NSPPBH UPUTIO OTVORENO PISMO DRŽAVNOM TAJNIKU ZA MORE KAP. MARIU BABIĆU

11.02.2011

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE DRŽAVNI TAJNIK ZA MORE

( KAP. MARIO BABIĆ )

NAMJERA ORGANIZIRANJA PROSVJEDA I ŠTRAJKA

Poštovani kapetane želim da Vam ukažem na veliko nezadovoljstvo pomoraca i djelatnika na kopnu u Društvu “ Jadrolinija “ zbog toga što danas u Društvu “ Jadrolinija “ nije isplaćena plaća za mjesec siječanj 2011. a također niti, prije šest mjeseci dogovorena, prva rata naknade pomorcima za preostale akumulirane sate preraspodjele.
Među pomorcima i zaposlenicima na kopnu u Društvu “ Jadrolinija “ je zbog novonastale situacije zavladala nevjerica, panika i strah s obzirom da je poznata činjenica da plaća pomorcima i djelatnicima u Društvu Jadrolinija nije kasnila niti u najtežim vremenima Domovinskog rata.
Među pomorcima i zaposlenicima na kopnu u Društvu “ Jadrolinija “ proširila se sumnja da MMPI nije ispunilo preuzetu obvezu koju ste Vi na sastanku u MMPI dana 19. srpnja 2010. godine u ime Ministarstva mora prometa i infrastrukture potpisali i preuzeli u zaključku br. 4. iz zapisnika s navedenog sastanka, citiram : “ Prilikom planiranja Državnog proračuna RH za 2011. godinu Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture voditi će računa o preuzetim obvezama iz točke 3. ovog Zaključka “.
Moram Vas podsjetiti da ste u ime MMPI potpisali Zaključke sa sastanka održanog u Agenciji za obalni linijski pomorski promet u Splitu dana 27. srpnja 2010. a među njima i zaključak pod br. 4. u kojem između ostalog stoji da će se u 2011. godini isplatiti prvi obrok u iznosu od 15 % preostalih akumuliranih sati preraspodjele s plaćom za mjesec siječanj.
Moram Vas također podsjetiti da je NSPPBH samo zbog Vašeg potpisa na Zaključcima sa navedenih sastanaka odustao od najavljene namjere organiziranja štrajka u Društvu “ Jadrolinija “ u mjesecu kolovozu 2010.
Za slučaj da se u Društvu ” Jadrolinija ” do 17.02.2011. godine ne isplati plaća za siječanj 2011. i dogovorena prva rata od 15% preostalih akumuliranih sati preraspodjele NSPPBH ima namjeru organizirati prosvjede u Društvu ” Jadrolinija ” a potom, u slučaju proteka ZOR – om predviđenog roka od trideset dana od dana dospijeća, ima namjeru organizirati i štrajk u Društvu ” Jadrolinija ” uz prethodno pozivanje Sindikata pomoraca Hrvatske na priključivanje i sudjelovanje u organizaciji namjeravanih prosvjeda i štrajka.
S poštovanjem
Predsjednik
____________________
( kap. Grgo Dujmović )
Na znanje:
  1. Predsjedniku Uprave Jadrolinije dr. sc. Slavko Lončar
  2. Ravnatelju AOLPP kap. Ivan Franičević
  3. SPH – predsjednik gosp. Vladimir Svalina
  4. NHS – predsjednik gosp. Krešimir Sever
Split, 10. veljače 2011.

Last modified: 04.11.2019