U LAŽI SU KRATKE NOGE

24.03.2011

Na adresu NSPPBH – Split ( na znanje ) stigao je dopis koji je dana 19.03.2011. predsjedniku Radničkog vijeća Jadrolinije gosp. Tomislavu Urliću uputio koordinator Povjereništva SPH – podružnica Jadrolinija i član Radničkog Vijeća Jadrolinije kap. Dragomir Mucić.
U navedenom dopisu gosp. Tomislavu Urliću se predlaže a potom i sugerira da se mora hitno održati izvanredna sjednica Radničkog vijeća i napominje da se od njega očekuje odgovor.
Kao jednu od točaka dnevnog reda navodi se rasprava o prijedlogu SPH oko izmjena i dopuna Pomorskog zakonika vezano za radno – pravni položaj pomoraca u Jadroliniji.
Nadalje u upućenom dopisu kap. Dragomir Mucić predlaže da se na navedenoj izvanrednoj sjednici Radničkog vijeća donese između ostalog i slijedeći zaključak :
Da se raspiše referendum, za sve zaposlene u Jadroliniji s pitanjem : Da li prihvaćate prijedlog SPH oko izmjene i dopune Pomorskog zakonika članak 125, stavak 5 – ” Radno pravni položaj pomoraca na brodovima, koji ulaze u sustav oporezivanja po tonaži, a plove između stranih luka unutar Jadranskog mora, ostaje kao i do sada ( isti ) “?
NSPPBH nema namjeru kritizirati rad bilo kojih tzv. zaštitnika radnika ali pošto je navedeni dopis upućen nama na znanje moramo reagirati i ovim putem u javnost iznijeti slijedeće:
  1. Predsjednik Radničkog vijeća Jadrolinije gosp. Tomislav Urlić nalazi se na bolničkom liječenju tj. od dana 14.03.2011. u bolničkoj sobi prima četvrtu seriju kemoterapije u borbi protiv leukemije. U prethodne tri serije kemoterapije na bolničkom liječenju je ostajao oko dvadeset dana a potom bi bio otpuštan kući do slijedeće terapije.
  2. NSPPBH neće nikada, ama baš nikada, prihvatiti raspisivanje referenduma u Jadroliniji u kojemu bi se svi zaposleni pitali dali prihvaćaju prethodno navedeni prijedlog SPH jer NSPPBH ne podržava ovaj prijedlog ( razlog za naše ne podržavanje prijedloga SPH navesti ćemo na kraju ovog teksta ).
  • Osvrt na tijek pregovora u svrhu izrade nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika u dijelu koji se odnosi na izmjene članka 126. i 428. Pomorskog zakonika vezano za primjenu socijalne reforme i poreza po tonaži ( tzv. tonnage tax ).
Na poziv MMPI dana 01.03.2011. održan je prvi sastanak a dana 09.03.2011. održan je drugi sastanak na navedenu temu. Na sastanku su između ostalih prisustvovali predstavnici MMPI, Uprave Jadrolinije, NSPPBH i SPH.
Na sastanku koji je održan dana 01.03.2011. predstavnici MMPI su, s obzirom da su predstavnici brodara zagovarali izmjene Pomorskog zakonika vezano za primjenu tzv. socijalne reforme i poreza po tonaži, od predstavnika sindikata zatražili da do kraja sutrašnjeg radnog dana dostave svoje odgovore vezano za navedene izmjene Pomorskog zakonika.
NSPPBH je isti dan, 01.03.2011., MMPI uputio svoj odgovor, poslao ga na službene oglasne ploče u Društvo Jadrolinija i objavio ga na službenoj web stranici sindikata. U navedenom odgovoru NSPPBH je zauzeo čvrst stav protiv navedenih izmjena vezano za primjenu tzv. socijalne reforme i zaprijetio masovnim prosvjedima ako dođe do navedenih izmjena vezano za primjenu tzv. socijalne reforme.
Na žalost službeni prijedlog koji je navodno SPH u isto vrijeme uputio MMPI nismo vidjeli već samo učestalo čujemo kako je i SPH protiv navedenih izmjena.
Dana 03.03.2011. državni tajnik za more kap. Mario Babić je telefonom nazvao predsjednika NSPPBH i priopćio mu da MMPI, s obzirom na protivljenje sindikata, odustaje od prijedloga izmjena vezano za primjenu tzv. socijalne reforme ali da će neovisno od toga brodarima biti omogućeno pravo korištenja novog sustava poreza ( tzv. tonnage tax ). Nadalje je pojasnio da korištenje novog sistema plaćanja poreza po tonaži za brodove ni u kom slučaju nije uvjetovano primjenom tzv. socijalne reforme za pomorce na tim brodovima.
