Izvješće sa 15. sjednice GO NSPPBH

13.12.2010

I Z V J E Š Ć E
s 15. sjednice glavnog odbora NSPPBH
       Dana 07.12.2010. održana je 15. sjednica Glavnog odbora NSPPBH u sjedištu Sindikata Osječka 5A, Split.
      Sastanku su prisustvovali slijedeći članovi glavnog odbora: predsjednik Sindikata Grgo Dujmović, predsjednik Glavnog odbora Mladen Božić, Damir Rušinović, Duje Dvornik, Petar Burazer, Zdravko Grgić, Jasen Čeč, Josip Majić, Božo Ercegović, Dušan Smoljo i Nediljko Bulić ( prisutna natpolovična većina članova Glavnog odbora ).
Opravdano odsutni su slijedeći članovi Glavnog odbora: Tomislav Urlić, Davor Vlahović, Ante Milovac, Nenad Peran, Biser Karuza i Ivan Juraga.
Na sastanku je prisustvovao, pozvani, dopredsjednik Povjerenstva plovnog područja – Rijeka Branko Miščak ( bez prava na glasovanje ).
Jednoglasnom odlukom članova Glavnog odbora za zapisničara je određen Petar Burazer.
Sastanak je započeo u 10 sati, s slijedećim dnevnim redom:
 1. Izvještaj predsjednika Sindikata i predsjednika Glavnog odbora o radu i aktivnostima vodstva NSPPBH od 14. sjednice do danas
 2. Imenovanje zastupnika NSPPBH u Pregovarački odbor sindikata i/ili Povjerenstvo te davanje pisane punomoći imenovanim zastupnicima vezano za :
 • pregovore o Izmjenama i dopunama Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima
 • pregovore za utvrđivanje Formacijskog sastava brodova
 1. Donošenje odluke o izmjeni Statuta NSPPBH
 2. Donošenje odluke o osnivanju Fonda solidarnosti NSPPBH
 3. Donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o radu fonda solidarnosti NSPPBH
 4. Razno
Ad. 1.
Izvještaj predsjednika Sindikata i predsjednika Glavnog odbora o radu
i aktivnostima vodstva NSPPBH od 14. sjednice do danas
     Predsjednik Glavnog odbora NSPPBH Mladen Božić je otvorio sjednicu, pozdravio prisutne, konstatirao kvorum, te stavio na glasovanje dnevni red sjednice koji je usvojen jednoglasno.
Mladen Božić ističe uspješnost u radu sindikata, posebno doprinos čelništva NSPPBH u donošenju odluke od strane Uprave Jadrolinije za prijem pomoraca i djelatnika na kopnu u radni odnos na neodređeno vrijeme.
     Predsjednik sindikata Grgo Dujmović je obrazložio aktivnosti Sindikata u proteklom razdoblju. Podnio je širi izvještaj o svome radu i radu Izvršnog odbora, te se osvrnuo na sastanak koji je održan na m/b “Dubrovnik” na kojem je sudjelovao i predsjednik Uprave Jadrolinije dr. Slavko Lončar.
Ad. 2.
Imenovanje zastupnika NSPPBH u Pregovarački odbor Sindikata i/ili Povjerenstvo
te davanje pisane punomoći imenovanim zastupnicima
Na temelju članka 260. Zakona o radu i STATUTA Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske Glavni odbor je donio slijedeće odluke:
 1. Nezavisni sindikat pomoraca putničkih brodova Hrvatske će sudjelovati u radu Pregovaračkog odbora Sindikata koji će vršiti kolektivno pregovaranje o izmjenama i dopunama Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima koji je zaključen dana 28. srpnja 1998. godine.
 1. Nezavisni sindikat pomoraca putničkih brodova Hrvatske će u Pregovaračkom odboru Sindikata zastupati :
 • Branko Miščak
 • Ivica Martić
 1. Navedenim zastupnicima Branku Miščaku i Ivici Martiću Glavni odbor NSPPBH daje punomoć:
 • da zastupaju Nezavisni sindikat pomoraca putničkih brodova Hrvatske u kolektivnom pregovaranju o Izmjenama i dopunama Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima
 • da u ime Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova sklope Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima
 1. Nezavisni sindikat pomoraca putničkih brodova Hrvatske će sudjelovati u radu Povjerenstva za utvrđivanje najmanjeg broja članova posade brodova u linijskom obalnom pomorskom prometu ( Formacijski sastav posade brodova ).
 1. Nezavisni sindikat pomoraca putničkih brodova Hrvatske će u Povjerenstvu zastupati :
 • Branko Miščak
 • Branko Šešelja
 • Duje Dvornik
 1. Navedenim zastupnicima Branku Miščaku, Branku Šešelji i Duji Dvorniku Glavni odbor NSPPBH daje punomoć:
 • da zastupaju Nezavisni sindikat pomoraca putničkih brodova Hrvatske u pregovorima za utvrđivanje Formacijskog sastava posade brodova.
 • da u ime Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova potpišu izjavu o Formacijskom sastavu posade brodova.
Ad. 3
Donošenje odluke o izmjeni Statuta NSPPBH
