Izvješće sa sjednice Povjerenstva

13.12.2010

I Z V J E Š Ć E
SA SJEDNICE POVJERENSTVA
( za utvrđivanje najmanjeg broja članova posade brodova u linijskom obalnom
pomorskom prometu – Formacijski sastav ).
     Dana 10.12.2010. u Rijeci je održana sjednica Povjerenstva za utvrđivanje formacijskog sastava brodova u linijskoj plovidbi.
Na sjednici su prisustvovali predstavnici NSPPBH i SPH dok predstavnik HSP nije prisustvovao sjednici iako je uredno pozvan.
Predsjednik SPH dipl. ing. Vladimir Svalina prisutne je informirao o zaključcima sa zadnje sjednice Upravnog Vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet koja je održana dana 09.12.2010.
Na navedenoj sjednici UV Agencije je odlučeno da će se na slijedećoj sjednici Upravnog Vijeća Agencije odobriti raspisivanje natječaja za dobivanje koncesija na slijedećim linijama:
  • 310 Unije – Srakane – Susak – Ilovik – Mali Lošinj i obratno
  • 415 Vrgada – Pakoštane – Biograd i obratno
  • 501 Brodarica – Krapanj i obratno
  • 505 Vodice – Prvić – Zlarin – Šibenik i obratno
  • 614 Orebić – Korčula i obratno
  • 807 Šipan – Lopud – Koločep – Dubrovnik i obratno
Nakon uvodnog izlaganja predsjednika SPH Povjerenstvo za utvrđivanje Formacijskog sastava je započelo sa radom te je, s obzirom na nova saznanja, dogovoren dnevni red sjednice::
  1. Utvrđivanje i potpisivanje Poslovnika o radu Povjerenstva
  2. Utvrđivanje postojećeg stanja formacijskog sastava na brodovima koji plove na gore navedenim linijama
Ad. 1.
Poslovnik o radu Povjerenstva je utvrđen i potpisan od svih prisutnih.
Ad.2.
Branko Miščak ( NSPPBH ) i Dragomir Mucić ( SPH ) upoznali su ostale prisutne sa postojećim formacijskim sastavima na brodovima koji plove na gore navedenim linijama a u floti su Društva Jadrolinija.
Dogovoreno je da predsjednik Povjerenstva zatraži od svih brodara koji sudjeluju u održavanju gore navedenih linija da dostave neophodnu dokumentaciju sukladno uvjetima i kriterijima za utvrđivanje formacijskih sastava ( zaključci sa sastanka u MMPI od 5. studenog 2010. godine ).
Također je dogovoreno da predsjednik Povjerenstva, nakon što prikupi potrebnu dokumentaciju, sazove novu sjednicu Povjerenstva za utvrđivanje formacijskog sastava brodova.
  • Ako netko od pomoraca smatra da bi na nekim od brodova koji sudjeluju u linijskom obalnom pomorskom prometu trebalo izvršiti korekciju postojećeg Formacijskog sastava molimo da nam se pismeni prijedlozi dostave na adresu sindikata.
Dopred. Povjerenstva pl. pod. – Rijeka
Branko Miščak
Rijeka, 10.12.2010.

Last modified: 04.11.2019