I Z V J E Š Ć E SA IZBORNE SKUPŠTINE Plovnog područja III – Split

03.03.2011

Dana 24.02.2011. u Splitu, u trajanju od 1005 – 1300 sati, na brzom plovilu “ Adriana “ održana je Izborna Skupština NSPPBH za Plovno područje III – Split.
U skladu sa odredbama STATUTA NSPPBH ( članak 9. i članak 20. ) vršio se izbor za četiri člana Povjerenstva plovnog područja III – Split i jednog predstavnika iz Plovnog područja III – Split za člana Nadzornog odbora NSPPBH.
Na početku sjednice predložen je predsjedavajući, zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika i dnevni red a što je javnim glasovanjem i prihvaćeno.
Za predsjedavajućeg je izabran predsjednik Povjerenstva plovnog područja III – Split Nediljko Bulić.
Za zapisničara je izabran Petar Burazer.
Za ovjerovitelje zapisnika izabrani su Darijo Bakotić i Siniša Čorić.
Usvojen je i slijedeći Dnevni red :
 1. Izbor četiri člana Povjerenstva plovnog područja III – Split
 2. Izbor jednog predstavnika iz Plovnog područja III – Split za člana Nadzornog odbora NSPPBH
 3. Izvješće predsjednika sindikata o radu NSPPBH u 2010. godini
 4. Razno
Ad. 1.
Izbor četiri člana Povjerenstva plovnog područja III – Split
S obzirom da mandat predsjedniku Povjerenstva plovnog područja III – Split Nediljku Buliću, koji je imenovan po starome STATUTU, još traje pristupilo se izboru četiri člana Povjerenstva.
Za članove Povjerenstva plovnog područja III – Split predloženo je osam kandidata a tajnim glasanjem su izabrani:
 1. Hrvoje Mihačić
 2. Siniša Čorić
 3. Boris Bojić
 4. Mate Franić
Ad. 2.
Izbor jednog predstavnika iz Plovnog područja III – Split za člana NO NSPPBH
Za predstavnika iz Plovnog područja III – Split za člana Nadzornog odbora NSPPBH predložen je i jednoglasno izabran Jasen Čeč.
Ad. 3.
Izvješće predsjednika sindikata o radu NSPPBH u 2010. godini
U svom izlaganju predsjednik sindikata osvrnuo se na slijedeće aktivnosti sindikata koje su ostavile najupečatljiviji trag u radu NSPPBH tijekom 2010. godine :
 • Izmjene i dopune NKU za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima
 • Izrada KU za djelatnike na kopnu u Društvu “ Jadrolinija “
 • Izrada “ Pilot programa “ ( novi sistem obračuna plaće za pomorce u Jadroliniji )
 • Zahtjev za imenovanje predstavnika NSPPBH u Upravno vijeće Agencije
 • Alternativni sustav stjecanja najviših zvanja za pomorce u RH
 • Zahtjev za izuzeće pomoraca od primjene odredbi Zakona o radu
 • Protivljenje odluci o zastari potraživanja iz radnog odnosa u Društvu “ Jadrolinija “
 • Protivljenje odluci o primjeni novog Pravilnika o radu u Društvu “ Jadrolinija “
 • Uvođenje beneficiranog staža za pomorce
 • Protivljenje odluci o vansezonskom ukidanju dužobalne i međunarodnih trajektnih linija
 • Utvrđivanje formacijskog sastava članova posade broda u javnom obalnom pomorskom prometu
 • Prevođenje UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno vrijeme za pomorce i zaposlenike na kopnu u Društvu “ Jadrolinija “
 • Izmjena STATUTA NSPPBH
 • Osnivanje FONDA SOLIDARNOSTI NSPPBH
Ad. 4.
Razno
 • Ukazano je da su novoizabrani članovi Povjerenstva spona između članstva sindikata i Glavnog odbora sindikata te da je postupanje prema STATUTU NSPPBH jedna od smjernica za njihov budući rad.
 • Prisutni su pitali za mogućnost isplate iz sredstava Fonda solidarnosti, po pravilu, svim članovim sindikata kada idu na prekid UOR na određeno vrijeme. Predsjednik sindikata je objasnio da takvo pravilo u radu svojih Fondova solidarnosti ne prakticiraju niti veliki sindikati koji, za razliku od nas, imaju na desetke tisuća članova i višestruko veću sindikalnu članarinu. Nadalje je rekao, s obzirom na visinu naše članarine, da će NSPPB H uspjeti godišnje isplatiti cca petnaest naknada iz Fonda solidarnosti onima koji u tu svrhu podnesu Zahtjev – prijedlog. Također je istaknuo da članovi sindikata koji odu na prekid UOR na određeno vrijeme, a koji uredno plaćaju sindikalnu članarinu, imaju pravo ako osjete potrebu za tim podnijeti Zahtjev – prijedlog za isplatu novčane naknade iz Fonda solidarnosti a o isplati naknade odluku će donijeti Odbor Fonda solidarnosti na svojoj sjednici.
 • Predsjedniku Povjerenstva skrenuta je pažnja da se u što skorije vrijeme treba održati sjednica Povjerenstva na kojoj bi se, između ostalog, trebalo izabrati zamjenika predsjednika Povjerenstva.
 • S obzirom na osnivanje FONDA SOLIDARNOSTI NSPPBH, a u cilju njegova uspješnijeg rada, predloženo je i jednoglasno usvojeno da se preporuča Glavnom odboru NSPPBH da na prvoj slijedećoj sjednici donese odluku o podizanju sindikalne članarine sa 0,3% na 0,5%.
 • Predsjednik Glavnog odbora NSPPBH Mladen Božić prisutnima je skrenuo pažnju na skorašnje izbore za predstavnike u Radničkom vijeću te im je ukazao na radnje koje čelnici NSPPBH poduzimaju u svezi sa time.
Predsjednik
____________________
( kap. Grgo Dujmović )
Split, 26.02.2011.

 

Last modified: 04.11.2019