NSPPBH UPUTIO OTVORENO PISMO DRŽAVNOM TAJNIKU ZA MORE KAP. MARIU BABIĆU

03.03.2011

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Državni tajnik za more

( kap. Mario Babić )

Predmet: Izrada nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika

u dijelu koji se odnosi na izmjene članka 126. i 428. Pomorskog zakonika

vezano za primjenu socijalne reforme i poreza po tonaži

U Vašem dopisu od dana 24. veljače 2011. uputili ste na adresu NSPPBH poziv za sudjelovanje na sastanku dana 01. ožujka 2011. godine u prostorijama MMPI u Zagrebu.

Kao temu sastanka naveli ste usuglašavanje teksta nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika u dijelu koji se odnosi na izmjene članka 126. i 428. Pomorskog zakonika vezano za primjenu socijalne reforme i poreza po tonaži.

Na sastanku koji je danas održan u MMPI, na kojem je sudjelovao i predstavnik NSPPBH, predstavnici MMPI su dali sindikatima rok do kraja sutrašnjeg radnog vremena da u MMPI dostave svoj odgovor vezano za navedene izmjene Pomorskog zakonika.
NSPPBH Vam ovim putem priopćava da ne prihvaća navedene izmjene, koje zagovaraju MMPI i brodari, koje se odnose na članke br. 126. i 428. Pomorskog zakonika a vezano za primjenu socijalne reforme koja bi se odnosila i na brodove u međunarodnom linijskom pomorskom prometu koji obavljaju prijevoz između hrvatskih i stranih luka unutar granica Jadranskog mora zbog slijedećih razloga:
  1. Jer je poziv za sudjelovanje na sastanku upućen samo tri radna dana prije termina održavanja sastanka a što NSPPBH dovodi u sumnju da je MMPI imalo namjeru dovesti sindikate na gotov čin. Ovu činjenicu potkrepljuje i zahtjev predstavnika MMPI da sindikati najkasnije do kraja sutrašnjeg radnog vremena pošalju MMPI svoj odgovor u svezi sa navedenom iznimno osjetljivom materijom. NSPPBH postavlja pitanje: Zašto se ovaj sastanak, o ovoj iznimno osjetljivoj materiji, nije zakazao barem 15 dana ranije s obzirom da u Vašem pozivu spominjete ograničeni vremenski okvir za usuglašavanje teksta nacrta prijedloga Zakona? Došli smo u sumnju da je ovo lov “ u mutnome “.
  2. Jer na današnjem sastanku predstavnici MMPI nisu sindikatima dostavili tekst svog prijedloga za navedene izmjene već su ih samo usmeno uvjeravali kako će to biti bolje za brodare i za pomorce.
  3. Jer ne pristajemo da se pomorce pod maskom veće zarade dovede pred gotov čin kada će morati UOR na neodređeno vrijeme, koji imaju sklopljen sa brodarom, zamijeniti s ugovorom o radu koji će biti izrađen po uzoru na one na stranim brodovima i na tako izgube i ono malo socijalne sigurnosti ( stalni posao, socijalno i mirovinsko osiguranje ) koju u ovim “ ludim “ vremenima imaju.
  4. Jer ne želimo i ne pristajemo da pomorce u Društvu Jadrolinija, koji plove na brodovima koji održavaju međunarodne linije, zadesi ista sudbina po istom planu kao što je u 90 – tim godinama prošlog stoljeća zadesila pomorce u Jadroliniji koji su plovili na njenim brodovima u sektoru “ Međunarodna kružna putovanja “ kada su se brodovi Istra, Dalmacija i Adriana prodali a većina pomoraca na taj način izgubila radna mjesta i prisilno otišla “ trbuhom za kruhom “ u strani svijet.
NSPPBH zahtjeva od predstavnika MMPI da ne donose brzu i jednostranu odluku, u svezi s ovom iznimno osjetljivom materijom, te da ne šalju u proceduru prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika u dijelu koji se odnosi na izmjene članka 126. i 428. Pomorskog zakonika vezano za primjenu socijalne reforme jer takva odluka može izazvati nezadovoljstvo kod pomoraca u Društvu ” Jadrolinija ” koje se može u konačnici pretvoriti, uz potpisivanje peticije protiv najavljenih izmjena Pomorskog zakonika, i u masovne prosvjede koje će predvoditi NSPPBH.
S poštovanjem
Predsjednik
___________________
( kap. Grgo Dujmović )
Split, 01.03.2011.

Last modified: 04.11.2019