PRIKAZ AKTIVNOSTI NSPPBH U 2010. GODINI

22.01.2011

    Tijekom 2010. godine predstavnici NSPPBH su bili učesnici mnogih pregovora na kojima su sudjelovali predstavnici sindikata pomoraca, MMPI, Uprave Društva “ Jadrolinija “, udruge Mare Nostrum i malih brodara koji sudjeluju u javnom obalnom pomorskom prometu.
Na svim pregovorima predstavnici NSPPBH su zahtjeve bazirali na odredbama NKUHP i važećim pravnim aktima Republike Hrvatske.
Aktivnosti predstavnika NSPPBH tijekom 2010. godine mogu se podijeliti na slijedeće:
 • Izmjene i dopune NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima
 • Izrada KU za djelatnike na kopnu u Društvu “ Jadrolinija “
 • Izrada “ Pilot programa “ ( novi sistem obračuna plaće za pomorce u Jadroliniji )
 • Zahtjev za imenovanje predstavnika NSPPBH u Upravno vijeće Agencije
 • Alternativni sustav stjecanja najviših zvanja za pomorce u RH
 • Zahtjev za izuzeće pomoraca od primjene odredbi Zakona o radu
 • Protivljenje odluci o zastari potraživanja iz radnog odnosa u Društvu “ Jadrolinija “
 • Protivljenje odluci o primjeni novog Pravilnika o radu u Društvu “ Jadrolinija “
 • Uvođenje beneficiranog staža za pomorce
 • Protivljenje odluci o vansezonskom ukidanju dužobalne i međunarodnih trajektnih linija
 • Utvrđivanje formacijskog sastava članova posade broda u javnom obalnom pomorskom prometu
 • Prevođenje UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno vrijeme za pomorce i zaposlenike na kopnu u Društvu “ Jadrolinija “
 • Izmjena STATUTA NSPPBH
 • Osnivanje FONDA SOLIDARNOSTI NSPPBH

Izmjene i dopune NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima

NSPPBH od samog svog osnivanja ulaže zahtjeve da se pristupi izmjenama i dopunama NKUHP koji je izrađen 1998. godine te je kao takav zastario i nije primjenjiv jer nije usklađen sa postojećim Zakonom o radu i Pomorskim zakonikom na koje se poziva a koji su od dana potpisivanja NKU doživjeli nekoliko izmjena.
Podsjećamo da tijekom 2009. godine, unatoč nekoliko održanih sastanaka sindikata i brodara na tu temu, nije došlo do potpisivanja Protokola o izmjenama i dopunama NKU jer ga neki od malih brodara nisu htjeli potpisati ( po važećim propisima RH za pristupanje natječaju za dodjelu koncesija dovoljan im je Sporazum o minimalnim socijalnim i radnim standardima za pomorce tj. važeći propisi Republike Hrvatske daju im mogućnost izbora između NKU i Sporazuma o minimalnim radnim i socijalnim standardima pomoraca ) a također ga nisu htjeli potpisati ni predstavnici udruge Mare Nostrum jer su postavili uvjet da će ga oni potpisati tek kada ga svi mali brodari potpišu.
Dana 19.11.2009. godine u Splitu je održan sastanak predstavnika NSPPBH i SPH. Na sastanku je između ostalog dogovoreno:
 • Da predstavnici NSPPBH podržavaju inicijativu predstavnika SPH koji su za dan 24.11.2009. sazvali sastanak sa brodarima potpisnicima Sporazuma o minimalnim radnim i socijalnim standardima pomoraca kako bi ih nagovorili da pristupe NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima.
 • Da će predstavnici SPH, ako ne uspije njihova nakana da privole brodare koji su potpisnici Sporazuma o minimalnim radnim i socijalnim standardima pomoraca da pristupe NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima, podržati inicijativu NSPPBH o izradi KU za pomorce Jadrolinije.
   Tijekom mjeseca studenoga 2009. godine predstavnici SPH su započeli pregovore sa malim brodarima kako bi ih nagovorili da svi pristupe NKUHP a što bi u konačnici imalo za rezultat ukidanje Sporazuma o minimalnim radnim i socijalnim standardima pomoraca.
   S obzirom na pristiglu informaciju da predstavnici SPH nisu uspjeli u svojoj nakani prikupljanja svih potpisa NSPPBH je da dana 09.02.1010. godine uputio prijedlog Upravi Društva “ Jadrolinija “ za izradu Kolektivnog ugovora za pomorce Jadrolinije.
   Nakon što je na sastanku u Splitu dana 18.02.2010. godine predsjednik Uprave Jadrolinije dr. sc. Slavko Lončar potpisao Izjavu o pristupanju Društva Jadrolinija pregovorima za izmjene i dopune NKUHP odustali smo od prijedloga za izradom KU za pomorce u Društvu Jadrolinija.
   Na web stranici SPH od dana 01.04.2010. pod Aktivnosti SPH / Zahtjevi Upravi Jadrolinije pročitali smo da je koordinator Povjereništva SPH – Podružnice Jadrolinija kap. Dragomir Mucić uputio pismo predsjedniku Uprave Jadrolinije te između ostalog zatražio i početak pregovora za izradu Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima s obzirom da su svi brodari koji imaju koncesije pismeno potvrdili njegovom pristupanju.
   Dana 13.07.2010. u Zadru je održan sastanak sindikata i brodara u svezi sa potpisivanjem Protokola o izmjenama i dopunama NKUHP. Na početku sastanka je utvrđeno da SPH nema sve potrebne potpise te je zbog toga predstavnica Rabske plovidbe tražila da se u zapisnik upiše navedena činjenica i k tome još da se doda da prethodno dati potpisi ostale brodare ne obvezuju jer je u Izjavi pisalo da su potpisi važeći samo u slučaju da svi brodari potpišu navedenu Izjavu.
   Na navedenom sastanku prilikom usuglašavanja teksta Protokola o izmjenama i dopunama NKUHP predstavnici NSPPBH nisu htjeli pristati na tekst članka 10. navedenog Protokola koji je sindikatima uskraćivao prava koja su im zagarantirana ZOR – om a u svezi sa time uputili smo i dopis Udruzi Mare Nostrum koja je inzistirala na navedenom tekstu članka 10. u Protokolu.
   Dana 18.11.2010. i 16.12.2010. u Zadru su održani sastanci predstavnika Pregovaračkih odbora sindikata i brodara ali na zadnji sastanak nisu stigli svi pozvani predstavnici malih brodara a i neki od onih koji su stigli nisu sa sobom donijeli, unaprijed dogovorene, potrebne dokumente vezano za punomoći za pregovaranje oko NKUHP.
   NSPPBH je u više navrata na sastancima zahtijevao od SPH da, kao osnivač i potpisnik Sporazuma o minimalnim radnim i socijalnim standardima pomoraca od 03.10.2006. godine, otkaže Sporazum o minimalnim radnim i socijalnim standardima pomoraca jer bi njegovim otkazivanjem preostali mali brodari ubrzo sami podnosili zahtjeve za pristupanje NKUHP pošto bi im to automatski postao uvjet za pristup na natječaj za dodjelu koncesija. Čelnici SPH navedeni zahtjev uporno odbijaju.
   Otkazivanjem Sprazuma o minimalnim radnim i socijalnim standardima pomoraca bi se izbjegla nelojalna konkurencija među brodarima, o čemu se na svim sastancima raspravlja, koja je po mišljenju NSPPBH omogućena upravo izradom i potpisivanjem ovog Sporazuma.
   Čelnicima NSPPBH nije jasno o čemu su razmišljali predstavnici SPH i Udruge Mare Nostrum kada su 2006. godine sudjelovali u izradi Sporazuma i na taj način omogućili ostalim brodarima da po povoljnijim uvjetima nego brodari iz Udruge Mare Nostrum pristupe natječaju za dodjelu koncesija.
   Tim činom su, dok je na snazi Sporazum o minimalnim i socijalnim standardima pomoraca, stavili brodare iz Udruge Mare Nostrum u nepovoljan položaj u odnosu na ostale brodare.

Izrada KU za djelatnike na kopnu u Društvu Jadrolinija

   Dana 05.01.2010. predstavnici NSPPBH i SPH izradili su zajednički prijedlog Kolektivnog ugovora za djelatnike na kopnu u Jadroliniji.
