IZVJEŠĆE SA SASTANKA

23.11.2010

IZVJEŠĆE SA SASTANKA
U skladu sa dogovorom od dana 18.11.2010. danas je u luci Split na brodu “ Dubrovnik “ održan sastanak na kojem su sudjelovali:
 • Predsjednik Uprave Jadrolinije dr. sc. Slavko Lončar
 • Koordinator Povjereništva Podružnice SPH – Jadrolinija kap. Dragomir Mucić
 • Predsjednik NSPPBH kap. Grgo Dujmović
Na sastanku su razmatrane slijedeće teme:
 1. Prijedlog za prijem na neodređeno vrijeme pomoraca i zaposlenika na kopnu koji imaju sklopljen UOR na određeno vrijeme
 2. Nabavka broda za održavanje međunarodne linije Split – Ancona i lokalne linije Trpanj – Ploće
 3. Plaće pomoraca i zaposlenika na kopnu
 4. Božićnica i dar za djecu
 5. Poticajne otpremnine za odlazak u mirovinu
 6. NKUHP i Pravilnik o radu u Društvu Jadrolinija
UOR na neodređeno vrijeme
U sladu sa prethodno postignutim dogovorom Predsjednik Uprave dr. sc. Slavko Lončar je predstavnicima sindikata uručio slijedeće dokumente:
 1. Prijedlog Uprave Društva za prijem na neodređeno vrijeme pomoraca koji imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme sa prilogom – Popis svih pomoraca sa UOR na određeno vrijeme ( podaci o pomorcu, njegovu stažu u Jadroliniji, popis brodova na kojima je plovio i njegova prosječna ocjena koja je dobivena na osnovu pristiglih ocjenskih lista njegovih rukovoditelja ).
 2. Prijedlog za prijem pomoraca u stalni radni odnos – 4 izuzetka ( jedan zapovjednik i 3 upravitelja koji su nužan kadar ).
 3. Dodatna razmatranja UOR na određeno vrijeme pomoraca opće službe ( sobarice ) i prijedlog za prijem na neodređeno vrijeme.
 4. Prijedlog Uprave Jadrolinije za prijem na neodređeno vrijeme radnika zaposlenih u agencijama koji imaju ugovor o radu na određeno vrijeme.
Iz navedene dokumentacije vidljivo je slijedeće :
ZA POMORCE
Ukupno je obrađeno 427 pomorca koji su u rujnu bili zaposleni u Jadroliniji na određeno vrijeme.
Detaljna analiza uključivala je brodove na kojima pomorac plovi u posljednje vrijeme i u kojem zvanju, prosječnu ocjenu o radu ( 2 ili 3 ocjene zapovjednika, upravitelja, komesara, ocjenu referenta ukrcaja, te ocjene inspektora broda i koordinatora plovnog područja za zapovjednike i upravitelje, te godinu kada je pomorac prvi puta zasnovao radni odnos s Jadrolinijom ).
Temeljni kriteriji za pomorce su slijedeći:
 • Potreba u zvanju
 • Prosječna ocjena o radu 4,0 ili više
 • Pomorci sa dugim stažom u Jadroliniji ( prvi puta zaposleni 2003. godine i ranije )
Prihvaćanjem prijedloga za prijem broj pomoraca s UOR na neodređeno vrijeme bio bi povećan za 101 pomorca ( paluba 57, stroj 38 i opća služba 6 ).
ZA DJELATNIKE NA KOPNU
Procjena radnika zaposlenih u agencijama na određeno vrijeme provedena je na način da je od strane rukovoditelja plovnih područja, koordinatora plovnih područja, rukovoditelja agencija, voditelja agencijskih ispostava te od strane rukovoditelja Službe interne revizije i kontrole izvršeno ocjenjivanje njihovih radnih sposobnosti.
Ocjena je sadržavala odnos prema radnim zadacima, komunikativnost sa neposrednim rukovoditeljem, ostalim zaposlenima u agenciji, a nadasve sa strankama, kao i odnos prema radnim obvezama. Temeljem dobivenih pojedinih ocjena, izvršen je izračun prosječne ocjene za svakog pojedinog radnika.
Prijedlog za prijem zaposlenih u agencijama utemeljen je na detaljnoj analizi 117 radnika koji su u statusu radnog odnosa na određeno vrijeme u 46 agencija, ispostava ili prodavaonica karata.
Uzimajući u obzir potrebe za kadrovima radi nesmetanog obavljanja djelatnosti, prosječnu ocjenu radnika, te sveukupni radni staž radnika u Jadroliniji, predloženo je da se u radni odnos na neodređeno vrijeme primi ukupno 39 djelatnika ( Plovno područje I = 11 djelatnika, Plovno područje II = 5 djelatnika i Plovno područje III = 23 djelatnika ).
Predložena lista za djelatnike na kopnu nije konačna. Lista može biti proširena na proljeće, kada se raspiše novi natječaj, ako se vrate neke od djelatnica ( koje već dugi niz godina rade u Jadroliniji i imaju dobre ocjenske liste a nalaze se trenutno na prekidu ).
Stav je Uprave Društva da i one imaju pravo da budu uzete u obzir pri ovom prijemu na neodređeno vrijeme.
Tijekom razgovora u svezi UOR došlo se do slijedećih spoznaja i zaključaka :
 • Sindikati posjeduju Prijedlog Uprave Društva za prijem na neodređeno vrijeme pomoraca i djelatnika na kopnu koji imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme ali je dogovor da dobivenu dokumentaciju ne distribuiraju po terenu.
