IZVJEŠĆE SA IZBORNE SKUPŠTINE NSPPBH U ZADRU

01.02.2011

I Z V J E Š Ć E
sa IZBORNE SKUPŠTINE Plovnog područja II – Zadar
Dana 28.01.2011. u Zadru, u trajanju od 1000 – 1215 sati, održana je Izborna Skupština NSPPBH za Plovno područje II – Zadar ( u Domu Sindikata ).
U skladu sa odredbama STATUTA NSPPBH ( članak 9. i članak 20. ) vršio se izbor za četiri člana Povjerenstva plovnog područja II – Zadar i za jednog predstavnika iz Plovnog područja II – Zadar za člana Nadzornog odbora NSPPBH.
Na početku sjednice predložen je predsjedavajući, zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika i dnevni red a što je javnim glasovanjem i prihvaćeno.
Za predsjedavajućeg je izabran predsjednik Povjerenstva plovnog područja II – Zadar Branko Šešelja.
Za zapisničara je izabran Ivan Jordan.
Za ovjerovitelje zapisnika izabrani su Ante Milovac i Robert Jurac.
Usvojen je i slijedeći Dnevni red :
 1. Izbor četiri člana Povjerenstva plovnog područja II – Zadar
 2. Izbor jednog predstavnika iz Plovnog područja II – Zadar za člana Nadzornog odbora NSPPBH
 3. Izvješće predsjednika sindikata o radu NSPPBH u 2010. godini
 4. Razno
Ad. 1.
Izbor članova Povjerenstva plovnog područja II – Zadar
S obzirom da mandat predsjedniku Povjerenstva plovnog područja II – Zadar Branku Šešelji, koji je imenovan po starome STATUTU, još traje pristupilo se izboru četiri člana Povjerenstva.
Za članove Povjerenstva plovnog područja II – Zadar predloženi su i jednoglasno izabrani :
 1. Ante Milovac
 2. Leonardo Kršlović
 3. Ivica Profaca
 4. Ivan Srzentić
Ad. 2.
Izbor jednog predstavnika iz Plovnog područja II – Zadar za člana NO NSPPBH
Za predstavnika iz Plovnog područja II – Zadar za člana Nadzornog odbora NSPPBH predložen je i jednoglasno izabran Goran Knežević.
Ad. 3.
Izvješće predsjednika sindikata o radu NSPPBH u 2010. godini
U svom izlaganju predsjednik sindikata osvrnuo se na slijedeće aktivnosti sindikata koje su ostavile najupečatljiviji trag u radu NSPPBH tijekom 2010. godine :
 • Izmjene i dopune NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima
 • Izrada KU za djelatnike na kopnu u Društvu “ Jadrolinija “
 • Izrada “ Pilot programa “ ( novi sistem obračuna plaće za pomorce u Jadroliniji )
 • Zahtjev za imenovanje predstavnika NSPPBH u Upravno vijeće Agencije
 • Alternativni sustav stjecanja najviših zvanja za pomorce u RH
 • Zahtjev za izuzeće pomoraca od primjene odredbi Zakona o radu
 • Protivljenje odluci o zastari potraživanja iz radnog odnosa u Društvu “ Jadrolinija “
 • Protivljenje odluci o primjeni novog Pravilnika o radu u Društvu “ Jadrolinija “
 • Uvođenje beneficiranog staža za pomorce
 • Protivljenje odluci o vansezonskom ukidanju dužobalne i međunarodnih trajektnih linija
 • Utvrđivanje formacijskog sastava članova posade broda u javnom obalnom pomorskom prometu
 • Prevođenje UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno vrijeme za pomorce i zaposlenike na kopnu u Društvu “ Jadrolinija “
 • Izmjena STATUTA NSPPBH
 • Osnivanje FONDA SOLIDARNOSTI NSPPBH
Ad. 4.
Razno
 • Predsjedniku Povjerenstva skrenuta je pažnja da se u što skorije vrijeme treba održati sjednica Povjerenstva na kojoj bi se, između ostalog, trebalo izabrati zamjenika predsjednika Povjerenstva.
 • Ukazano je da su novoizabrani članovi Povjerenstva spona između članstva sindikata i Glavnog odbora sindikata te da je postupanje prema STATUTU NSPPBH jedna od smjernica za njihov budući rad.
 • S obzirom da su mnogi od prisutnih članova sindikata iznijeli razne primjedbe na ime brodara ( od kvalitete radne odjeće do kvalitete novosagrađenih brodova ) i zahtjeve za rješavanje istih odlučeno je da će Povjerenstvo što prije održati sjednicu i napraviti spisak primjedbi, razvrstati ih po važnosti, te dostaviti Glavnom odboru koji će u dogovoru sa Izvršnim odborom i Povjerenstvom pokrenuti akcije za rješavanje istih.
 • S obzirom na osnivanje FONDA SOLIDARNOSTI NSPPBH predloženo je i jednoglasno usvojeno da se preporuča Glavnom odboru NSPPBH da na prvoj slijedećoj sjednici donese odluku o podizanju sindikalne članarine sa 0,3% na 0,5%.
Predsjednik
____________________
( kap. Grgo Dujmović )
Zadar, 28.01.2011.

 

Last modified: 04.11.2019