NSPPBH UPUTIO OTVORENO PISMO RESORNOM MINISTRU GOSP. BOŽIDARU KALMETI

08.03.2011

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Ministar
( Gosp. Božidar Kalmeta )
Prisavlje 14
10 000 Zagreb
UZBURKALO SE MORE
Kod pomoraca u Društvu “ Jadrolinija “ – Rijeka već dugi niz godina akumulira se nezadovoljstvo zbog politike odgovornih osoba u dosadašnjim Vladama Republike Hrvatske i Upravama Jadrolinije vezano za razvoj Društva “ Jadrolinija “ i za rješavanje aktualnih pitanja sa kojima se u svome radu susreću pomorci Jadrolinije.
Pomorci Jadrolinije su između ostalog veoma nezadovoljni:
 • Ukidanjem nadaleko poznatoga sektora “ Međunarodna plovidba – kružna putovanja “ početkom devedesetih godina prošlog stoljeća i prodaje brodova Istra, Dalmacija i Adriana zbog čega su mnogi pomorci u to vrijeme ostali bez posla te krenuli “ trbuhom za kruhom “ po bijelome svijetu. Ova odluka je donesena na osnovu tadašnje procjene odgovornih osoba ( u Vladi RH i u Upravi Jadrolinije ) da će općenito u svijetu opadati interes za brodska kružna putovanja i da taj sektor nema budućnosti ali nedugo nakon prodaje ovih brodova ovaj trend se u svijetu razvio do neslućenih razmjera čega smo i sami danas svjedoci.
 • Jer imaju osjećaj da će se po sličnom planu ubrzo pokušati ukinuti i sektor Međunarodnih trajektnih linija u Društvu Jadrolinija. Najnovija potvrda ovoj teoriji je i prijedlog koji je izradilo MMPI a podržala Uprava Jadrolinije u svezi sa izmjenama članka 126. i 428. Pomorskog zakonika vezano za primjenu socijalne reforme. S obzirom na činjenicu da na vidiku, niti blizu, nije realizacija nabavke broda većeg kapaciteta za potrebe održavanja ovih linija NSPPBH je ovaj prijedlog izmjena ocijenio kao mogući “ početak kraja “ međunarodnih trajektnih linija u Jadroliniji i gubitak mnogih radnih mjesta za pomorce. NSPPBH ni u kom slučaju neće dozvoliti ovakav rasplet događaja i u tu svrhu će koristiti sve zakonom predviđene oblike sindikalne borbe.
 • Jer nisu primili bilo kakvo pisano priznanje o sudjelovanju u probijanju neprijateljskih blokada po Jadranu za vrijeme Domovinskog rata kada su sa nenaoružanim brodovima, unatoč stalnoj opasnosti od neprijateljskih oružanih snaga, bili jedina poveznica Sjevera i Juga Hrvatske. Nikada mnogi od tadašnjih pomoraca Jadrolinije neće zaboraviti prisilna putovanja sa brodovima u Zeleniku i na psihološke torture kojima su tamo bili izloženi od strane neprijateljskih vojnika. Pomorci Jadrolinije ne traže nikakve privilegije niti novčane naknade za to već im je krivo što se njih nitko nije sjetio, kada su se za slične zasluge dijelila priznanja, i dodijelio im pismeno priznanje – zahvalu barem na komadu tvrde karte – bokuniću “ škartoca “ za sve ono što su u tim ratnim godinama učinili za svoju Domovinu Hrvatsku kako bi ga mogli sa ponosom pokazivati svojim nasljednicima. U ta ratna vremena mnogi političari su za vrijeme plovidbe našim brodovima pomorcima svašta obećavali, iako pomorci nisu ništa od njih tražili, ali su svoja dana obećanja odmah po iskrcaju sa broda zaboravili. NSPPBH smatra da još nije kasno da MMPI u suradnji s Upravom Jadrolinije potakne Vladu Republike Hrvatske da ovu nepravdu ispravi.