   Na sastanku u Splitu dana 18.02.2010. predsjedniku Uprave dr. sc. Slavku Lončaru predan je u ime dvaju sindikata izrađeni zajednički prijedlog KU za djelatnike na kopnu u Jadroliniji.
   Na sastanku nije usuglašen datum početka pregovora uz obrazloženje predstavnika Uprave Jadrolinije da će pregovori poćeti kada stigne odluka Vlade RH o limitima za isplatu novčanih naknada radnicima koji se navode u Kolektivnim ugovorima u poduzećima koja su u većinskom vlasništvu RH.
   Na sastanku u Splitu dana 02.11.2010. također nije došlo do određivanja datuma početka pregovora uz obrazloženje predstavnika Uprave Jadrolinije da će pregovori početi kada iz Vlade RH stigne najavljena Uputa o kolektivnom pregovaranju za javna poduzeća.
   NSPPBH se nada da će se na prvom sastanku koji se održi u 2011. godini između predstavnika Uprave Jadrolinije i sindikata postići dogovor o datumu početka pregovora.
Izrada Pilot programa ( novi sistem obračuna plaće za pomorce u Jadroliniji )
   Dana 26.11.2009. na sastanku u prostorijama Uprave predstavnici sindikata su prihvatili prijedlog predsjednika Uprave Društva dr. sc. Slavka Lončara o zajedničkoj izradi novog načina obračuna plaća pomoraca tzv. “ Pilot programa “. Pilot program bi se temeljio na sistemu iste plaće za pomorce na brodu i kući uz isplatu ukrcajnih dnevnica pomorcima dok su ukrcani na brodu.
U skladu sa dogovorom oformljene su Radne grupe od strane Uprave Jadrolinije i sindikata koje su izradile svoje prijedloge. Prijedlog Radne grupe Uprave Jadrolinije je prezentiran dana i nije prihvaćen od strane sindikata jer nije bio u skladu sa postavkama koje su dogovorene na sastanku dana 26.11.2009.
Tijekom prvog kvartala 2010. godine u nekoliko navrata ( u Rijeci, Zadru i Splitu ) sastale su se
Radne grupe Uprave Jadrolinije i sindikata te je izrađen zajednički prijedlog “ Pilot programa “ po modelu kojega je sačinio NSPPBH.
Moramo navesti da su pomorci bili zainteresirani za “ Pilot program “ i na kraju kada je isti izrađen i prezentiran da je većina od njih bila jako zadovoljna sa odredbama koje su u njemu navedene.
U skladu sa prethodno postignutim dogovorom sindikati su čekali poziv predsjednika Uprave Jadrolinije dr. sc. Slavka Lončara za završne pregovore vezano za novčane iznose koji bi trebali biti mjerilo za novi izračun plaće za pomorce ali taj poziv nisu dočekali jer je Uprava Jadrolinije bez dodatnog obrazloženja, na kraju, odustala od izrade novog načina obračuna plaće za pomorce.
Neki od pomoraca zapovjednog kadra, koji nisu članovi sindikata jer slove kao tzv. “ puleni “ Uprave, su nam još u početku pregovora davali ideje o iznosima koje treba tražiti za plaću i stalno su nam napominjali da pazimo da nas Uprava Jadrolinije ne prevari jer da njima ne treba vjerovati. Kada smo im ponudili da idu sa nama na pregovore sa predstavnicima Uprave Jadrolinije odmah su pobjegli.
Neki od navedenih pomoraca su istovremeno davali prijedloge nama i članovima Radne grupe Uprave Jadrolinije pa se uspostavilo da su htjeli na taj način napraviti dobro samo sebi jer su htjeli svoje zvanje, brod i liniju na kojoj plove podignuti za jednu kategoriju na više nego što ih to stvarno pripada.
Dakle gledali su svoj interes a nisu vodili računa o ostalim pomorcima, brodovima i linijama.
NSPPB smatra da rad na izradi “ Pilot programa “, iako nije prihvaćen, nije bio uzaludan jer se uvidjelo kakav je tko od pomoraca jer su neki od tzv. “ pulena “ Uprave već na početku pregovora slali poruke prema NSPPBH da treba bojkotirati pregovore i prekinuti ih iz samo njima znanih razloga.
NSPPBH se nada da će kad tad doći do obnove pregovora oko prihvaćanja “ Pilot programa “.
Zahtjev za imenovanje predstavnika NSPPBH u Upravno vijeće Agencije
   Dana 13.04.2010. NSPPBH je uputio dopis resornom ministru Božidaru Kalmeti dopis pod nazivom “Zahtjev za imenovanje predstavnika NSPPBH u Upravno vijeće Agencije“.
Tom prigodom smo tražili od njega da pokrene postupak za izmjenu Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu ( N.N. 33 / 06 ) i to njegova članka 19. u kojem je između ostaloga navedeno slijedeće:
 • Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i 6 članova.
 • Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra.
 • U Upravno vijeće imenuje se:
 1. Dva predstavnika Ministarstva.
 2. Jedan predstavnik kojeg predlažu udruge brodara.
 3. Jedan predstavnik kojeg predlaže Sindikat pomoraca Hrvatske.
Mandat članova i predsjednika Upravnog vijeća je četiri godine. Iste osobe mogu biti ponovno imenovane za člana Upravnog vijeća.
Pretpostavljamo da je zbog toga što je u trenutku osnivanja Agencije 2006. godine na sindikalnoj sceni u pomorstvu RH bio je prisutan samo Sindikat pomoraca Hrvatske ( SPH ) najvjerojatnije u ovome Zakonu navedeno da jednog predstavnika u Upravno vijeće predlaže Sindikat pomoraca Hrvatske ( naziv se podudara sa nazivom tada jedinog postojećeg sindikata pomoraca u Republici Hrvatskoj ).
U skladu sa najnovijom situacijom na sindikalnoj sceni, na kojoj trenutno djeluju tri sindikata pomoraca, NSPPBH je zamolio resornog ministra Kalmetu da poduzme potrebne zakonske radnje da se odredba u članku 19. navedenog Zakona koja kaže da se u Upravno vijeće imenuje jedan predstavnik kojeg predlaže Sindikat pomoraca Hrvatske izmjeni tj. da se odgovarajuće preformulira kako u budućnosti ne bi dolazilo do nesporazuma.
Kao moguću izmjenu NSPPBH je predložio slijedeći tekst : ” Jedan predstavnik kojeg predlažu sindikati pomoraca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj “.
Za slučaj da sindikati pomoraca ne uspiju postići dogovor za prijedlog jednog predstavnika sindikata NSPPBH je predložio da se tada imenuje predstavnik onog sindikata koji ima najviše članova kod brodara koji sudjeluju u linijskom obalnom pomorskom prometu.
Ministar Kalmeta nije odgovorio na naš dopis već je za člana Upravnog vijeća Agencije ponovo imenovan predstavnik Sindikata pomoraca Hrvatske a što NSPPBH smatra najtežim oblikom diskriminacije.
NSPPBH smatra da je do ovog postupka došlo najvjerojatnije zbog toga što nekim vladajućim strukturama, iz samo njima znanih razloga, ni u kom slučaju ne odgovara sudjelovanje predstavnika NSPPBH u radu Upravnog vijeća Agencije.
Dana 14.09.2010. NSPPBH je uputio dopis predsjedniku NHS gosp. Krešimiru Severu te ga zamolio da urgira kod ministra Kalmete kako bi nam odgovorio na naš dopis od dana 13.04.2010. ali do danas nismo dobili nikakav odgovor.
U cilju rješavanja navedenog NSPPBH će uputiti predsjedniku Hrvatskog sabora i Klubu zastupnika neke od političkih stranaka zamolbu da pokrenu postupak za izmjenu ovog Zakona.
Alternativni sustav stjecanja najviših zvanja za pomorce u RH
Tijekom 2010. godine u organizaciji MMPI održano je nekoliko skupova – rasprava na temu reforme sustava obrazovanja pomoraca u Republici Hrvatskoj tzv. alternativnog načina stjecanja najviših zvanja u pomorstvu u RH.
Predstavnici NSPPBH su sudjelovali na navedenim sastancima – raspravama u Splitu dana 05.03.2010., u Zagrebu dana 13.07.2010. i u Rijeci dana 14.10.2010.
