IZVJEŠĆE SA SASTANKA SINDIKALNOG POVJERENSTVA

07.02.2011

IZVJEŠĆE SA SASTANKA SINDIKALNOG POVJERENSTVA
ZA UTVRĐIVANJE FORMACIJSKIH SASTAVA
               Dana 03.02.2011. godine u Zadru je održan sastanak sindikalnog Povjerenstva za utvrđivanje formacijskih sastava na brodovima sa kojima se brodari žele prijaviti na raspisani natječaj za dodjelu koncesija za održavanje linija u obalnom linijskom pomorskom prometu.
               Na sastanku su sudjelovali predstavnici NSPPBH i SPH.
               Utvrđeno je da su do sada samo predstavnici Društva Jadrolinija dostavili prijedlog formacijskih sastava i to za brodove ” Premuda ” i ” Ozalj ” za liniju br. 310 ( Unije – Ilovik – Susak – Srakane – Mali Lošinj ), brod ” Tijat ” za liniju br. 505 ( Vodice – Šibenik ) i brod  “Postira”  za liniju br. 807 ( Šipan – Lopud – Koločep – Dubrovnik ).
               Pregledavši sve prijedloge, između ostalog, ustanovljeno je i da Društvo Jadrolinija predlaže da se na tim brodovima ukine zvanje kuhar.
               Stav članova sindikalnog Povjerenstva je, između ostalog, i da se neće pristati na prijedlog Društva Jadrolinija vezano za ukidanje zvanja kuhar na navedenim brodovima.
               Navedeni stav će biti dostavljen Društvu Jadrolinija.
Predsjednik Povjerenstva pl. područja I – Rijeka
________________
( Branko Miščak )

Rijeka, 06.02.2011.

Last modified: 04.11.2019