NSPPBH UPUTIO DRŽAVNOM TAJNIKU ZA MORE KAP. MARIU BABIĆU MIŠLJENJE O PRIJEDLOGU KOJEGA JE IZRADILO MMPI U SVEZI SA UREĐIVANJEM ŽIVOTNE DOBI ZA ODLAZAK POMORACA U MIROVINU

20.02.2011

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Državni tajnik za more

( kap. Mario Babić )

Predmet: Prijedlog odredbe članka Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika kojim se predviđa uređivanje životne dobi za odlazak pomoraca u mirovinu

U Vašem dopisu od dana 15. veljače 2011. godine između ostalog i od NSPPBH tražite mišljenje u svezi prijedloga koje je izradilo MMPI a koji glasi :
Članak 129.a
  1. Osiguraniku – članu posade broda dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu sukladno propisu koji uređuje mirovinsko osiguranje je 60 godina uz uvjet da je ostvario najmanje 15 godina staža osiguranja na ukrcaju kao član posade broda u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi.
  1. Svota mirovine određuje se primjenom polaznog faktora sukladno propisu koji uređuje mirovinsko osiguranje.
U navedenom dopisu navodite, citiram : “ Nastavno na zaključke sa današnjeg sastanka održanog u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u svezi definiranja odredbe članka Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika kojim se predviđa uređivanje životne dobi za odlazak pomoraca u mirovinu, u prilogu Vam dostavljamo prijedlog istoga “.
S obzirom da ste od NSPPBH već u nekoliko navrata tražili mišljenje u svezi sa navedenim NSPPBH Vam je uputio pismeni odgovor dana 10. kolovoza 2010. i 26. siječnja 2011. godine gdje smo između ostaloga napomenuli da NSPPBH zahtjeva da se svim pomorcima mora ostaviti sloboda na osobni izbor dali će ići u mirovinu sa 60 godina ili sa 65 godina života.
U cilju izbjegavanja nedoumica molimo Vas da nam u što kraćem roku, a svakako prije upućivanja ovog prijedloga na raspravu i glasovanje u Sabor RH, dostavite pravno očitovanje u svezi sa ovim prijedlogom kako bi se konačno jasno utvrdilo dali po prijedlogu kojeg je izradilo MMPI pomorci moraju, po sili zakona, ili ne moraju ići u mirovinu sa napunjenih 60 godina života.
Također Vas molimo da nam u što kraćem roku dostavite zaključke sa sastanka održanog dana 15.02.2011. a na koje se pozivate u Vašem dopisu.
S poštovanjem
Predsjednik
___________________
( kap. Grgo Dujmović )
Split, 19.02.2011.

Last modified: 04.11.2019