Na navedenim skupovima državni tajnik za more je između ostalog rekao i da je Hrvatski sustav obrazovanja pomoraca je jedan od boljih u svijetu, što dokazuje činjenica da su naši pomorci visoko rangirani u svjetskim pomorskim krugovima, ali treba otvoriti i mogućnost za alternativni model obrazovanja pomoraca, koji bi se odvijao pri visokim pomorskim učilištima i bio otvoren za stjecanje najviših zvanja u pomorstvu za pomorce s časničkim zvanjima i određenim brojem godina plovidbenog staža.
Ravnateljica Uprave pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka gospođa Maja Markovčić -Kostelec je između ostalog u svom izlaganju istakla pomorsku akademiju u Warsashu ( V. Britanija ) koja omogućava stjecanje visokih pomorskih zvanja kombinacijom teoretskih i praktičnih modula kroz tzv. ” Modularni sustav obrazovanja pomoraca “.
Alternativni način školovanja ne smije ići na štetu znanja i vještina potrebnih za odgovorna zvanja I časnika, upravitelja stroja i zapovjednika broda. Takvim načinom omogućen je nastavak školovanja na fakultetu stjecanjem ECTS bodova i uključivanje u bolonjski proces.
Razne udruge, sindikati, agencije za zapošljavanje pomoraca i pomorci sa višegodišnjim iskustvom podržali su alternativno školovanje dok su pojedini profesori pomorskog fakulteta bili skeptični prema alternativnom školovanju.
U mjesecu prosincu 2010. godine na snagu je stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN 142/10) kojim je omogućen tzv. alternativni model obrazovanja pomoraca u cilju stjecanja svjedodžbi za najviša zvanja, visoka pomorska učilišta još uvijek nisu stvorila pretpostavke za njegovu primjenu.
Upravo bi se završetkom takvog alternativnog modela obrazovanja hrvatskim pomorcima omogućilo stjecanje najviših zvanja uz uvjet završene srednje pomorske škole i odgovarajućeg plovidbenog staža u svojstvu časnika palube / stroja. Državni tajnik Babić je naglasio da će , ulaskom u EU, Republika Hrvatska pomorcima priznavati svjedodžbe o osposobljenosti koje su stekli polaganjem istovjetnih programa u EU.
Detaljnije obrazloženje o alternativnom modelu obrazovanja pomoraca može se pronaći na službenoj web stranici MMPI ( www.mmpi.hr ).
Zahtjev za izuzeće pomoraca od primjene odredbi Zakona o radu
  S obzirom na različita tumačenja odredbi novog Zakona o radu NSPPBH je dana 15.04.2010. uputio Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva dopis “ Zahtjev za izuzeće pomoraca od primjene Zakona o radu “ vezano za odredbe članka 3. koje se odnose na radno vrijeme, stanke te dnevne i tjedne odmore.
           Dana 16.06.2010. NSPPBH je zaprimio očitovanje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sa prilogom ( očitovanje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva ) o zahtjevu za izuzeće pomoraca od primjene odredbi Zakona o radu ( u svezi odredbi o radnom vremenu, stanci, dnevnim i tjednim odmorima ) koji je NSPPBH uputio Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva dana 15.04.2010.
            U očitovanju se između ostalog navodi da je odredbama Pomorskog zakonika i pod zakonskog propisa donesenog na temelju Pomorskog zakonika, tj. Pravilnikom o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja uređeno pitanje radnog vremena i najvišeg dopuštenog broja radnih sati članova posade broda te da se odredbe istih primjenjuju pri uređivanju radnog vremena članova posade.
            U zaprimljenom prilogu iz Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva skreće se pažnja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da je u Planu zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2010. godinu, u četvrtom kvartalu 2010. godine, planirano usklađivanje spomenutog Pravilnika s odgovarajućom sektorskom direktivom.
Protivljenje odluci o zastari potraživanja iz radnog odnosa u Društvu Jadrolinija
Dana 15.04.2010. Uprava Jadrolinije je u svom dopisu obrazložila Radničkom vijeću Jadrolinije i dala na znanje sindikatima slijedeće:
 • Da su potraživanja s osnova isplate za sate preraspodjele koja su dospjela prije više od tri godine temeljem članka 135. Zakona o radu zastarjela.
 • Da Uprava niti može niti smije, rukovodeći se u svojem radu isključivo načelom zakonitosti odobravati isplate zastarjelih potraživanja bilo koje vrste i bilo kome po bilo kom osnovu.
 • Da bi suprotnim postupanjem Uprava postupila protivno svojim obvezama iz akata Društva, a to je prije svega zakonito poslovanje i odlučivanje, te zaštita interesa Društva, pa i kao poslodavca, odnosno postupanje isključivo sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
 • Da prethodno citirane zakonske odredbe Upravi ne dopuštaju disponiranje obvezama Društva protivno Zakonu, a institut zastare samo je jedan od onih instituta kojega se Uprava mora držati ako želi poštivati načelo zakonitog postupanja u svom radu.
U slijedećih nekoliko dana mnogi pomorci i zaposlenici sa kopna su nas kontaktirali te su nam ljutitim i nervoznim glasom tvrdili da su dobili obavijest iz Društva Jadrolinija da im je njihovo potraživanje u svezi sa akumuliranim satima preraspodjele i/ili neiskorištenim satima godišnjih odmora temeljem članka 135. Zakona o radu zastarjelo.
U to vrijeme neki pomorci su se žestokim napadima obrušili na Radničko vijeće a osobito na predsjednika Radničkog vijeća gosp. Tomislava Urlića direktno ga optužujući da je on kriv što je Uprava Jadrolinije skinula sa platne liste evidenciju akumuliranih sati preraspodjele i aktivirala institut zastare.
Kada je zagustilo čak su predsjedniku RV okrenuli leđa i neki od članova Radničkog vijeća.
Među najglasnijima u napadima na Radničko vijeće i predsjednika RV bio je predstavnik radnika u Nadzornom odboru Jadrolinije.
U tom trenutku NSPPBH je stao u obranu Radničkog vijeća i njegova predsjednika javnim istupom u prosvjednom pismu “ Zastara potraživanja iz radnog odnosa “ upućenom predsjedniku Uprave Jadrolinije dr. sc. Slavku Lončaru dana 01.05.2010. godine.
Moramo navesti da su nas nakon objave prosvjednog pisma kontaktirali mnogi pomorci i zaposlenici na kopnu, pa i oni koji nisu članovi sindikata, a među njima i oni koji su do tada napadali RV Jadrolinije i njegova predsjednika te nas nagovarali da organiziramo štrajk protiv Uprave Jadrolinije govoreći nam da će oni biti u prvim redovima sa nama jer da neće dopustiti da im se uzima ono što su svojim radom stekli.
Interesantno je da su oni koji su bili najglasniji u napadima na RV Jadrolinije vrlo brzo promijenili mišljenje ali kada smo im ponudili da idu sa nama na pregovore sa Upravom Jadrolinije odmah su pobjegli.
Dana 17.06.2010. u Rijeci je održan sastanak predstavnika NSPPBH sa predsjednikom Uprave Jadrolinije dr. sc. Slavkom Lončarem vezano za rješavanje naknade za akumulirane sate preraspodjele.
Dana 18.06.2010. na 12. sjednici GO NSPPBH donesena je Rezolucija o naknadi za akumulirane sate preraspodjele u Društvu Jadrolinija.
Na sastanku predstavnika sindikata i brodara u Zadru dana 13.07.2010., koji je sazvan u svrhu izrade i potpisivanja Protokola o izmjenama i dopunama NKUHP, između ostalog povela se rasprava i o višegodišnjem nepoštivanju odredbi važećeg NKUHP od strane Uprave Jadrolinije u svezi naknade pomorcima za akumulirane sate preraspodjele.
Predstavnik Jadrolinije je rekao da će se postojeći problemi sa naknadom za akumulirane sate preraspodjele pomorcima riješiti pronalaženjem novog modela u sklopu predviđenih izmjena i dopuna NKUHP.
Predstavnici NSPPBH taj predloženi “ novi “ model rješavanja naknade za akumulirane sate preraspodjele pomorcima u Jadroliniji nisu prihvatili s obzirom da već postoji model za to u postojećem NKUHP kojega je Uprava Jadrolinije dužna poštivati.
