Izvješće sa 14. sjednice GO NSPPBH

12.11.2010

I Z V J E Š Ć E
sa 14. sjednice Glavnog odbora NSPPBH
Dana 26.10.2010. godine održana je 14. sjednica Glavnog odbora NSPPBH, u sjedištu sindikata Osječka br. 5a – Split.
Sastanku su bili prisutni slijedeći članovi glavnog odbora: predsjednik sindikata Grgo Dujmović, pred. gl. odbora Mladen Božić, članovi gl. odbora: Ante Milovac, Duje Dvornik, Tomislav Urlić, Jasen Čeč, Nediljko Bulić, Petar Burazer, Josip Majić, Neno Peran, Zdravko Grgić ( nadpolovična većina članova Glavnog odbora ).
Sastanku su prisustvovali i članovi Izvršnog odbora NSPPBH Branko Mišćak i Nenad Burić.
Opravdano odsutni su sljedeći članovi Glavnog odbora: Davor Vlahović, Božo Ercegović, Dušan Smoljo, Ivan Juraga, Biser Karuza, Damir Rušinović.
Za vođenje zapisnika predložen je i izabran Branko Mišćak.
Sastanak je započeo u 10:00 sati, sa slijedećim dnevnim redom:
 1. Izvještaj Predsjednika G. Dujmovića o radu i aktivnostima vodstva NSPPBH
 2. Rasprava o izmjeni pojedinih članaka Statuta NSPPBH
 3. Osnivanje Fonda solidarnosti u NSPPBH
 4. Razno
Predsjednik gl. odbora NSPPBH Mladen Božić je pozdravio prisutne, te minutom šutnje svih prisutnih odana je počast nadavno preminulom članu Gl.odbora Filipu Tomašu.
Utvrđen je kvorum, te je stavljen na glasovanje dnevni red sjednice. Predloženi dnevni red sjednice usvojen je jednoglasno od straane prisutnih članova Glavnog odbora.
Ad.1. ) Izvještaj predsjednika G. Dujmovića o radu i aktivnostima vodstva NSPPBH.
Predsjednik NSPPBH Grgo Dujmović je izvijestio prisutne o aktivnostima članova Izvršnog odbora sindikata:
 1. Rješavanje žalbe gđe Suzane Rušov (04.07.2010.).
 2. Protivljenje odluci o izvanrednom otkazu kap. Srđanu Karloviću (06.07.2010.).
 3. Prijedlog za izradu Programa poticanja radnika za dragovoljni odlazak iz Društva Jadrolinija ( 08.07.2010.).
 4. Sastanak sindikata i brodara u Zadru u svezi izrade I potpisivanja Protokola za izmjene i dopune NKUHP (13.07.2010.).
 5. Obavijest MMPI i Upravi Jadrolinije o namjeri organiziranja štrajka u Jadroliniji (15.07.2010.).
 6. Sastanak u MMPI o isplati naknade pomorcima za akumulirane sate preraspodjele (19.07.2010.).
 7. Protivljenje primjeni novog Pravilnika o radu u Jadroliniji (25.07.2010.).
 8. Anketa na web-stranici NSPPBH-e o održavanju štrajka u Jadroliniji ( 27.07.2010.).
 9. Sastanak u Agenciji za obalni linijski pomorski promet u svezi isplate naknade pomorcima za akumulirane sate preraspodjele (27.07.2010.).
 10. Odustajanje od namjere organiziranja štrajka u Društvu Jadrolinija (28.07.2010.).
 11. Dopis MMPI o podržavanju jednog od ponuđenih modela za rješavanje beneficiranog radnog staža za pomorce (10.08.2010.).
 12. Uprava Jadrolinije dostavila pomorcima rješenje o načinu naknade za njihove akumulirane sate
  preraspodjele (12.08.2010. ).
 13. Provođenje akcije “ Protivljenje odluci o ukidanju linija “ (26.08.2010.).
 1. Dopis resornom ministru Božidaru Kalmeti.
 2. Dopis Upravi Jadrolinije.