     Predsjednik Glavnog odbora M. Božić ukazao je na, već duže vrijeme prisutnu, potrebu za izmjenom Statuta Sindikata. Istakao je da su prošle tri godine od osnivanja NSPPBH te da je postojeći Statut potrebno prilagoditi sadašnjoj veličini i aktivnostima sindikata.
U skladu sa odlukom Glavnog odbora sa 14. sjednice Radna grupa je pripremila prijedlog za izmjene STATUTA Sindikata. Tijekom rada Radne grupe na izmjenama pojedinih članaka Statuta ukazala se potreba za izmjenom većine članaka Statuta te se zbog toga pristupilo izradi novog Statuta Sindikata.
     Predsjednik sindikata G. Dujmović je prisutnim članovima Glavnog odbora dao obrazloženje teksta predloženog novog Statuta Sindikata, članak po članak Statuta.
Predsjednik Sindikata je naveo da je prijedlog novog Statuta Sindikata utemeljen i izrađen na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova.
Poslije rasprave i usuglašavanja stavova o pojedinim člancima na temelju članka 233. Zakona o radu, te članka 9. i članka 13. STATUTA Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske Glavni odbor je donio jednoglasnu odluku o usvajanju novog Statuta Sindikata.
Ad. 4.
Donošenje odluke o osnivanju Fonda solidarnosti NSPPBH
     Zbog načela solidarnosti i potpore najugroženijim i najpogođenijim članovima, čelništvo Sindikata već duže vremena razmišlja o osnivanju Fonda solidarnosti sindikata.
Pošto su temeljem članka 5. novog Statuta NSPPBH stvorene pretpostavke za osnivanje Fonda solidarnosti Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske prisutni članovi Glavnog odbora su donijeli jednoglasnu odluku o osnivanju FONDA SOLIDARNOSTI Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske.
NSPPBH je svjestan da uslijed svojih ograničenja neće moći u potpunosti sanirati financijske posljedice eventualnih nepovoljnih okolnosti u kojima se zateknu članovi sindikata, ali će nastojati pridonijeti njihovom ublažavanju.
Ad. 5.
Donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o radu fonda solidarnosti NSPPBH
     Radna grupa je, u skladu sa zaključcima sa 14. sjednice Glavnog odbora, kroz mjesec studeni pripremila prijedlog Pravilnika o radu Fonda solidarnosti.
Predsjednik sindikata G. Dujmović je prisutnim članovima Glavnog odbora davao obrazloženje teksta predloženog Pravilnika o radu Fonda solidarnosti NSPPBH, članak po članak Pravilnika.
Poslije rasprave i usuglašavanja stavova o pojedinim člancima Pravilnika Fonda Solidarnosti Glavni odbor je, temeljem članka 5. Novog STATUTA sindikata, donio jednoglasnu odluku o usvajanju Pravilnika o radu Fonda solidarnosti Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske.
Ad. 6.
Razno
 • Glavni odbor je jednoglasno donio odluku da Izvršni odbor nastavi pregovarati sa Upravom Jadrolinije vezano za prevođenje UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno vrijeme za pomorce i zaposlenike na kopnu u Jadroliniji. Daljnji pregovori o tome se trebaju bazirati na ideji, koju su predstavnici NSPPBH već na zajedničkom sastanku predstavnika MMPI, Uprave Jadrolinije i dvaju Sindikata prezentirali, da u Jadroliniji treba biti ukupan broj pomoraca sa UOR na neodređeno vrijeme jednak dvostrukom broju pomoraca koji su potrebni po vansezonskom formacijskom sastavu posade na brodovima a da ukupan broj zaposlenika na kopnu sa UOR na neodređeno vrijeme treba biti jednak broju djelatnika na kopnu koji su potrebni po vansezonskom formacijskom sastavu. Dakle UOR na određeno vrijeme trebalo bi sklapati samo sa pomorcima i djelatnicima na kopnu koji bi se zapošljavali kao pojačanje u periodu od početka mjeseca lipnja do kraja mjeseca rujna.
 • Glavni odbor je jednoglasno donio odluku da se za potrebe rada Fonda solidarnosti otvori poseban žiro – račun u PBZ gdje NSPPBH već ima svoj žiro – račun.
 • Glavni odbor je jednoglasno donio odluku da se odustane od planirane izrade kalendara za 2011. godinu kako bi se za to namijenjena novčana sredstva mogla uplatiti na žiro – račun Fonda solidarnosti NSPPBH.
 • Glavni odbor je, temeljem članka 5. novog Statuta Sindikata, jednoglasno donio odluku da se na žiro – račun Fonda solidarnosti NSPPBH sa žiro – računa Sindikata uplati iznos od 20 000,00 kuna kao inicijalna sredstva za rad Fonda solidarnosti.
Sastanak je završio u 13:15 sati.
Predsjednik Glavnog odbora
Mladen Božić s.r.
Split, 07.12.2010.

Last modified: 08.11.2019