U cilju ukidanja najavljene odluke Uprave Jadrolinije o zastari potraživanja za akumulirane sate preraspodjele starije od 3 godine, vraćanju evidencije akumuliranih sati preraspodjele na platnu listu i ubrzanja pronalaska svima prihvatljivog rješenja za naknadu za akumulirane sate preraspodjele pomorcima u Društvu Jadrolinija NSPPBH je na navedenom sastanku najavio namjeru održavanja štrajka u Društvu Jadrolinija tijekom mjeseca kolovoza.
Dana 15.07.2010. NSPPBH je uputio dopis NAMJERA ORGANIZIRANJA ŠTRAJKA – ” KUDA PLOVIŠ JADROLINIJO? ” na slijedeće adrese:
 • Društvu Jadrolinija, predsjedniku Uprave dr. sc. Slavku Lončaru
 • MMPI, ministru gosp. Božidaru Kalmeti
 • SPH, predsjedniku gosp. Vladimiru Svalini
 • NHS, predsjedniku gosp. Krešimiru Severu
Na poziv MMPI održani su sastanci u Zagrebu dana 19.07.2010. i u Splitu dana 27.07.2010. na kojima su predstavnici MMPI, Uprave Jadrolinije, RV Jadrolinije, NSPPBH i SPH zajednički donijeli između ostalog i slijedeće zaključke:
 • Da će se svim obiteljima preminulih pomoraca te svim radnicima kojima je prestao radni odnos po bilo kojem osnovu ( umirovljenici, prekid UOR – a ) odmah isplatiti dospjela dugovanja s osnova neisplaćenih slobodnih akumuliranih sati preraspodjele.
 • Da će prilikom planiranja Državnog proračuna RH za 2011. godinu MMPI voditi računa o preuzetim obvezama u svezi isplate naknade za akumulirane sate preraspodjele.
 • Da su predmet pregovora akumulirani sati preraspodjele za pomorce evidentirani zaključno sa danom 31.05.2010. U prilogu zapisniku sa ovog sastanka nalazi se tablični prikaz izrađen od strane Uprave Jadrolinije “ Slobodni dani pomoraca – ukupno u satima evidentirani na dan 31.05.2010. “.
 • Pomorcima koji imaju na dan 31.05.2010. u evidenciji do 400 sati akumulirane preraspodjele isti se neće isplaćivati već će biti evidentirani na platnoj listi.
 • Pomorcima koji imaju na dan 31.05.2010. u evidenciji više od 400 sati akumulirane preraspodjele, 400 sati će biti prikazano na platnoj listi a preostali sati iznad 400 sati biti će iskazani na posebnoj listi u formi Rješenja / Obavijesti koju će dobiti svaki pomorac na kućnu adresu.
 • Sati akumulirane preraspodjele ( do 400 sati ) koji budu prikazani na platnoj listi voditi će se od 01.06.2010. zajedno sa novim satima koji eventualno budu nastajali i moći će se koristiti kao slobodni dani, pod uvjetom da u jednoj kalendarskoj godini pomorac ne može biti kod kuće više od  6 mjeseci, osim po vlastitoj želji. Ukoliko pomorac bude kod kuće, po vlastitoj želji, duže od šest mjeseci, za svaki mjesec iznad 6 mjeseci što bude kući biti će mu dodatno isplaćeno po 100 sati akumuliranih sati preraspodjele, sve pod uvjetom da ima dovoljno akumuliranih sati preraspodjele. Korištenje gore navedenih “ dodatnih “ sati akumulirane preraspodjele ne može biti u periodu ljetne sezone tj. od 01. lipnja – 01. listopada ).
 • Akumulirani sati preraspodjele ( iznad 400 sati ) koji budu iskazani na posebnoj listi u formi Rješenja / Obavijesti, koju će svaki pomorac koji ima ovakvih sati dobiti na kućnu adresu, biti će isplaćeni pomorcu na slijedeći način i u slijedećim rokovima:
 • U 2011. godini isplatiti će se 30% ukupnog duga s time što će se prva rata od 15% isplatiti sa plaćom za mjesec siječanj 2011. a ostale rate po 5% u zadnjem kvartalu 2011.
 • U 2012. godini isplatiti će se 45% ukupnog duga s time što će se isplatiti 6 rata po 5% u prvoj polovici godine te tri rate po 5% u zadnjem kvartalu godine.
 • U 2013. godini isplatiti će se posljednjih pet rata po 5% u prvih pet mjeseci godine.
 • Cijena sata biti će obračunata prema vrijednosti sata u trenutku isplate rate, ali ne može biti niža od cijene sata iz lipnja 2010. godine.
 • Akumulirani sati po osnovi preraspodjele koji budu evidentirani na platnoj listi na dan 31.05.2011. godine biti će isplaćeni prema važećem NKUHP.
U slučaju da netko od pomoraca na dan 01. lipnja 2011. godine bude u minusu sa akumuliranim satima preraspodjele, isti se neće kompenzirati iz prethodno akumuliranih sati koji su predmet isplate kroz dogovoreni način utvrđen u prethodnoj točki.
 • Dogovoreno je da će se o pravima djelatnika u službama na kopnu u Jadroliniji razgovarati prilikom pregovora o KU za djelatnike na kopnu u Jadroliniji u drugoj polovici rujna 2010. godine.
 • Onim pomorcima koji se ne slažu sa prethodno navedenim rješenjima da ostaje mogućnost individualnog pregovaranja sa Upravom Jadrolinije uz nazočnost predstavnika Radničkog vijeća i oba sindikata.
U skladu sa postignutim dogovorom Uprava Jadrolinije je tijekom kolovoza 2010. godine na kućne adrese pomorcima dostavila obavijest o stanju njihovih akumuliranih sati preraspodjele i detaljno obrazloženje postignutog dogovoru oko naknade za njihove akumulirane sate preraspodjele uz napomenu da ako se netko od pomoraca ne slaže sa postignutim dogovorom da može Upravi Jadrolinije uputiti svoj pismeni prijedlog u svezi rješenja za svoje akumulirane sate preraspodjele.
NSPPBH smatra da je svojim akcijama ( najava mogućnosti održavanja štrajka, izlaskom članka u dnevnim novinama “ Slobodna Dalmacija “ o dugovanju Jadrolinije prema pomorcima i konstruktivnim nastupima svojih predstavnika na navedenim sastancima ) pridonio pronalasku može se reći povijesnog rješenja za cijelu Jadroliniju vezano uz naknadu pomorcima za akumulirane sate preraspodjele.
Smatramo da je navedenim rješenjem, na zadovoljstvo pomoraca i Uprave, konačno uklonjen dugo godina sveprisutni kamen spoticanja između pomoraca i Uprave Jadrolinije.
Ova stajališta potkrepljujemo činjenicom da je na navedenim sastancima MMPI preuzelo obvezu da će prilikom planiranja Državnog proračuna RH za 2011. godinu voditi računa o preuzetim obvezama u svezi isplate naknade za akumulirane sate preraspodjele.
Protivljenje odluci o primjeni novog Pravilnika o radu u Društvu Jadrolinija
Početkom mjeseca srpnja 2010. godine u Društvu Jadrolinija donesen je novi Pravilnik o radu.
S obzirom da se sa mnogim odredbama navedenog Pravilnika nismo slagali dana 25.07.2010. uputili smo Upravi Društva Jadrolinija dopis ” PROTIVLJENJE PRIMJENI NOVOG PRAVILNIKA O RADU ” u kojem smo u 14 točaka obrazložili naše primjedbe na navedeni novi Pravilnik o radu.
NSPPBH se protivi primjeni novog Pravilnika o radu koji je donesen u mjesecu srpnju 2010. između ostalog i zbog slijedećeg :
 • U Pravilniku se u svezi isplata radnicima u slučaju davanja prigodnih darova djeci radnika, prigodnih isplata radnicima, izvanrednih pomoći zbog smrti radnika ili člana obitelji, neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana navodi da poslodavac može isplatiti radniku tj. nije obvezan isplatiti a što se do sada u praksi pokazalo neučinkovito jer od tih isplata u posljednje vrijeme radnici mnoge nisu vidjeli. NSPPBH smatra da bi ovdje trebalo pisati da će poslodavac isplatiti ….
 • Naknadu plaće za vrijeme godišnjeg odmora ovaj Pravilnik o radu rješava suprotno odredbi Zakona o radu a što je vidljivo i iz slijedeće usporedbe:
PRAVILNIK O RADU U DRUŠTVU JADROLINIJA ( čl. 48 )
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće u visini njegove prosječne plaće u prethodna tri mjeseca izračunate na bazi sati rada.
