IZBORI ZA RADNIČKO VIJEĆE U JADROLINIJI

16.03.2011

Dužnost Radničkog vijeća Jadrolinije je da štiti i promiče interese svih pomoraca i zaposlenika na kopnu u Jadroliniji, savjetovanjem, suodlučivanjem ili pregovorima s Upravom Jadrolinije ili od nje opunomoćenom osobom, o pitanjima važnim za položaj svih pomoraca i zaposlenika na kopnu u Društvu.
Radničko vijeće Jadrolinije je dužno nadgledati dali se u Društvu Jadrolinija poštuju odredbe Zakona o radu, pravilnika o radu, kolektivnih ugovora te drugih propisa.
Radničko vijeće Jadrolinije je dužno paziti dali Društvo Jadrolinija uredno i točno ispunjava obveze glede obračunavanja i uplaćivanja doprinosa sukladno posebnom propisu, te u tu svrhu ima pravo uvid u odgovarajuću dokumentaciju.
U svom djelovanju Radničko vijeće Jadrolinije ne smije radnika ili određenu skupinu radnika povlašćivati, niti stavljati u nepovoljniji položaj od drugih radnika u Društvu Jadrolinija.
Dana 29. / 30. ožujka 2011. ( utorak / srijeda ) provesti će se izbori za članove Radničkog vijeća u Jadroliniji ( utorak u prostorijama Jadrolinije u Rijeci, Zadru i Splitu od 0800 – 1500 sati a utorak / srijeda na brodovima / u dislociranim agencijama u toku dana ).
NSPPBH ne treba i nema mentore – sponzore. Na izbore će izići samostalno sa svojom listom kandidata za predstavnike u Radničkom vijeću Društva Jadrolinija.
Nositelj liste NSPPBH je glasnogovornik NSPPBH i predsjednik aktualnog saziva Radničkog vijeća dipl. iur. Tomislav Urlić ( Tome kuhar ).
Zašto dati svoj glas listi kandidata NSPPBH?
 • Jer su predstavnici NSPPBH u dosadašnjem radu uvijek zastupali interese svih pomoraca i zaposlenika u Društvu Jadrolinija. Predstavnici NSPPBH u svom radu nikada nisu vršili diskriminaciju nad pomorcima i zaposlenicima na kopnu u Jadroliniji, niti su pokušavali nagovarati predstavnike Uprave na čin diskriminacije, po bilo kojem kriteriju pa tako ni po kriteriju pripadnosti pojedinom sindikatu ili nekoj drugoj skupini radnika. Oni nikada nisu davali obećanja pomorcima i zaposlenicima na kopnu u Društvu Jadrolinija da će im oni srediti dobivanje UOR na neodređeno vrijeme, preko veze, ako se učlane u NSPPBH.
 • Jer su se predstavnici NSPPBH u dosadašnjem radu, svjesni opasnosti i mogućih posljedica zbog diranja u “ veliki osinjak “, protivili omogućavanju nastanka nelojalne konkurencije koja nanosi štetu Jadroliniji u obalnom i međunarodnom linijskom pomorskom prometu. Predstavnici NSPPBH će i ubuduće ustrajati na ukidanju Sporazuma o minimalnim radnim i socijalnim standardima pomoraca, čijom je izradom 2006. godine omogućen nastanak nelojalne konkurencije, a što je osnovni preduvjet da svi brodari koji sudjeluju u obalnom linijskom pomorskom prometu pristupe Nacionalnom kolektivnom ugovoru za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima. Oni će i ubuduće zahtijevati od nadležnih državnih institucija RH da se odredbe Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu i Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnog linijskog pomorskog prometa ( također i za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu ) primjenjuju jednako prema svim brodarima i brodovima, bez obzir na zastavu broda, koji u navedenom pomorskom prometu sudjeluju.
 • Jer su se predstavnici NSPPBH u dosadašnjem radu zalagali da se u Društvu Jadrolinija:
 • broj UOR na neodređeno vrijeme sklopljenih sa pomorcima izjednači sa dvostrukim brojem pomoraca koji je potreban po vansezonskom formacijskom sastavu posade
 • broj UOR na neodređeno vrijeme sklopljenih sa djelatnicima na kopnu izjednači sa brojem djelatnika na kopnu koji je potreban po vansezonskom formacijskom sastavu djelatnika na kopnu
 • isplati naknada pomorcima i djelatnicima na kopnu za akumulirane sate preraspodjele
 • izvrši korekcija koeficijenata složenosti poslova za pomorce i djelatnike na kopnu
 • poveća plaća ( vrijednost koeficijenta ) kako više ne bi, barem po tom pitanju, bili na dnu ljestvice u odnosu na druga Društva koja su u većinskom vlasništvu Vlade RH
