IZVJEŠĆE SA SASTANKA PREDSTAVNIKA UPRAVE JADROLINIJE I NSPPBH

13.02.2011

IZVJEŠĆE SA SASTANKA
PREDSTAVNIKA UPRAVE JADROLINIJE I NSPPBH
Na prijedlog NSPPBH dana 01.02.2011. u Splitu, u prostorijama Jadrolinije, održan je sastanak predstavnika Uprave Jadrolinije i NSPPBH.
U ime Uprave Jadrolinije sastanku su prisustvovali dia. Igor Butorac, mr. sc. Damir Lovreković, kap. Đani Lukšić i gosp. Milan Benić.
U ime NSPPBH sastanku su prisustvovali kap. Grgo Dujmović i gosp. Alen Škalabrin.
Na sastanku su razmatrane stavke iz dopisa “ Nezadovoljstvo pomoraca iz odjeljenja opće službe “ kojega je NSPPBH dana 06.01.2011. uputio direktoru za kadrovske poslove dia. Igoru Butorcu.
Izrada plana ukrcaja u cilju organiziranja smjenskog rada za posadu opće službe
Predsjednik NSPPBH je ukazao na pritužbe od strane posade opće službe vezano za neredovitost smjena pomorcima. Naveo je da te pritužbe pomorci opće službe na brodovima ponavljaju svaki dan ali da ih ne iznose prema nadređenima na kopnu zbog toga jer se plaše što će biti poslije sa njima.
Predsjednik NSPPBH je prenio stav većine članova posade opće službe, koji plove na brodovima Jadrolinije u međunarodnim linijama, da nitko od posade opće službe nije protiv rada i da razumiju da zbog specifičnosti posla, ponekad i nedostatka osoblja, u špici ljetne sezone ne mogu svi očekivati redovite smjene ali da se članovi posade opće službe osjećaju obespravljeno u odnosu na članove posade palube i stroja i u periodu van sezone vezano za organizirani smjenski rad.
Članovi posade opće službe, na brodovima međunarodne plovidbe, imaju primjedbe na sistem rada po kojem su neki od njih u van sezonskom periodu ukrcani na brodu po 4 – 5 mjeseci bez prekida dok drugi njihovi kolege za to vrijeme borave kod kuće, na slobodnim danima, po 5 mjeseci bez poziva na ukrcaj.
Predsjednik NSPPBH je zatražio da se za sve članove posade opće službe na brodovima u međunarodnoj plovidbi uvedu redovite smjene. Također je zatražio da se vodi računa o tome da svi članovi posade opće službe budu podjednako zastupljeni kod ukrcanja na brodu i kod stajanja kod kuće u vansezonskom periodu.
Predstavnici Uprave su iznijeli slijedeće :
 • Da Jadrolinija ima sklopljene UOR na neodređeno vrijeme sa 177 pomoraca iz odjeljenja opće službe i 90 UOR sklopljenih na određeno vrijeme sa pomorcima iz odjeljenja opće službe.
 • Da se smjene članova posade opće službe na brodovima u lokalnim linijama obavljaju po sistemu pravilnog smjenskog rada.
 • Da se smjene članova posade opće službe na brodovima u međunarodnim linijama za 5 rukovodećih zvanja ( I komesar, II komesar, glavni konobar, šef odjeljenja i šef kuhinje ) obavljaju prema usuglašenim planovima službe ugostiteljstva i kadrovske službe dok se za ostala zvanja nastoji i provodi pravilan ukrcaj i iskrcaj pomoraca iz odjeljenja opće službe ( koliko god je to moguće s obzirom na raspoloživi broj izvršitelja i komercijalnu eksploataciju brodova ).
 • Da je došlo do određenih poteškoća u planiranju ukrcaja za članove posade opće službe na brodovima u međunarodnim linijama uvjetovanih smanjenjem broja brodova u floti, perioda komercijalne eksploatacije i nepredviđenim događajima.
 • Da po sezonskom formacijskom sastavu na brodovima u međunarodnim linijama Jadrolinija ima potrebu za 155 pomoraca opće službe a u van sezonskom formacijskom sastavu ima potrebu za 80 pomoraca ( konobar I u sezoni 18 a izvan sezone 6, mladić sobe / servirka u sezoni 34 a izvan sezone 18 ).
 • Da su u prosjeku pomorci opće službe plovili po 180 dana u 2010. godini.
 • Da određene poteškoće u planiranju ukrcaja za posadu opće službe nastaju i zbog dužih ili kraćih bolovanja, fizičkih sposobnosti, kompetencija kao i višegodišnji nedostatak potrebnih kadrova na tržištu rada u nekim zvanjima
 • Da je princip rada odrediti kvalitetne timove posade opće službe na brodovima za period sezone kako bi se posao odradio što kvalitetnije i kako bi se izbjegle eventualne primjedbe od strane putnika na pruženu ugostiteljsku uslugu
Nakon provedene diskusije dogovoreno je da će odgovorne osobe u Kadrovskoj službi nastojati dodatno unaprijediti sustav smjena članova posade, a sukladno raspoloživom broju izvršitelja odnosno komercijalnoj eksploataciji brodova.
Unapređenje članova posade opće službe
Predsjednik NSPPBH je iznio problem članova posade opće službe, koji su u Jadroliniji već dugi niz godina i imaju UOR na neodređeno vrijeme, a koji nikako da dočekaju svoje unapređenje jer su po njihovim riječima prednost uvijek imali novoprimljeni pomorci.