ZAKON O RADU ( čl. 60.1 )
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca ( uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad ).
Odredbom ovog Pravilnika o radu poslodavac opet želi, kao što je to radio svih proteklih godina, isplatiti radniku manju naknadu plaće za vrijeme godišnjeg odmora od one naknade čija mu je najmanja visina zagarantirana po Zakonu o radu.
Na sastanku u Splitu dana 23.11.2010. godine predsjednik Uprave dr. sc. Slavko Lončar je napomenuo da Uprava smatra da najveći nesporazum oko Pravilnika o radu Jadrolinije nastaje zbog odredbi članka koji regulira naknadu plaće za vrijeme godišnjeg odmora.
Donesen je zaključak da treba ubrzati započete pregovore oko izmjena i dopuna NKUHP te da sve što se na tim pregovorima dogovori da se može unijeti u vidu izmjena u Pravilnik o radu.
Program poticanja radnika za dragovoljni odlazak iz Društva Jadrolinija
U studenom 2009. NSPPBH je predstavnicima Uprave Jadrolinije uručio Program poticanja radnika za dragovoljni odlazak iz Društva Plovput te smo od Uprave Jadrolinije zatražili da se po uzoru na njega izradi sličan Program za pomorce i djelatnike na kopnu u Društvu Jadrolinija.
Također smo navedeni Program poticanja radnika za dragovoljni odlazak iz Društva Plovput uručili i predstavniku radnika u Nadzornom odboru Jadrolinije uz prijedlog da ga on na slijedećoj sjednici Nadzornog odbora Jadrolinije prisutnim članovima NO Jadrolinije pokaže i na osnovu njega da zatraži povećanje novčanih iznosa poticajnih otpremnina za pomorce i djelatnike na kopnu u Jadroliniji koji žele ići u prijevremenu mirovinu.
Na žalost do traženog povećanja poticajnih otpremnina nije došlo a prema našim informacijama na navedenoj sjednici Nadzornog odbora Jadrolinije naš prijedlog nije niti spomenut.
Dana 08.07.2010. NSPPBH je uputio predsjedniku Uprave Jadrolinije dopis “ Program poticanja radnika za dragovoljni odlazak iz Društva Jadrolinija “ u kojem smo, povedeni primjerom spomenutog Programa u Društvu Plovput, predložili našu verziju za izradu Programa za isplatu poticajnih otpremnina.
Na žalost ni ovaj put naš prijedlog nije usvojen uz obrazloženje da za to, s obzirom na recesijska vremena, nema novčanih sredstava.
Uvođenje beneficiranog staža za pomorce
Dana 29.07.2010. zaprimili smo obavijest od strane MMPI o prijedlozima vezano za odredbe izmjena i dopuna Pomorskog zakonika u dijelu koji se odnosi na uvođenje staža osiguranja s povećanim trajanjem ( beneficiranog staža ) za pomorce. U prilogu su nam dostavljena dva prijedloga i zamoljeni smo da im dostavimo naše pismeno mišljenje o navedenim prijedlozima.
U skladu sa zahtjevom poslali smo MMPI odgovor u kojem smo naveli da podržavamo dostavljeni prijedlog koji je izradilo MMPI nakon održanih konzultacija s socijalnim partnerima ( Sindikatom pomoraca Hrvatske i Mare Nostrum – Udrugom hrvatskih poslodavaca – brodara u međunarodnoj plovidbi ).
Dana 29.10.2010. održan je sastanak u MMPI na kojem je utvrđen konačni zajednički tekst prijedloga o uvođenju beneficiranog staža. Na sastanku su prisustvovali i predstavnici NSPPBH.
S obzirom na zabrinutost pomorca u Jadroliniji zbog dezinformacije koju im je nedavno plasirao previsoko lansirani satelit moramo kazati da nikada na sastancima, na kojima su sudjelovali predstavnici NSPPBH, nije predlagan niti usvojen bilo kakav prijedlog koji bi primoravao pomorce da sa navršenih 60 godina života moraju ići u mirovinu.
Moramo napomenuti da i zakoni EU kažu da se beneficije mogu koristiti a ne da se moraju koristiti.
Detalje o navedenim prijedlozima može se pogledati na web stranici MMPI ( www.mmpi.hr ).
Prema najnovijim saznanjima Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je odbilo prijedlog kojega je uputilo MMPI a vezano za izmjene i dopune Pomorskog zakonika u dijelu koji se odnosi na uvođenje staža osiguranja s povećanim trajanjem ( beneficiranog staža ).
Prijedlog je odbijen uz obrazloženje da bi predlaganje izmjena bilo kojeg propisa u smislu proširenja odredi Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem bilo u suprotnosti s temeljnim opredjeljenjem Vlade RH izraženim u Programu gospodarskog oporavka.
Protivljenje odluci o vansezonskom ukidanju dužobalne i međunarodnih trajektnih linija
Dana 29.04.2010. NSPPBH je uputio dopis predsjedniku Uprave Jadrolinije dr. sc. Slavku Lončaru pod nazivom “ Protivljenje odluci o ukidanju linija “ tražeći od Uprave Jadrolinije da povuče odluku o ukidanju dužobalne i dviju međunarodnih trajektnih linija u vansezonskom periodu.
Ovaj naš apel popratio je velikim člankom dnevni list “ Slobodna Dalmacija “.
Dana 26.08.2010. NSPPBH je uputio dopis resornom ministru gosp. Božidaru Kalmeti pod nazivom “Protivljenje odluci o ukidanju linija“ ukazujući mu da je iz objavljenog reda plovidbe Društva “Jadrolinija“ – Rijeka vidljivo je da će se u vansezonskom periodu od mjeseca listopada ukinuti redovito održavanje slijedećih trajektnih linija:
 • Dužobalne linije “ Rijeka – Split – Stari Grad – Korčula – Dubrovnik “
 • Međunarodne linije “ Dubrovnik – Bari “
 • Međunarodne linije “ Zadar – Ancona “
            U dopisu je navedeno da se NSPPBH protivi ukidanju navedenih trajektnih linija jer bi se njihovim ukidanjem između ostalog stvorili i preduvjeti za otkazivanje Ugovora o radu velikom broju pomoraca ( osobito u ugostiteljskom dijelu ), koji bi bili prisiljeni ići van Hrvatske, trbuhom za kruhom, tražiti posao na stranim brodarskim kompanijama a također bi moglo doći i do otkazivanja Ugovora o radu djelatnicima u komercijali, marketingu i putničkim agencijama u Društvu “Jadrolinija” te njihovog odlaska na biro rada.
U prilogu dopisu smo dostavili:
 • Prijedlog reda plovidbe za liniju Rijeka – Split – Stari Grad – Dubrovnik – Bari
 • Prijedlog reda plovidbe za kombiniranu liniju Split – Ancona – Zadar
Od ministra Kalmete smo zatražili da utječe na Upravu Jadrolinije kako bi se povukla odluka o ukidanju navedenih linija u vansezonskom periodu.
Potporu našim zahtjevima pismenim putem smo zataražili i od:
 • Župana Primorsko goranske, Zadarske i Dubrovačko – neretvanske županije
 • Gradonačelnika Rijeke, Zadra i Dubrovnika
 • Ravnatelja Lučkih Uprava Rijeke, Zadra i Dubrovnika
Našu akciju medijski su popratili HTV studio – Split u emisiji “ More “, lokalna radio postaja “ Radio Dalmacija “ i dnevni list “ Slobodna Dalmacija “.
Na žalost naša akcija nije urodila potpunim uspjehom jer što zbog tehničkih nemogućnosti ( manjak brodova za međunarodnu plovidbu ) a što zbog recesije ipak su u vansezonskom periodu ukinute dužobalna linija Rijeka – Split – Stari Grad – Korčula – Dubrovnik od 01.10.2010. i međunarodna linija Dubrovnik – Bari od 01.11.2010. ali nas tješi da je nastavljeno redovito održavanje linije Zadar – Ancona.
