanju dužobalne i dviju međunarodnih linija u vansezonskom periodu.
Predsjednik Dujmović je nadalje istakao mogućnost skorog nastavka pregovora za izmjene i dopune NKU za pomorce te izradu KU za zaposlenike na kopnu u Društvu Jadrolinija.
Ad.2. ) Razno
Prisutni članovi nisu imali pitanja pod točkom “razno”, te je sjednica završila u 13.30 sati.
Predsjednik Glavnog odbora NSPPBH
Mladen Božić s.r.
Split, 05.10.2010.

Last modified: 08.11.2019