NSPPBH UPUTIO OTVORENO PISMO UPRAVI DRUŠTVA ” JADROLINIJA “

22.03.2011

“ JADROLINIJA “ – RIJEKA
UPRAVA DRUŠTVA
PREDSJEDNIK UPRAVE
( DR. SC. SLAVKO LONČAR )

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI POSADE BRODA ” SVETI KRŠEVAN “

NSPPBH je zaprimio dopis, s potpisima 23 člana posade broda “ Sveti Krševan “, koji je dostavljen i odgovornim osobama u Društvu “ Jadrolinija “ a u kojemu potpisani članovi posade ( iz aktualne tri smjene ) iznose svoje primjedbe na sadašnji sistem smjenskog rada ( 15 dana na brodu – 7 dana kod kuće ) na tom brodu u liniju 634 “ Dominče – Orebić “.
Kao razloge svojeg nezadovoljstva vezano za sadašnji sistem smjenskog rada na tom brodu potpisani članovi posade između ostalog navode:
  • Da zbog zgusnutog reda plovidbe nisu u mogućnosti sebi osigurati redovitu i pravilnu prehranu.
  • Da je ovakav sistem smjenskog rada, na duži vremenski period, iscrpljujući.
  • Da na brodu rade preko devet mjeseci godišnje.
  • Da nisu adekvatno plaćeni, u usporedbi sa posadama drugih brodova, s obzirom na težinu posla i broj obavljenih putovanja u jednom danu.
Za otklanjanje njihovog nezadovoljstva potpisnici navedenog dopisa predlažu odgovornim osobama u Društvu “ Jadrolinija “ slijedeće:
  • Da se na brodu koji održava liniju 634 “ Dominče – Orebić “ smjenski rad posade ubuduće organizira po sistemu 15 dana na brodu – 15 dana kod kuće.
  • Za slučaj da Uprava “ Jadrolinije “ ne bude u mogućnosti prihvatiti njihov prijedlog tada predlažu da im se dnevni fond radnog vremena posade od 12 sati obračunava kao 8 sati ( redovni rad ) + 2 sata ( preraspodjela ) + 2 sata ( prekovremeni ). Na ovaj način bi se, kako oni kažu, bar tako “ nagradilo “ pomorce koji se na sadašnji način žrtvuju za dobrobit našeg poduzeća.
S obzirom na navedene primjedbe i prijedloge NSPPBH smatra da su zahtjevi posade broda “ Sveti Krševan “ u potpunosti opravdani, s napomenom da NSPPBH riječ “ nagradilo “ ne smatra dobrom formulacijom te je preformulira u “ korektno platilo “.
NSPPBH od Uprave Društva “ Jadrolinija “ zahtijeva da se na brodu koji održava lokalnu liniju 634 “ Dominče – Orebić “ :
  • Smjenski rad posade organizira po sistemu 15 dana na brodu – 15 dana kod kuće. Na taj način bi se donekle ublažili efekti nepravilne ishrane, zbog aktualnog sistema smjenskog rada, koji dugoročno mogu negativno utjecati na zdravlje članova posade
  • Dnevni fond radnog vremena posade, od 12 sati, obračunava kao 8 sati ( redovni rad ) + 2 sata ( preraspodjela ) + 2 sata ( prekovremeni ). Na taj način bi se korektno platio rad članovima posade i izbjeglo bi se nepotrebno novo akumuliranje sati preraspodjele kod pomoraca.
S poštovanjem
Predsjednik
____________________
( kap. Grgo Dujmović )
Na znanje:
  • posadi broda “ Sveti Krševan “
Split, 22.03.2011.

Last modified: 04.11.2019