 • Zbog toga što već dugi niz godina Društvo “ Jadrolinija “ ima najmanji prosjek plaće u odnosu na sva ostala poduzeća u većinskom vlasništvu Vlade Republike Hrvatske i što nema nikakve naznake da će se u tom pogledu, unatoč inzistiranjima NSPPBH, nešto promijeniti na bolje. NSPPBH smatra da je vrijeme da se, u pozitivnom smislu, ova nepravda ispravi a također smatramo da je vrijeme da se ispravi i dugogodišnja nepravda koja je pomorcima nanesena prilikom određivanja koeficijenata složenosti poslova koji im direktno određuje visinu njihove osnovne plaće.
 • Toga što ih se ne pita za stručno mišljenje prilikom donošenja odluka o gradnji ili kupovini brodova. Žalosno je ali istinito da se pomorce koji će ploviti na tim brodovima ne pita za stručno mišljenje o potrebnim plovidbenim sposobnostima i ostalim kvalitetama brodova koji se namjeravaju kupiti ili graditi “ ciljno “ za pojedine linije. Da se pitalo pomorce nikada oni ne bi savjetovali da se nabavljaju ili grade trajekti za vanjske otoke bez pomičnog pramca a također ne bi savjetovali da se nabavljaju ili grade trajekti bez kuhinje i bez kabina za posadu. Pojedinci u srednjoj i visokoj administraciji u Jadroliniji već dugi niz godina nastoje u potpunosti omalovažiti, zatrti stavove i mišljenje zapovjednog kadra kod pomoraca a u tome su najžešći oni koji nisu ponikli u Jadroliniji. NSPPBH im poručuje “ pameti nikad dosta “ i što prije oni shvate ovu poruku svima će nam zajedno u Jadroliniji biti bolje a ako ne shvate NSPPBH će od nadređenih tražiti njihovu smjenu.
 • Zbog toga što imaju osjećaj da mnogi političari ( na lokalnoj, županijskoj i državnoj razini ) vrlo često namjerno podmeću nogu Društvu “ Jadrolinija “ u njenom radu. Poznato je da su mnogo puta lokalni političari na otocima uvjetovali, pozivajući se na visoke veze u Zagrebu, koji će brod iz flote Jadrolinije ploviti na liniji za “ njihov “ otok. Poznato je da Jadrolinijin brod “ Vanga “ dugi niz godina nije smio ploviti na liniji Split – Supetar jer su se pojedini vlastodršci iz Supetra protivili tome prijeteći da taj brod neće primiti u luku a kada im se prije nekoliko godina na toj liniji pojavio višestruko manji i sporiji brod “ Moli “ privatne tvrtke iz Splita nitko od spomenute gospode lokalnih političara nije se usudio niti zucnuti u znak protivljenja.
Pomorci Jadrolinije još se sjećaju događaja kada su ministar vanjskih poslova ( u koalicijskoj vlasti ) i mnogi drugi dužnosnici iz gradskih, županijskih i državnih institucija na službenom putovanju iz Splita za Anconu koristili usluge trajekta pod zastavom države Paname, plaćali ih novcem poreznih obveznika RH, pri tom ignorirajući da istovremeno iz Splita za Anconu isplovljava i trajekt Jadrolinije pod zastavom države Hrvatske. Toliko o akciji Hrvatske gospodarske komore – “ Kupujmo hrvatsko – budimo kroativni “.
 • Zbog toga što propisi RH o dopuštenoj starosti za upis brodova u hrvatski upisnik brodova stavljaju Jadroliniju u nepovoljan položaj u odnosu na strane brodare. Važeći propisi RH ne dozvoljavaju Jadroliniji da za potrebe održavanja međunarodnih linija kupi i upiše u hrvatski upisnik brodova putnički brod stariji od 25 godina dok istovremeno ne ograničavaju dobnu starost stranog broda kojega strani brodar prvi put uvodi na međunarodnu liniju iz luka Republike Hrvatske prema lukama u inozemstvu i obratno. Slikovito rečeno brodar Blue Line je u povlaštenom položaju prema Jadroliniji jer može nesmetano nabaviti i dovesti brod REGINA DELLA PACE na međunarodnu liniju Split – Ancona a Jadrolinija to ne može jer je to brod stariji od 25 godina.
POMORSKI ZAKONIK
Članak 191.
(3) Ne može se upisati u hrvatski upisnik brodova brod koji je stariji od najviše dopuštene starosti za određene vrste brodova.