 • izradi prihvatljiviji program isplate poticajnih otpremnina, za odlazak u prijevremenu mirovinu, po uzoru na ostala Društva u većinskom vlasništvu Vlade RH
 • ne ukidaju dužobalne i međunarodne trajektne linije u vansezonskom periodu te su na taj način naveliko pripomogli očuvanju sektora dužobalnih i međunarodnih trajektnih linija a samim time i očuvanju mnogih radnih mjesta na brodovima i na kopnu u Jadroliniji
 • otklone poteškoće s kojima se u radu susreću djelatnici na kopnu i pomorci a osobito pomorci iz odjeljenja opće službe vezano za organiziranje smjenskog rada i unapređenja
 • Jer se predstavnici NSPPBH na sastancima sa predstavnicima Uprave Jadrolinije i MMPI nikada nisu ” šlepali ” uz druge i tuđe uspjehe prikazivali kao svoje zasluge i uspjehe.Predstavnici NSPPBH su uvijek na sastanke sa predstavnicima Uprave Jadrolinije i MMPI išli osobno, te zastupali interese svih pomoraca i zaposlenika na kopnu u Društvu Jadrolinija, bez “ fige “ u džepu i nisu slali tzv. profesionalce da odrade taj “ grublji “ dio posla umjesto njih, ne mareći pri tom za moguće posljedice u njihovu budućem radu ako im netko sa “ suprotne “ strane to zamjeri.
 • Jer predstavnici NSPPBH u sindikat nisu ušli sa ciljem pribavljanja osobne materijalne koristi.
Predstavnici NSPPBHsvesvoje sindikalne poslove obavljaju dobrovoljno i bez naplate za svoj rad.Za potrebe sindikalnih aktivnosti koriste svoje osobne mobitele i sami snose sve nastale troškove. Nikada nisu koristili mogućnost naplate putnih troškova službenog putovanja sa svojim osobnim vozilom po sistemu “ 2 kune po kilometru “. Na taj način su se samovoljnom odlukom, u korist sindikata, odrekli pribavljanja čiste osobne novčane koristi od cca 1 500,00 kuna po svakom putovanju Split – Rijeka ( Zagreb, Dubrovnik ) – Split i na svakom od ostalih putovanja prilikom obilaska članstva po terenu.
 • Jer predstavnici NSPPBH na pozicije u svojim zvanjima u Društvu Jadrolinija nisu došli pomoću utjecaja Radničkog vijeća ili sindikata. Predstavnici NSPPBH su profesionalno napredovali u svojim zvanjima i prije osnivanja NSPPBH izričito zahvaljujući svome dugogodišnjem kvalitetnom radu. Nikada nisu koristili pripadnost sindikatu ili Radničkom vijeću kako bi, utjecajem kod nadređenih osoba, ostvarili osobnu privilegiju i korist iz toga. Predstavnici NSPPBH nisu dobivali stalni posao i unapređenje preko sponzora pa su danas “ slobodni strijelci “ neopterećeni kreditima koji se, kako se priča, vraćaju sponzorima putem raznih protuusluga.
 • Jer predstavnici NSPPBH za održavanje svojih sindikalnih sastanaka ne koriste usluge elitnih zimovališta i ljetovališta na račun sindikalne članarine. Predstavnici NSPPBH su svoje sastanke održavali u službenoj prostoriji sindikata gdje zimi nema grijanja niti ljeti hlađenja. Uvijek su radili u interesu članstva a ne u interesu osobnih provoda i užitaka.
 • Jer su predstavnici NSPPBH u pravo vrijeme, pored argumenata, smogli snage i hrabrosti da najave prosvjede i štrajk Upravi Društva Jadrolinija i MMPI kako bi zaštitili interese svih pomoraca i djelatnika na kopnu u Jadroliniji. Predstavnici NSPPBH su vodili pregovore a potom su i najavili mogućnosti održavanja prosvjeda i štrajka Upravi Jadrolinije i MMPI te su na taj način:
 • pronašli rješenje za dugogodišnji problem naknade za akumulirane sate pomoraca
 • ubrzali isplatu plaće svim zaposlenicima na kopnu i pomorcima u Društvu Jadrolinija te prve rate naknade za akumulirane sate pomorcima u mjesecu veljači ove godine
 • pokrenuli, i još vode akcije, za očuvanje međunarodnih linija i opstanak instituta stalnog zaposlenja za sve pomorce na brodovima međunarodnih linija u Jadroliniji
Molimo Vas da odvojite malo svog slobodnog vremena i iziđete na izbore. Ukažite nam povjerenje i dajte nam Vaš glas. Pomognite nam da ostvarimo ciljeve koji se temelje na principu ” da bude bolje svima a ne samo njima “.
Predsjednik
____________________
( kap. Grgo Dujmović )
Split, 14.03.2011.

Last modified: 04.11.2019