Dana 23.11.2010. u luci Split na brodu “ Dubrovnik “ održan je sastanak na kojem nam je predsjednik Uprave Jadrolinije dr. sc. Slavko Lončar vezano za održavanje međunarodnih trajektnih linija dao slijedeće ohrabrujuće informacije:
 • Društvo Jadrolinija neće odustati od održavanja međunarodnih linija
 • U planu je kupovina broda za održavanje međunarodne linije Split – Ancona
 • Za Jadroliniju je trenutno na tržištu najinteresantniji ( po veličini i cijeni ) brod “ Regina Baltica “
 • Ako eventualno ne dođe do kupovine broda tada bi se najvjerojatnije išlo na najam broda za održavanje navedene linije u slijedećoj sezoni
NSPPBH smatra da je svojom akcijom putem medija uspio skrenuti svekolikoj hrvatskoj javnosti na poteškoće sa kojima se susreće Društvo Jadrolinija u održavanju dužobalne i međunarodnih trajektnih linija te je na taj način olakšao put Upravi Jadrolinije i MMPI da pokrenu akciju obnove flote kako bi Jadrolinija bila spremna za tržišnu utakmicu i na ovim linijama koja će početi kada Republika Hrvatska uđe u EU.
NSPPBH je žalostan što našu akciju nisu javno podržali mnogi pomorci – rukovodeći kadar, koji nisu naši članovi, sa brodova međunarodnih linija u Jadroliniji iako se radi o “ njihovoj koži “.
Do nas su došle informacije da su u to vrijeme mnogi od njih govorili kako ih nije briga za to jer da oni imaju UOR na neodređeno vrijeme pa da će kad ovome dođe kraj ići ploviti na brodove u lokalnim linijama.
NSPPBH je također žalostan što našu akciju nisu javno podržali zaposlenici – rukovodeći kadar agencija Jadrolinije u plovnim područjima, čast iznimkama iz Splita, u kojima se ove linije nalaze jer ipak se radi i o “ njihovoj koži “.
Dok su predstavnici NSPPBH u svojim nastojanjima da sačuvaju spomenute linije lomili koplja i gubili svoje zdravlje za to vrijeme su ih pojedinci optuživali da ruše “ Jadroliniju “.
Moramo navesti da nas je od predstavnika radnika javno podržao predsjednik RV Jadrolinije gosp. Tomislav Urlić.
NSPPBH je razočaran što se za vrijeme naše akcije nisu javno oglasili zastupnik radnika u Upravnom vijeću Agencije za obalni linijski pomorski promet koje je usput rečeno i odobrilo ovo ukidanje, predstavnik Udruge malih dioničara u Jadroliniji jer ipak gubitkom sektora međunarodnih linija pada i vrijednost dionica Jadrolinije te na kraju i predstavnik radnika u Nadzornom odboru Jadrolinije koji je usput rečeno u raspravi koja se u to vrijeme odvijala u kancelariji rukovoditelja agencije Jadrolinija – Split gledajući u Red plovidbe uporno ponavljao da nigdje ne piše da se spomenute linije ukidaju, da čelnici NSPPBH to izmišljaju jer žele dobiti na popularnosti. Na kraju se, u toj raspravi, ustanovilo da pored toga što ih nije briga za brodove i pomorce koji plove na ovim linijama, da on i neki rukovoditelji u plovnom području Split nisu znali niti čitati objavljeni Red plovidbe.
Navedeni predstavnici – zastupnici radnika se nisu oglasili niti kada je došlo do ukidanja linija.
Neki zapovjednici tzv. “ puleni “ Uprave su govorili da što misli Grgica da će se njemu kupiti brod, da su međunarodne linije u vansezonskom periodu nerentabilne i da ih treba ukinuti a sada do nas dolaze informacije da neki od njih već sastavljaju posadu koja bi trebala sa njima vrlo brzo poći po novonabavljeni brod za održavanje međunarodnih linija.
Drago nam je ako je istina da neki od navedenih zapovjednika sakupljaju posadu koja će sa njima poći po novonabavljeni brod jer bi to značilo da će navedeni brod uskoro ući u flotu Jadrolinije a ujedno bi značilo i da su ti pojedini navedeni zapovjednici “ došli pameti “ pa su naglo promijenili mišljenje o potrebi kupovine broda i rentabilnosti održavanja međunarodnih linja u vansezonskom periodu.
NSPPBH poručuje takvima da raznim vezama i političkim poznanstvima mogu kupiti položaj ali ugled ne mogu.
Utvrđivanje formacijskog sastava članova posade broda u javnom obalnom pomorskom prometu
Dana 10.11.2010. u organizaciji MMPI u Zagrebu je održan sastanak na temu Utvrđivanje formacijskog sastava članova posade brodova u javnom obalnom pomorskom prometu.
Prethodno je MMPI dostavilo konačni tekst kriterija za utvrđivanje formacijskog sastava koji je identičan sa tekstom koji je usaglašen 2009. godine uz dodatak da su brodari prilikom podnošenja prijave na natječaj za dodjelu koncesija pored navedenih kriterija dužni dostaviti na uvid i prikaz dnevnog radnog vremena članova posade broda u liniji za koju se natječu.
Na sastanku je između ostalog donesen zaključak da se osnuje sindikalno Povjerenstvo koje će utvrđivati formacijske sastave sa svim brodarima pojedinačno. U sindikalnom Povjerenstvu trebali bi biti zastupljeni NSPPBH, SPH i HSP.
NSPPBH je na 15. sjednici GO donio odluku da ga kao predstavnici u navedenom sindikalnom Povjerenstvu zastupaju Branko Miščak, Branko Šešelja i Duje Dvornik te im je u skladu sa odredbama ZOR dao i ovlaštenja za pregovaranje i potpisivanje donesenih odluka.
Dana 22.11.2010. Hrvatski sindikat pomoraca je dostavio pismenu obavijest da se ne slaže sa načinom na koji je utvrđen broj predstavnika pojedinog sindikata u sindikalnom Povjerenstvu te da zbog toga ne želi sudjelovati u radu sindikalnog Povjerenstva za utvrđivanje formacijskog sastava.
Dana 10.12.2010. u Rijeci je održana prva sjednica sindikalnog Povjerenstva za utvrđivanje formacijskog sastava brodova u javnom obalnom pomorskom prometu.
Na sjednici su prisustvovali predstavnici NSPPBH i SPH dok predstavnik HSP nije prisustvovao sjednici iako je uredno pozvan.
Na navedenoj sjednici je utvrđen i potpisan Poslovnik o radu Povjerenstva.
Dana 28.12.2010. u Rijeci održan je sastanak Povjerenstva sa predstavnicima Uprave Jadrolinije.
Za dan 03.02.2011. u Zadru zakazan je sastanak Povjerenstva. Na sastanku bi se između ostalog trebalo raspraviti o pristiglim prijedlozima brodara sa posebnim naglaskom na Jadroliniju i eventualno o stavu Agencije za obalni linijski pomorski promet u svezi prijedloga Povjerenstva oko ukupnog broja angažiranih pomoraca i brodova na slijedećim linijama za koje će Agencija, sukladno odluci od dana 09.12.2010., na slijedećoj sjednici Upravnog vijeća odobriti raspisivanje natječaja za dodjelu koncesija:
 • 310 Unije – Srakane – Susak – Ilovik – Mali Lošinj
 • 415 Vrgada – Pakoštane – Biograd
 • 501 Brodarica – Krapanj
 • 505 Vodice – Prvić – Zlarin – Šibenik
 • 614 Orebić – Korčula
 • 807 Šipan – Lopud – Koločep – Dubrovnik
Prevođenje UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno vrijeme za pomorce izaposlenike na kopnu u Društvu Jadrolinija
Od svog osnivanja NSPPBH se u svim pregovorima sa Upravom Jadrolinije zalaže za prevođenje UOR na određeno vrijeme za pomorce i zaposlenike na kopnu u Jadroliniji u UOR na neodređeno vrijeme.
NSPPBH je u Splitu dana 02.11.2010. na sastanku u Agenciji za obalni linijski pomorski promet, na kojem su sudjelovali predstavnici MMPI, Uprave Jadrolinije, RV Jadrolinije, NSPPBH i SPH, zastupao ideju da bi u Društvu Jadrolinija trebalo biti UOR na neodređeno vrijeme kako slijedi:
 • Za pomorce dvostruki broj od ukupnog broja vansezonskog formacijskog sastava članova posade brodova Jadrolinije
 • Za djelatnike na kopnu jedan puni vansezonski formacijski sastav djelatnika na kopnu u Jadroliniji
Slijedom prethodno navedenog predstavnici NSPPBH su iznijeli stav da bi Društvo Jadrolinija trebalo sklapati UOR na određeno vrijeme samo sa pomorcima i zaposlenicima na kopnu koji su nužni kao pojačanje za obavljanje poslova u periodu ljetne sezone ( tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna ).