(4) Najvišu dopuštenu starost za upis brodova u hrvatski upisnik brodova propisat će ministar.

NAREDBU

O NAJVIŠOJ DOPUŠTENOJ STAROSTI BRODOVA KOJI SE MOGU UPISATI U UPISNIK BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.
U upisnik trgovačkih brodova u Republici Hrvatskoj mogu se upisati pomorski brodovi čija starost, u trenutku podnošenja prijave odnosno zahtjeva za prvi upis u upisnik trgovačkih brodova, ne prelazi:
a) za putničke brodove 25 godina;
b) za teretne brodove 20 godina.
NSPPBH zahtjeva od MMPI da izvrši izmjenu navedenih zakona na način da se omogući brodaru da za potrebe održavanja međunarodnih linija nabavi i upiše u hrvatski upisnik brodova putnički brod stariji od 25 godina ili da se odredi najviša dopuštena starost od 25 godina za putničke brodove koje strani brodar po prvi put uvodi na međunarodnu liniju iz luka Republike Hrvatske prema lukama u inozemstvu i obratno.
 • Zbog saznanja da je strani brodar “ Blue Line “ dobio suglasnosti na Red plovidbe za 2011. godinu na liniji Split – Ancona – Split od nadležne lučke uprave, lučke kapetanije, županijske gospodarske komore i Agencije za obalni linijski pomorski promet iako u to vrijeme nije posjedovao brod niti potrebnu dokumentaciju kojom bi zadovoljio zakonske odredbe koje su uvjet za izdavanje navedenih suglasnosti. NSPPBH skreće pažnju na činjenicu da je u odredbama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu i Pravilniku o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnog linijskog pomorskog prometa propisan način i uvjeti koje mora brodar ispunjavati u trenutku podnošenja zahtjeva da bi mu se dala suglasnost na Red plovidbe od nadležnih institucija.
ZAKON
O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU
 1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Zakonom uređuju uvjeti i način obavljanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu, vrste linija, utvrđivanje, usklađivanje i objavljivanje redova plovidbe i cjenika usluga, osiguranje sredstava za kontinuirano, redovito i nesmetano obavljanje javnog prijevoza. Ovim se Zakonom utvrđuje što obuhvaća međunarodni linijski pomorski promet, uvjete koje mora ispunjavati brod i brodar i usklađivanje redova plovidbe u međunarodnom linijskom pomorskom prometu te što obuhvaća povremeni prijevoz putnika.
PRAVILNIK
O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI BROD I BRODAR ZA OBAVLJANJE MEĐUNARODNOG LINIJSKOG POMORSKOG PROMETA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti koje mora ispunjavati brod i brodar, bez obzira na zastavu broda, koji obavlja međunarodni linijski pomorski promet iz luka Republike Hrvatske prema lukama u inozemstvu i obrnuto, te postupak ishođenja suglasnosti na redove plovidbe u međunarodnom linijskom pomorskom prometu.
Ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom za obavljanje međunarodnog linijskog prometa utvrđuje se davanjem suglasnosti Agencije za obalni linijski pomorski promet, na redove plovidbe.
Članak 3.
Za obavljanje međunarodnog linijskog pomorskog prometa Ro-Ro putnički brod mora ispunjavati sljedeće uvjete:1. da brod ima zadovoljavajuće rezultate početne provjere i početnog posebnog pregleda, odnosno redovnog pregleda; 2. da brod ima uspostavljen integrirani sustav za intervenciju u izvanrednim situacijama; 3. da brod udovoljava posebnim zahtjevima o stabilitetu.
Članak 5.
Ispunjavanje uvjeta za Ro-Ro putnički brod i brzi putnički brod iz članka 3. i 4. ovoga Pravilnika, brodar dokazuje: 1. odobrenjem nadležne lučke kapetanije za plovidbu na redovnoj liniji sukladno članku 86. Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe odnosno zapisnikom o obavljenom redovnom pregledu; 2. dokazom o uspostavljenom integriranom sustavu za intervenciju u izvanrednim situacijama sukladno Rezoluciji Međunarodne pomorske organizacije A. 852 (20) o smjernicama za strukturu integriranog sustava planiranja; 3. potvrdom da brod udovoljava uvjetima tehničkih pravila koja popisuju posebne zahtjeve za stabilitet u odnosu na značajnu visinu vala.
