I Z V J E Š Ć E SA SASTANKA O PRIMJENI TZV. SOCIJALNE REFORME

12.03.2011

Dana 09.03.2011. godine u prostorijama Društva “ Jadrolinija “ – Rijeka održan je sastanak vezano za primjenu tzv. socijalne reforme za članove posade brodova koji obavljaju linijski prijevoz između hrvatskih i stranih luka unutar granica Jadranskog mora.
Na sastanku su prisustvovali državni tajnik za more kap. Mario Babić, predsjednik Društva Jadrolinije dr. sc. Slavko Lončar te predstavnici NSPPBH i SPH.
Sastanak je otvorio kap. Mario Babić i odmah se osvrnuo na dopis “ Uzburkalo se more “ koji je predsjednik NSPPBH kap. Grgo Dujmović uputio resornom ministru Božidaru Kalmeti.
Rekao je da MMPI poduzima sve potrebne radnje kako bi se ispitali svi navodi iz dopisa a nakon toga da će se održati sastanak u svezi s time.
U nastavku izlaganja kap. Babić se osvrnuo na tzv. izmjene Pomorskog zakonika kojim će biti omogućeno Jadroliniji da od 01.01.2013. prestane plaćati porez na dobit po dosadašnjem sistemu, za brodove koji plove na međunarodnim linijama, i uđe u sustav tzv. tonnage tax plaćanja poreza a čime se pogoduje Jadroliniji.
Napomenuo je da tzv. tonage tax nije vezan za tzv. socijalnu reformu ali da bi bilo dobro da posada koja plovi na brodovima u međunarodnim linijama pređe na nove ugovore čime bi se u potpunosti omogućilo Jadroliniji da može konkurirati na tržištu tim više što Vlada RH više ne može subvencionirati iz državnog proračuna brodove u međunarodnoj plovidbi.
Nadalje je kap. Babić rekao da ako sindikati sa poslodavcem i dogovore način prelaska na nove ugovore da taj novi sistem ne može početi s primjenom prije 01.01.2012. ali da izmjena pravilnika mora ići u proceduru što prije.
Predsjednik Društva “ Jadrolinija “ dr. sc. Slavko Lončar je napomenuo da kupnje broda za potrebe međunarodnih linija nema prije 2012. godine tj. dok se ne isplati kredit za brod “ Zadar “.
Još jednom je pokušao uvjeriti prisutne kako je predloženi sistem novih ugovora bolji za pomorce i Jadroliniju ali da neće biti nikakve izmjene postojećeg stanja bez dogovora sa sindikatima.
Predstavnici SPH su izjavili da smatraju da je prekratko vrijeme za donošenje tako teške odluke .
Predstavnik NSPPBH, Branko Miščak, izjavio je da bi prelazak pomoraca sa brodova međunarodne plovidbe na tzv. devizne ugovore značio “ početak kraja “ Jadrolinije te da NSPPBH neće dati suglasnost na predložene izmjene Pomorskog zakonika vezano za socijalnu reformu.
Na kraju sastanka predstavnik SPH, gosp. Vladimir Svalina, je predložio da može doći do izmjene Pomorskog zakonika s tim da se u pravilnik upiše da se može primijeniti tzv. socijalna reforma ali samo ako na to pristanu socijalni partneri.
Kap. Mario Babić je odmah podržao prijedlog SPH ali da sami uz pomoć svojih pravnika napišu tekst te da se dogovore sa drugim sindikatom i da mu dostave pismeni prijedlog do petka.
Predsjednik Uprave Jadrolinije dr. sc. Slavko Lončar također je podržao prijedlog SPH.
Predsjednik Povjerenstva pl. pod. – Rijeka
Branko Miščak
Rijeka, 10.03.2011.

Last modified: 04.11.2019