Istog dana na službenoj web stranici MMPI objavljen je tekst po naslovom “ Bez promjene radnog statusa pomoraca Jadrolinije na međunarodnim linijama “ u kojem između ostalog stoji da za pomorce na brodovima Jadrolinije koji plove između hrvatskih i talijanskih luka ostaju isti socijalni, zdravstveni i porezni uvjeti, dok će brodovi na tim linijama ući u novo predloženi sustav plaćanja poreza na dobit po tonaži ( tzv. tonnage tax ).
Iz Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika vidljivo je da MMPI nije u startu htjelo uvoditi izmjene u Pomorskom zakoniku vezano za primjenu tzv. socijalne reforme ali tada je na scenu stupila Uprava Jadrolinije i pokušala, uz malu pomoć MMPI, nagovoriti sindikate na prihvaćanje promjena pojedinih odredbi Pomorskog zakonika kako bi se omogućilo primjenu tzv. socijalne reforme i na pomorce koji plove na brodovima Jadrolinije koji plove u međunarodnim linijama.
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
___________________________________________________________________________________________
NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOOPUNAMA
POMORSKOG ZAKONIKA
S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zagreb, veljača 2011. godine.
____________________________________________________________________________________________
Članak 126.
(1) U smislu odredaba članaka 127., 128., 129. I 129a ovog Zakonika brod u međunarodnoj plovidbi je brod koji plovi iz hrvatske u stranu luku i obratno ili između stranih luka ili plovi na otvorenom moru ili u teritorijalnim vodama stranih država radi pružanja usluga vezanih uz djelatnosti na pučini kao što su istraživanje i iskorištavanje energenata i sl.
(2) Brod u međunarodnom linijskom pomorskom prometu koji obavlja prijevoz između hrvatskih i stranih luka unutar granica Jadranskog mora ne smatra se brodom u međunarodnoj plovidbi.
Članak 428. ( briše se )
Članak 429.
(1) Porez po tonaži broda je porez koji se utvrđuje i plaća umjesto poreza na dobit kako je uređen zakonom kojim se utvrđuje porez na dobit, bez obzira na stvarnu dobit ili gubitak ostvaren u poreznom razdoblju za koje se utvrđuje obveza poreza po tonaži broda.
(2) Za potrebe odredbi članka 429. do 429i ovog zakonika brod jest:
– brod upisan u hrvatski upisnik brodova ovlašten temeljem dodijeljene kategorije plovidbe i izdanih isprava ploviti izvan unutarnjih morskih vrata i teritorijalnog mora Republike Hrvatske radi obavljanja pomorsko plovidbenih poslova, te radi istraživanja ili pružanja drugih usluga vezanih uz djelatnosti na pučini, ili
– brod upisan u strani upisnik brodova
Dana 04.03.2011. ponovo je, sasvim neočekivano, stigao novi poziv iz MMPI za održavanje sastanka u prostorijama Društva Jadrolinija u Rijeci na kojem bi se ponovo razmotrilo mogućnosti za izmjene odredbi Pomorskog zakonika vezano za primjenu tzv. socijalne reforme.
NSPPBH je ostao iznenađen i začuđen, s obzirom na prethodno sve navedene informacije, što je uopće ovaj poziv upućen jer za nas nema daljnje svrhe pregovarati oko nečega što smo mi kategorički odbili. Jedini razlog ovog poziva na novi sastanak smo povezali sa mogućnošću, u koju nismo htjeli vjerovati ali se poslije pokazala točnom, da SPH nije bio do kraja kategoričan u odbijanju predloženih izmjena Pomorskog zakonika, koje je zagovarala Uprava Jadrolinije, vezano za primjenu tzv. socijalne reforme.
Na službenim stranicama SPH dana 08.03.2011. koordinator povjereništva SPH podružnice Jadrolinija u jednom dijelu teksta naveo je, citiram : “ I na kraju možemo samo napisati da su sada iznesena dva prijedloga od strane MMPI, od kojih je prvi na tragu naših zahtjeva. Sutra (09. 03.) je nastavak pregovora “.
Iz navedenog NSPPBH zaključuje da SPH nema čvrst stav protiv primjene tzv. socijalne reforme jer se već i u ovom dijelu prethodno navedenog teksta iščitava da SPH ima neke svoje zahtjeve a to znaći da ostavlja vrata otvorena za daljnje pregovore o mogućnosti uvođenja tzv. socijalne reforme.
NSPPBH se pita : “ Zašto SPH nikada nije na brodove Jadrolinije dostavio svoj pismeni prijedlog?
Suprotno tim pričama o navodnom protivljenju na kraju sastanka dana 09.03.2011. došlo je do obrata jer je, u nazočnosti predstavnika NSPPBH, predsjednik SPH gosp. Vladimir Svalina predložio da može doći do izmjene Pomorskog zakonika s tim da se u pravilnik upiše da se može primijeniti tzv. socijalna reforma ali samo ako na to pristanu socijalni partneri.