Članak 8.
Uz zahtjev iz članka 7. ovoga Pravilnika brodari su dužni nadležnim županijskim komorama dostaviti:1. dokaze propisane u članku 5. i 6. ovoga Pravilnika; 2. podatke o brodu: ime broda, luka upisa, IMO broj, godina gradnje, bruto tonaža (GT), duljina preko svega, širina, gaz, snaga pogona, brzina u liniji, broj i smještaj rampi, kapacitet vozila i kapacitet putnika; 3. kopiju Općeg plana broda, kopiju Plana o suradnji sa službom traganja i spašavanja u slučaju opasnosti (SAR plan) sukladno Poglavlju IV. Pravilo 15/c, ime agenta ili predstavnika u Republici Hrvatskoj. Brodar iz stavka 1. ovoga članka mora dostaviti potvrdu o usklađenosti kojom dokazuje da preuzima odgovornost kompanije.
Članak 9.
Prije usuglašavanja predloženih redova plovidbe prema članku 53. stavak 3. Zakona, lučka kapetanija će obaviti pregled za sigurnu plovidbu Ro-Ro putničkih brodovai brzih putničkih brodova na međunarodnim redovnim linijama sukladno Glavi VIII člancima 82. do 92. Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe. U slučaju više sile brodar mora zamijeniti brod u liniji drugim adekvatnim brodom, a isti mora ispunjavati uvjete propisane Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 10.
Nadležna lučka kapetanija u postupku usuglašavanja predloženih redova plovidbe dužna je utvrditi da li brod odnosno brodar ispunjava propisane uvjete iz članka 3. i 4. ovoga Pravilnika. Nadležna lučka uprava dužna je provjeriti da li predloženi red plovidbe omogućava normalno odvijanje prometa u luci odnosno da javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu ima prednost u odnosu na druge vidove prometa. O utvrđenim činjenicama iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka lučka kapetanija, odnosno lučka uprava pisanim će putem obavijestiti Agenciju.
 • Zbog spoznaje da se strani brodari ne pridržavaju usuglašenih Redova plovidbe na međunarodnoj liniji Split – Ancona – Split. Dana 10.02.2011. godine dolaskom u luku Split brod “ REGINA DELLA PACE “ strane kompanije Blue Line obustavio je redovito održavanje međunarodne linije Split – Ancona. Ponovo je iz luke Split isplovio u navedenoj liniji tek dana 24.02.2011. Cijelo vrijeme prekida u održavanju redovite linije Split – Ancona navedeni brod je proveo u gradskoj luci Split na vezu br. 19. U dnevnom tisku “ Slobodna Dalmacija “ navodilo se da je brod prestao s održavanjem redovite linije zbog odlaska na redoviti godišnji remont. Ništa tu ne bi bilo čudno da navedeni brod cijelo to vrijeme nije bio privezan u gradskoj luci Split koja nije namijenjena za izvođenje remonta na brodovima.
PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU ODRŽAVANJA REDA U LUKAMA I NA OSTALIM DIJELOVIMA UNUTARNJIH MORSKIH VODA I TERITORIJLNOG MORA REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 7.
 1. Brod koji se nalazi u luci mora biti spreman za manevriranje.
 2. Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka tijelo koje upravlja lukom uz suglasnost kapetanije može na zahtjev zapovjednika broda odobriti popravak stroja u luci.
PRAVILNIK O REDU U LUCI I UVJETIMA KORIŠTENJA LUKOM
NA PODRUČJU LUKE SPLIT
Članak 31.
Radnje koje se mogu obavljati na lučkom području, samo na temelju odobrenja LOC uz suglasnost Lučke kapetanije su:
1. Sitni popravci na brodovima, zavarivanje i sl. uz sve protupožarne predostrožnosti;
Po drugim informacijama brod “ REGINA DELLA PACE “ je prestao sa održavanjem linije zbog smanjenog prometa putnika i vozila. Ništa tu ne bi bilo čudno da do NSPPBH nisu stigle informacije da o prestanku održavanja redovite linije Split – Ancona strani brodar Blue Line i brod “ REGINA DELLA PACE “ nisu izvijestili nadležnu Lučku kapetaniju Split i nadležnu Agenciju za obalni linijski pomorski promet koje su im uostalom i dale suglasnost na Red plovidbe za 2011. godinu.