Na navedenom sastanku predstavnici NSPPBH su od predstavnika Uprave Jadrolinije zatražili da se kod prevođenja UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno vrijeme za pomorce u obzir uzmu i sobarice jer mnoge od njih na brodovima Društva Jadrolinija plove po 6, 9, 12 pa čak i 14 godina sa uobičajenim prekidima od dva – tri mjeseca nakon tri godine neprekidnog rada.
Dana 23.11.2010. u luci Split na brodu “ Dubrovnik “ je održan sastanak na kojem su sudjelovali:
 • Predsjednik Uprave Jadrolinije dr. sc. Slavko Lončar
 • Predsjednik NSPPBH kap. Grgo Dujmović
 • Koordinator Povjereništva Podružnice SPH – Jadrolinija kap. Dragomir Mucić
U sladu sa prethodno postignutim dogovorom Predsjednik Uprave dr. sc. Slavko Lončar je predstavnicima sindikata uručio slijedeće dokumente:
 • Prijedlog Uprave Društva za prijem na neodređeno vrijeme pomoraca koji imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme sa prilogom – Popis svih pomoraca sa UOR na određeno vrijeme ( podaci o pomorcu, njegovu stažu u Jadroliniji, popis brodova na kojima je plovio i njegova prosječna ocjena koja je dobivena na osnovu pristiglih ocjenskih lista njegovih rukovoditelja ).
 • Prijedlog za prijem pomoraca u stalni radni odnos – 4 izuzetka ( jedan zapovjednik i 3 upravitelja koji su nužan kadar ).
 • Dodatna razmatranja UOR na određeno vrijeme pomoraca opće službe ( sobarice ) i prijedlog za prijem na neodređeno vrijeme.
 • Prijedlog Uprave Jadrolinije za prijem na neodređeno vrijeme radnika zaposlenih u agencijama koji imaju ugovor o radu na određeno vrijeme.
Iz navedene dokumentacije vidljivo je slijedeće :
ZA POMORCE
Ukupno je obrađeno 427 pomorca koji su u rujnu bili zaposleni u Jadroliniji na određeno vrijeme.
Detaljna analiza uključivala je brodove na kojima pomorac plovi u posljednje vrijeme i u kojem zvanju, prosječnu ocjenu o radu ( 2 ili 3 ocjene zapovjednika, upravitelja, komesara, ocjenu referenta ukrcaja, te ocjene inspektora broda i koordinatora plovnog područja za zapovjednike i upravitelje, te godinu kada je pomorac prvi puta zasnovao radni odnos s Jadrolinijom ).
Temeljni kriteriji za pomorce su slijedeći:
 • Potreba u zvanju
 • Prosječna ocjena o radu 4,0 ili više
 • Pomorci sa dugim stažom u Jadroliniji ( prvi puta zaposleni 2003. godine i ranije )
Prihvaćanjem prijedloga za prijem broj pomoraca s UOR na neodređeno vrijeme bio bi povećan za 101 pomorca ( paluba 57, stroj 38 i opća služba 6 ).
ZA DJELATNIKE NA KOPNU
Procjena radnika zaposlenih u agencijama na određeno vrijeme provedena je na način da je od strane rukovoditelja plovnih područja, koordinatora plovnih područja, rukovoditelja agencija, voditelja agencijskih ispostava te od strane rukovoditelja Službe interne revizije i kontrole izvršeno ocjenjivanje njihovih radnih sposobnosti.
Ocjena je sadržavala odnos prema radnim zadacima, komunikativnost sa neposrednim rukovoditeljem, ostalim zaposlenima u agenciji, a nadasve sa strankama, kao i odnos prema radnim obvezama. Temeljem dobivenih pojedinih ocjena, izvršen je izračun prosječne ocjene za svakog radnika.
Prijedlog za prijem zaposlenih u agencijama utemeljen je na detaljnoj analizi 117 radnika koji su u statusu radnog odnosa na određeno vrijeme u 46 agencija, ispostava ili prodavaonica karata.
Uzimajući u obzir potrebe za kadrovima radi nesmetanog obavljanja djelatnosti, prosječnu ocjenu radnika, te sveukupni radni staž radnika u Jadroliniji, predloženo je da se u radni odnos na neodređeno vrijeme primi ukupno 39 djelatnika ( Plovno područje I = 11 djelatnika, Plovno područje II = 5 djelatnika i Plovno područje III = 23 djelatnika ).
Predložena lista za djelatnike na kopnu nije konačna. Lista može biti proširena na proljeće, kada se raspiše novi natječaj, ako se vrate neke od djelatnica ( koje već dugi niz godina rade u Jadroliniji i imaju dobre ocjenske liste a nalaze se trenutno na prekidu ).
Stav je Uprave da i one imaju pravo da budu uzete u obzir pri ovom prijemu na neodređeno vrijeme.
Tijekom razgovora u svezi UOR došlo se do slijedećih spoznaja i zaključaka :
 • Sindikati posjeduju Prijedlog Uprave Društva za prijem na neodređeno vrijeme pomoraca i djelatnika na kopnu koji imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme ali je dogovor da dobivenu dokumentaciju ne distribuiraju po terenu.
 • Navedenu dokumentaciju će Uprava Jadrolinije dostaviti Radničkom vijeću Jadrolinije na uvid.
 • Radničko vijeće bi, na svojoj sjednici nakon uvida u dokumentaciju, trebalo dati i Upravi Jadrolinije dostaviti svoje mišljenje o izrađenim prijedlozima za prijem na neodređeno vrijeme pomoraca i djelatnika na kopnu u Jadroliniji koji imaju sklopljen UOR na određeno vrijeme.
 • Predlaže se Radničkom vijeću da, nakon što da mišljenje o Prijedlogu Uprave za prijem na neodređeno vrijeme, odredi datume održavanja zborova radnika po plovnim područjima.
 • Status branitelja nije kriterij već branitelji imaju prednost pri zapošljavanju ako dva ili više kandidata imaju iste uvjete. Uprava Jadrolinije je posvetila pažnju ovom naputku.
 • Veliki utjecaj kod odabira kandidata za prijem na neodređeno vrijeme imale su ocjenske liste te bi još jednom trebalo rukovodećem kadru na brodovima i na kopnu skrenuti pažnju na obvezu i profesionalnost kod ispunjavanja i dostave ocjenskih lista kadrovskoj službi.
 • Ako se netko od pomoraca ili zaposlenika na kopnu, kada se objavi konačna lista sa imenima pomoraca i zaposlenika na kopnu koji će biti primljeni na neodređeno vrijeme, bude smatrao oštećenim tada ima pravo dostaviti Upravi Jadrolinije zahtjev za obrazloženje odluke o njegovu ne uvrštavanju na listu ( i dati Radničkom vijeću Jadrolinije na znanje ).
 • U skladu sa odredbama SUS – a svi, koji to žele, mogu od kadrovske službe zatražiti uvid u svoje ocjenske liste.
 • Sa sklapanjem ovih UOR na neodređeno vrijeme u Društvu Jadrolinija bi po novom stanju bilo ukupno 1238 pomoraca, od toga 956 pomoraca sa UOR na neodređeno vrijeme i 282 pomorca sa UOR na određeno vrijeme.
 • Predstavnici Uprave i sindikata će nakon ljetne sezone 2011. zajednički razmotriti najnoviju situaciju, potrebu i mogućnost prevođenja određenog broja UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno vrijeme a što će ovisiti o realizaciji planirane nabavke broda za međunarodnu liniju Split – Ancona i broda za lokalnu liniju Trpanj – Ploće.
Moramo navesti da je, nakon saznanja imena pomoraca i djelatnika na kopnu za koje je Uprava Jadrolinije dala prijedlog za sklapanje UOR na neodređeno vrijeme, bilo savjeta pa i pritisaka na NSPPBH da zatraži od Uprave Jadrolinije poništavanje cijele predložene liste jer se nisu na listi nalazili neki od pomoraca i zaposlenika na kopnu koji su zadovoljavali po kriteriju “ godina staža “ ali nisu zadovoljavali po kriteriju “ ocjene o radu “ koje su im dale njima nadređene osobe.