 • Navedenu dokumentaciju će Uprava Jadrolinije dostaviti Radničkom vijeću Jadrolinije na uvid.
 • Radničko vijeće bi, na svojoj sjednici nakon uvida u dokumentaciju, trebalo dati i Upravi Jadrolinije dostaviti svoje mišljenje o izrađenim prijedlozima za prijem na neodređeno vrijeme pomoraca i djelatnika na kopnu u Jadroliniji koji imaju sklopljen UOR na određeno vrijeme.
 • Predlaže se Radničkom vijeću da, nakon što da mišljenje o Prijedlogu Uprave za prijem na neodređeno vrijeme, odredi datume održavanja zborova radnika po plovnim područjima.
 • Status branitelja nije kriterij već branitelji imaju prednost pri zapošljavanju ako dva ili više kandidata imaju iste uvjete. Uprava Jadrolinije je posvetila pažnju ovom naputku.
 • Veliki utjecaj kod odabira kandidata za prijem na neodređeno vrijeme imale su ocjenske liste te bi još jednom trebalo rukovodećem kadru na brodovima i na kopnu skrenuti pažnju na obvezu i profesionalnost kod ispunjavanja i dostave ocjenskih lista kadrovskoj službi.
 • Ako se netko od pomoraca ili zaposlenika na kopnu, kada se objavi konačna lista sa imenima pomoraca i zaposlenika na kopnu koji će biti primljeni na neodređeno vrijeme, bude smatrao oštećenim tada ima pravo dostaviti Upravi Jadrolinije zahtjev za obrazloženje odluke o njegovu ne uvrštavanju na listu ( i dati Radničkom vijeću Jadrolinije na znanje ).
 • U skladu sa odredbama SUS – a svi, koji to žele, mogu od kadrovske službe zatražiti uvid u svoje ocjenske liste.
 • Sa sklapanjem ovih UOR na neodređeno vrijeme u Društvu Jadrolinija bi po novom stanju bilo ukupno 1238 pomoraca, od toga 956 pomoraca sa UOR na neodređeno vrijeme i 282 pomorca sa UOR na određeno vrijeme.
 • Predstavnici Uprave i sindikata će nakon ljetne sezone 2011. zajednički razmotriti najnoviju situaciju, potrebu i mogućnost prevođenja određenog broja UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno vrijeme a što će ovisiti o realizaciji planirane nabavke broda za međunarodnu liniju Split – Ancona i broda za lokalnu liniju Trpanj – Ploće.
Nabavka brodova za održavanje
međunarodne linije Split – Ancona i lokalne linije Trpanj – Ploće
Jadrolinija neće odustati od održavanja međunarodnih linija.
U planu je kupovina broda za održavanje međunarodne linije Split – Ancona.
Za Jadroliniju je trenutno na tržištu najinteresantniji ( po veličini i cijeni ) brod “ Regina Baltica “.
Ako eventualno ne dođe do kupovine broda tada bi se najvjerojatnije išlo na najam broda za održavanje navedene linije.
U planu je za slijedeću sezonu kupovina većeg trajekta za lokalnu liniju Trpanj – Ploće.
Plaće pomoraca i djelatnika na kopnu
Tijekom razgovora Predsjednik Uprave dr. sc. Slavko Lončar je izjavio da će, s obzirom na financijsku situaciju, djelatnici na kopnu čiji su koeficijenti smanjeni za 10 % i za slijedeću godinu dobiti aneks ugovora sa istim smanjenim koeficijentom za 10 % tj. da im se koeficijent neće ni slijedeću godinu vratiti na prvobitno stanje.
Napomenuo je da je MMPI po predviđenom proračunu za slijedeću godinu dobilo 8 % manje sredstava u odnosu na tekuću godinu a što će se također odraziti i na sva potraživanja Jadrolinije prema MMPI.
Novčana sredstva za isplatu prve rate naknade pomorcima za akumulirane sate preraspodjele sa plaćom za mjesec siječanj 2011. godine su osigurana i naknada će biti isplaćena.
Božićnica i poklon djeci pomoraca i zaposlenika na kopnu u Jadroliniji
Božićnica najvjerojatnije neće biti isplaćena a što će ovisiti o odluci Vlade Republike Hrvatske s obzirom na financijsku krizu.
U povodu obilježavanja Sv. Nikole i Dana pomorstva biti će isplaćen novčani poklon djeci do starosti 15 godina.
Poticajne otpremnine za odlazak u mirovinu
Poticajne otpremnine za odlazak u prijevremenu mirovinu neće se povećavati, zbog financijske krize, ali će ostati na istom nivou kao i prošle godine.
U izradi je Plan za dodjelu poticajnih otpremnina za odlazak u invalidsku mirovinu te će se sa onima koji imaju te uvjete posebno obaviti razgovori u svezi sa time.
NKUHP i Pravilnik o radu
Prema mišljenju Predsjednika Uprave dr. sc. Slavka Lončara najveći nesporazum oko Pravilnika o radu Jadrolinije nastaje zbog odredbi članka koji regulira naknadu plaće za vrijeme godišnjeg odmora.
Zaključeno je da treba ubrzati započete pregovore oko izmjena i dopuna NKUHP te da sve što se na tim pregovorima dogovori da se može unijeti u vidu izmjena u Pravilnik o radu.
Predsjednik
____________________
( kap. Grgo Dujmović )
Split, 23.11.2010.

Last modified: 04.11.2019