Dana 06.03.2011. brod “ REGINA DELLA PACE “ ponovo je prestao sa održavanjem redovite međunarodne linije Split – Ancona i isplovio iz Splita za Crnu Goru zbog remonta !? NSPPBH također želi skrenuti pozornost na rad stranog brodara SNAV koji već dugi niz godina ljeti održava međunarodne linije između talijanskih i hrvatskih luka na način da na početku mjeseca lipnja izvrši jedno putovanje, zatim tijekom mjeseca lipnja plovi samo nekoliko putovanja, u mjesecu srpnju i kolovozu plovi svaki dan jer tada “ skuplja maslo “, a u mjesecu rujnu izvrši nekoliko
putovanja s tim da mu zadnje putovanje bude polovinom rujna. Dakle redovitu liniju održava manje od četiri mjeseca godišnje. Ovakav način rada u suprotnosti je sa odredbama važećih propisa Republike Hrvatske.
ZAKON
O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU
Članak 14.
Na međunarodnim linijama iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona javni prijevoz mora se obavljati najmanje 4 mjeseca godišnje.
S obzirom na sve navedene informacije o mogućim nepravilnostima i nepoštivanjima zakona Republike Hrvatske NSPPBH zahtjeva da MMPI osnuje povjerenstvo koje će ispitati okolnosti i utvrditi :
 1. Dali su nadležne lokalne i državne institucije izdale stranom brodaru Blue Line suglasnost na Red plovidbe za 2011. godinu u skladu sa važećim propisima RH?
 2. Dali je strani brodar Blue Line postupio u skladu sa zakonima RH kada je prekinuo održavanje redovite međunarodne linije Split – Ancona dana 10.02.2011.?
 3. Dali je strani brodar SNAV u posljednje tri godine obavljao međunarodne linije u skladu sa važećim propisima RH koje kažu da ih brodar mora obavljati najmanje 4 mjeseca godišnje?
Ukoliko povjerenstvo utvrdi nepravilnosti u izdavanju suglasnosti na Red plovidbe za stranog brodara Blue Line koji održava međunarodnu liniju između talijanskih i hrvatskih luka tada NSPPBH zahtjeva da se ta suglasnost ukine.
Ukoliko povjerenstvo utvrdi nepravilnosti u održavanju međunarodnih linija, vezano za odustajanje od plovidbe, od strane stranih brodara tada NSPPBH zahtjeva da nadležne institucije Republike Hrvatske postupe u skladu sa važećim propisima.
PRAVILNIK
O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI BROD I BRODAR ZA OBAVLJANJE MEĐUNARODNOG LINIJSKOG POMORSKOG PROMETA
Članak 11.
Brodar koji je odustao neopravdano od plovidbe na međunarodnoj liniji za koju je ranije dobio suglasnost ili se nije pridržavao utvrđenog reda plovidbe, ne može sljedeće godine dobiti suglasnost Agencije na predložene redove plovidbe. Iznimno, u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može brodaru dati suglasnost na red plovidbe ako ne postoji interes drugih brodara.
NSPPBH podržava zdravu konkurenciju i zahtjeva da MMPI poduzme potrebne radnje kako bi se onemogućilo djelovanje nelojalne konkurencije u pomorskom prometu na području Republike Hrvatske.
NSPPBH od Vas očekuje odgovor i provođenje radnji kojima ćete osigurati hrvatskim brodarima i pomorcima ravnopravnost barem na području Republike Hrvatske, u odnosu na strane brodare i pomorce, ako je već ne mogu imati u državama članicama EU. Na taj bi se način povećala konkurentnost Jadrolinije na međunarodnim trajektnim linijama i očuvala mnoga radna mjesta za hrvatske pomorce.
S poštovanjem
Predsjednik
___________________
( kap. Grgo Dujmović )
Split, 08.03.2011.

Last modified: 04.11.2019