Upitao je predstavnike Uprave kada će biti unaprijeđeni pojedini zaposlenici – starosjedioci u Jadroliniji koji su svojim dugogodišnjim ispravnim radom to zaslužili.
Na postavljeni upit predstavnici Uprave odgovorili su kako to ovisi o potrebama u pojedinom zvanju i procjeni kompetencija određenog pojedinca te da je od 2006. godine u Jadroliniji unaprjeđeno 14 članova posade opće službe od toga 4 sa UOR na određeno vrijeme i da je zadnje unaprjeđenje bilo početkom 2009. godine.
Nakon rasprave dogovoreno je sljedeće:
 1. Da će se prilikom utvrđenih potreba za nekim od profila ugostiteljskog osoblja i dalje koristiti slijedeći kriteriji:
 • potreba za unapređenjem
 • kompetencije za obavljanje poslova
 • prijedlozi odgovornih osoba sa broda
 • prijedlozi odgovornih osoba iz službe ugostiteljstva
 1. Da će predstavnici službe Ugostiteljstva ubuduće još aktivnije sudjelovati pri svakom odlučivanju vezano za unapređenja članova posade opće službe.
 2. Da će se u slučaju potrebe za kadrom najprije razmatrati mogućnost unapređenja postojećeg kvalitetnog kadra u Jadroliniji a tek potom zapošljavanje osoblja izvana.
Nepriznavanje prekovremenog rada
Predsjednik NSPPBH je iznio svoja saznanja o tome da se posadi opće službe na brodu “ Petar Hektorović “ ne priznaju upisani sati u fondu vremena kako je dogovoreno, i na brodu zapisano, a vezano za pružanje usluge prehrane putnicima.
Nakon izlaganja priložio je dokumentaciju o navedenome koju je prikupio na brodu.
Predstavnici Uprave iskazali su svoje iznenađenje obzirom na činjenicu da od primjene tablica 2008. godine nije bilo nikakvih primjedbi tog tipa.
Dogovoreno je da će stručne službe u Jadroliniji, uvidom u dokumentaciju, napraviti detaljnu analizu i donijeti adekvatne odluke te poslati pismeni odgovor u svezi sa time.
Komunikacija pomorci – kadrovski referent za opću službu
S obzirom na pritužbe pomoraca iz odjeljenja opće službe sa brodova međunarodne plovidbe na odnos kadrovskog referenta u komunikaciji prema njima na sastanku se povela rasprava nakon koje su doneseni slijedeći zaključci:
 • Da treba obostrano smiriti tenzije.
 • Da komunikacija treba teći uz obostrano uvažavanje i razumijevanje.
 • Da sukladno aktima Društva Jadrolinija službene zahtjeve ili upite u svezi sa smjenom pomoraca, sa broda obavlja njihov rukovoditelj, čija je to nadležnost, tj. da se izbjegava da pomorci zovu pojedinačno.
 • Da se ukaže kadrovskom referentu za opću službu i pomorcima na prethodno navedeno a u cilju izbjegavanja eventualnih budućih nesuglasica u radu.
Najam ugostiteljskih objekata – šankova na brodovima
Predsjednik NSPPBH je iznio stav da bi, s obzirom na spomenuti višak pomoraca opće službe u vansezonskom periodu i na zabrinjavajući minus sati preraspodjele kod pomoraca opće službe, trebalo dio ugostiteljskih objekata na brodovima vratiti pod nadzor Jadrolinije te na njih ukrcati osoblje Jadrolinije.
Predsjednik NSPPBH je dodao i da se on sjeća vremena kada su svi šankovi na brodovima bili u režiji Jadrolinije, da su tada na njima radili mnogi pomorci Jadrolinije a da je na kopnu u Ugostiteljstvu tada radio samo jedan inspektor i pola tajnice ( jer je tajnica bila zadužena pisati dopise za njega i još jednog rukovoditelja ). Nadalje je iznio da su, za razliku od tada, danas skoro svi šankovi iznajmljeni, mnoga radna mjesta pomoraca opće službe izgubljena dok se na kopnu u službi Ugostiteljstva broj djelatnika povećao.
Iznio je mišljenje mnogih pomoraca da je sve navedeno dovelo do pada kvalitete usluge i nivoa čistoće na većini brodova gdje su sada šankovi u najmu u odnosu na vremena kada su bili pod upravom ugostiteljskog osoblja Jadrolinije.
Predstavnici Uprave su ukazali na činjenicu da je davanje dijela ugostiteljskih prostora u zakup na brodovima Jadrolinije započelo početkom 90 – ih godina prošlog stoljeća što je dodatno regulirano Odlukom Vlade iz 2001. godine kojom se Društvo obvezuje na izdvajanje djelatnosti koje nisu usko vezane s osnovnom djelatnošću Društva.
Na brodovima gdje nema interesa zbog linije na kojoj brod plovi ili specifičnih okolnosti složenosti organizacije i dalje radi ugostiteljsko osoblje Jadrolinije ( brodovi dužobalnih i međunarodnih linija, m/t ” Korčula “, svi katamarani, brodovi ” Tijat “, ” Premuda ” i ” Porozina ” ).
Služba ugostiteljstva prilagođena je današnjoj organizaciji unutar sustava Jadrolinije.
Predsjednik
____________________
( kap. Grgo Dujmović )
Split, 06.02.2011.

Last modified: 04.11.2019