 3. Dopis županima, gradonačelnicima i ravnateljima lučkih uprava.
 4. Objava javnosti na Radio Dalmaciji, u Slobodnoj Dalmaciji i u TV emisiji “More”
 1. Upućen dopis Upravi Jadrolinije “Prijedlog za odžavanje sastanka” (05.09.2010. ).
 2. Upućen dopis predsjedniku NHS-a Krešimiru Severu (14.09.2010.).
 1. Da zatraži od ministra B. Kalmete da nam odgovori na dopis u svezi imenovanja predstavnika sindikata u Upravno vijeće Agencije zaa obalni linijski pomorski promet.
b) Da zatraži od ministra B. Kalmete da nam odgovori na dopis u svezi ukidanja linija.
 1. Upućen dopis Upravi Jadrolinije “ Zahtjev za održavanje sastanka ” ( 30.09.2010. ).
 2. Upućen dopis MMPI “ Potaknite socijalni mir – spriječite socijalni nemir ” (10.10.2010.).
 3. Upućene primjedbe Udruzi Mare Nostrum u svezi Protokola o pregovorima radi zaključivanja izmjena i dopuna NKUHP.
 4. Sudjelovanje na skupu koji je organiziralo MMPI u Rijeci na temu ”Alternativni sustav stjecanja najviših zvanja pomoraca u RH ”.
 5. Zaprimljen odgovor od MMPI – Održavanje sastanka dana 02.11.2010. na temu “Aktualna pitanja u Društvu Jadrolinija” (22.10.2010.).
 6. U Dubrovniku održani pregovori sa SPH u cilju izrade zajedničkog prijedloga Protokola o pregovorima radi zaključivanja izmjena i dopuna NKUHP (25.10.2010)
Prisutni članovi Glavnog odbora su se uključili u diskusiju o navedenim temama.
Ad.2. ) Rasprava o izmjeni pojedinih članaka Statuta NSPPBH.
Prisutni članovi Glavnog odbora su nakon rasprave zaključili da je u cilju efikasnijeg rada NSPPBH potrebno izmijeniti pojedine članke Statuta. Određen je i zadužen tročlani tim u sastavu M. Božić, B. Miščak i N. Burić da za sljedeću sjednicu Glavnog odbora pripreme i predlože izmjene Statuta NSPPBH.
Ad.3. ) Osnivanje Fonda solidarnosti u NSPPBH
Radi načela solidarnosti i potpore najugroženijim i najpogođenijim članovima NSPPBH prisutni članovi Glavnog odbora su jednoglasno odlučili da se osnuje Fond solidarnosti u NSPPBH, unaprijed svijesni da uslijed svojih ograničenja NSPPBH neće članu moći sanirati financijske posljedice nepovoljnih okolnosti, ali će pridonijeti njihovom ublažavanju.
Određeno je da za slijedeću sjednicu Glavnog odbora predsjednik NSPPBH i predsjednik Glavnog odbora pripreme i predlože Pravilnik o radu Fonda solidarnosti.
Ad.4. ) Razno
 1. Uzimajući u obzir izražene osobne razloge za nemogućnost daljnjeg vršenja dužnosti dopredsjednika za plovno područja III – Split dužnosti je razriješen Anton Obradović a u skladu sa Statutom NSPPBH predložen je i izabran novi dopredsjednik za plovno područje III – Split Nediljko Bulić.
 1. Prisutni članovi Glavnog odbora su jednoglasno odlučili da se izrade kalendari za 2011. godinu. U svezi količine izrade velikih i malih kalendara za 2011. godinu prepušteno je Izvršnom odboru NSPPBH da procijeni i donese odluku na osnovi sredstava na računu sindikata.
Pred. gl. odbora NSPPBH
Mladen Božić s.r.
Split, 30.10.2010.

Last modified: 08.11.2019