NSPPBH ne želi i ne smije utjecati na bilo koju ocjenu o radu koju nadređene osobe daju pomorcima ili zaposlenicima na kopnu ali podržava svakog pojedinca koji želi preko kadrovske službe doći do uvida u svoje ocjenske liste ( pravo po SUS – u ) a po želji i zatražiti posredstvom kadrovske službe raspravu o ocjenskim listama sa nadređenim osobama koje su im ispunjavale ocjensku listu.
NSPPBH će i u narednim pregovorima sa Upravom Jadrolinije zastupati već poznati svoj stav:
 • Da broj pomoraca sa skopljenim UOR na neodređeno vrijeme u Društvu Jadrolinija treba biti jednak dvostrukom broju od ukupnog broja vansezonskog formacijskog sastava članova posade brodova Jadrolinije.
 • Da broj djelatnika na kopnu sa sklopljenim UOR na neodređeno vrijeme u Društvu Jadrolinija treba biti jednak ukupnom broju djelatnika po vansezonskom formacijskom sastavu djelatnika na kopnu u Jadroliniji.
 • Da prilikom sklapanja UOR na neodređeno vrijeme kriteriji moraju biti jasno definirani i isti za sve pomorce i djelatnike na kopnu u Društvu Jadrolinija.
NSPPBH nikada do sada nije i niti će u budućem radu:
 • Na svojim skupovima ili na bilo kojem drugom mjestu izrađivati listu sa pojedinačnim imenima onih koji su, po nečijem mišljenju, na redu da im se UOR na određeno vrijeme prevede u UOR na neodređeno vrijeme i k tome još da na toj listi budu zastupljeni samo članovi NSPPBH.
 • Pokušavati davati takve spomenute liste Upravi Jadrolinije kako bi se one realizirale na štetu ostalih članova Društva koji nisu članovi NSPPBH jer to smatramo najtežim oblikom navođenja na diskriminaciju.
 • Davati pomorcima i djelatnicima na kopnu u Društvu Jadrolinija lažna obećanja da ćemo se za njih, ako se učlane u NSPPBH, kod Uprave Jadrolinije dodatno založiti da dobiju preko reda ponudu za potpisivanje UOR na neodređeno vrijeme.
NSPPBH ovu odluku Uprave Jadrolinije, na čelu sa predsjednikom Uprave dr. sc. Slavkom Lončarem, o prevođenju 140 UOR na određeno vrijeme za pomorce i djelatnike na kopnu u Jadroliniji u UOR na neodređeno vrijeme, koja je donesena u vrijeme recesije, svrstaje u legendarnu odluku za cijelu Jadroliniju a osobito za one pomorce i djelatnike na kopnu u Jadroliniji koji su navedene UOR na neodređeno vrijeme nakon dugog niza godina čekanja konačno i dočekali.
NSPPBH se nada da ćemo kroz zajedničke dogovore postići i dodatnu potvrdu ove legendarne odluke na način da će nas sve zajedno Uprava Društva, na čelu sa predsjednikom Uprave dr. sc. Slavkom Lončarem, u što skorije vrijeme obradovati sa još jednim ovakvim paketom prevođenja UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno vrijeme.
Izmjena STATUTA NSPPBH
U mjesecu studenome u skladu sa odlukom GO pristupilo se izradi novog STATUTA NSPPBH.
Na temelju članka 233. Zakona o radu, te članka 9. i članka 13. STATUTA Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske, Glavni odbor je na svojoj 15. sjednici održanoj dana 07.12.2010. donio novi STATUT NEZAVISNOG SINDIKATA POMORACA PUTNIČKIH BRODOVA HRVATSKE.
Ovaj Statut je utemeljen i donesen na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova.
Statut je upućen na odobrenje u stručne službe nadležnog ministarstva u Zagreb te je kao takav u cijelosti prihvaćen i usvojen dana 23.12.2010. godine.
Cijeli STATUT se može pogledati na web stranici sindikata ( www.nsppbh.hr ).
Osnivanje FONDA SOLIDARNOSTI NSPPBH
Glavni odbor NSPPBH je na svojoj 15. sjednici, koja je održana dana 07.12.2010. u Splitu, donio odluku o osnivanju Fonda solidarnosti NSPPBH.
NSPPBH je osnovao Fond solidarnosti u skladu sa načelima solidarnosti potpore najugroženijim i najpogođenijim članovima sindikata, svjestan da uslijed svojih ograničenja neće moći u potpunosti sanirati financijske posljedice eventualnih nepovoljnih okolnosti u kojima se zateknu članovi sindikata, ali će uvijek nastojati pridonijeti njihovom ublažavanju.
Fondom solidarnosti upravljati će Odbor Fonda u skladu sa Pravilnikom o radu Fonda solidarnosti NSPPBH kojega je Glavni odbor sindikata usvojio na svojoj 15. sjednici održanoj dana 07.12.2010. u Splitu.
Sredstva u Fondu solidarnosti vlasništvo su sindikata. Sredstva Fonda namiču se uplatom 20 % od ukupne članarine članova Sindikata. Sredstva Fonda uplaćuju se na poseban žiro račun i koriste se namjenski u skladu s raspoloživim sredstvima.
Glavni odbor je na svojoj 15. sjednici donio odluku da NSPPBH, na žiro račun Fonda solidarnosti, uplati inicijalna sredstva za rad Fonda solidarnosti u iznosu od 20 000 kuna.
Sredstva Fonda solidarnosti namijenjena su za:
 • Isplate ugroženim članovima Sindikata ili obiteljima preminulih članova Sindikata kao jednokratne ili višekratne nepovratne pomoći.
 • Isplate članovima Sindikata zbog troškova pravne zaštite / plaćanja kazni u sporu pred sudom i/ili lučkoj kapetaniji a vezano za zaštitu prava iz rada i po osnovi rada.
 • Isplate vezane uz financiranje štrajka.
Svi članovi sindikata koji redovito plaćaju članarinu imaju pravo da, u slučaju potrebe, zatraže isplatu financijske pomoći iz Fonda solidarnosti na način da popunjen obrazac Zahtjev / prijedlog za isplatu sredstava iz Fonda solidarnosti NSPPBH dostave na adresu sindikata.
Tekst Pravilnika o radu Fonda solidarnosti NSPPBH te obrazac Zahtjev / prijedlog za isplatu sredstava iz Fonda solidarnosti NSPPBH može se pogledati na web stranici sindikata ( www.nsppbh.hr ).
______________________________________________________________________________________________
Zahvaljujemo svima koji su nam javno davali podršku za provođenje navedenih akcija u 2010. godini. Ne zamjeramo onima koji za to nisu imali hrabrosti ali se nadamo da će ubrzo doći i njihovo vrijeme.
Razočarani smo sa pojedincima koji su nas iz samo njima znanih razloga izdali, i okrenuli nam leđa, u ključnim trenucima naših akcija koje smo vodili isključivo u interesu boljitka cijele Jadrolinije.
NSPPBH nije zadovoljan sa dosadašnjim načinom rada predstavnika – zastupnika radnika u Nadzornom odboru Jadrolinije i u Upravnom vijeću Agencije za obalni linijski pomorski promet jer su, po nama, izostale njihove pismene obavijesti radnicima ( na oglasnim pločama na brodovima i na kopnu ) sa informacijama u svezi zbivanja i / ili njihovog zastupanja interesa radnika u navedenim odborima / vijećima.
Za naše postignute rezultate, čije plodove uživaju i oni koji nas blate, platili smo previsoku cijenu i to zdravljem pojedinih čelnika ali vjerujemo da će dragi Bog kao i uvijek do sada sačuvati iskrene i hrabre.
Čelnici NSPPBH će i dalje nastaviti raditi:
 • Kao volonteri, trošeći svoju energiju i svoje slobodno vrijeme.
 • Ne koristeći pravo na naknadu, za upotrebu svog osobnog vozila, od 2 kune po kilometru kada sa svojim vozilom putuju u ime sindikata na sastanke u Zagreb, Rijeku, Zadar ili u obilazak članstva po terenu pa će ta razlika od cca 1 500 kn po putovanju kao i do sada ostajati na računu sindikata.
 • Plaćajući sami troškove za obavljene razgovore preko svojih mobilnih uređaja za potrebe sindikata.
Predsjednik
_____________________
( kap. Grgo Dujmović )
Split, 20.01.2011.

Last modified: 08.11.2019