Kap. Mario Babić je odmah u ime MMPI podržao prijedlog SPH i predložio da predstavnici SPH sami uz pomoć svojih pravnika napišu tekst te da se dogovore sa drugim sindikatom i da mu dostave pismeni prijedlog do petka. Predsjednik Uprave Jadrolinije također je podržao prijedlog SPH.
Dana 14.03.2011. predsjednik NHS gosp. Krešimir Sever nam je javio da mu je u razgovoru na sjednici GSV u Zagrebu resorni ministar gosp. Božidar Kalmeta rekao da je MMPI, zbog protivljenja sindikata, odustalo od prijedloga izmjena Pomorskog zakonika vezano za primjenu tzv. socijalne reforme i da status pomoraca na brodovima Jadrolinije ostaje nepromijenjen.
Na službenoj web stranici SPH prije nekoliko dana objavljen je slijedeći tekst : “ Kako se permanentno vrši na nas pritisak da se prihvate određene izmjene u Pomorskom zakoniku, jučer tijekom dana, nakon razgovora s dijelom članova IO SPH, nadopunili smo članak 125 sa stavkom 5, u kojem stoji da se radni položaj pomoraca ne može mijenjati. U članku 125. iza stavka 3 dodaje se stavak 4 i stavak 5 koji glase: (4) Propis kojim se potanje uređuju radni, životni i socijalni uvjeti pomoraca donosi ministar u suglasnosti s ministrom nadležnim za rad i ministrom nadležnim za socijalnu skrb. (5) Radno-pravni položaj pomoraca na brodovima, koji ulaze u sustav oporezivanja po tonaži, a plove između stranih luka unutar Jadranskog mora ostaje kao i do sada (isti). SAMO OVIM UVRŠTENJEM DOPUNE ČLANKA 125, STAVAK 5, MOŽE SE PRISTATI NA BRISANJE ČLANKA 126 STAVKA 2. Ovaj prijedlog upućen je na razmatranje IO SPH, te je kao takav prihvaćen “.
Bilo bi poželjno da predstavnici SPH javno obznane tko to permanentno vrši pritisak na njih da prihvate određene izmjene u Pomorskom zakoniku. Na predstavnike NSPPBH nitko ne vrši nikakav pritisak a kada bi netko i pokušao vršiti pritisak NSPPBH bi ga javno prozvao.
Poznato je da se na osobe stručne i čvrstog stava ne pokušava i ne može izvršiti pritisak.
NSPPBH još jednom napominje da je pomorce Jadrolinije od primjene tzv. socijalne reforme do sada spašavao samo ovaj stavak 2. iz članka 126. Pomorskog zakonika jer je pomorcima na brodovima Jadrolinije omogućio da budu izuzeti od primjene odredbi članaka 127., 128. i 129. Pomorskog zakonika koji između ostalog propisuju da poslodavac nije obvezan plaćati poreze, prireze i doprinose i druga davanja na isplate članu posade broda u međunarodnoj plovidbi.
POMORSKI ZAKONIK
Članak 126.
( 2 ) Brod u međunarodnom pomorskom prometu koji obavlja prijevoz između hrvatskih i stranih luka unutar granica Jadranskog mora ne smatra se brodom u međunarodnoj plovidbi.
NSPPBH ne prihvaća prijedlog SPH vezano za dopunu članka 125. sa stavkom 5. i pristajanje na brisanje stavka 2. iz članka 126. Pomorskog zakonika zbog slijedećeg:
  1. Jer se pristajanjem SPH na brisanje stavka 2. iz članka 126. Pomorskog zakonika ukida do sada važeće izuzeće od primjene tzv. socijalne reforme za pomorce na brodovima međunarodnih linija u Jadroliniji a što dovodi do nestanka instituta “ stalnog zaposlenja “ za pomorce na navedenim brodovima Jadrolinije.
  2. Jer se prijedlog SPH za dopunu članka 125. ( stavkom 5. ) Pomorskog zakonika ne odnosi na brodove Jadrolinije pošto oni ne plove između stranih luka unutar Jadranskog mora.
  3. Jer je navedenim prijedlogom SPH konačno javno i jasno dao do znanja da prihvaća primjenu tzv. socijalne reforme na pomorce koji plove na brodovima međunarodnih linija u Jadroliniji a što po mišljenju NSPPBH označava “ početak kraja “ sektora međunarodnih trajektnih linija u Jadroliniji po sličnom scenariju iz 90 – tih godina prošlog stoljeća kada je došlo do ukidanja sektora međunarodnih kružnih putovanja u Jadroliniji.
Sindikalisti – profesionalci u SPH ( i koordinator Povjerenstva SPH – podružnica Jadrolinija kap. Dragomir Mucić koji bi u vrijeme početka primjene ovih izmjena imao uvjete za prijevremenu mirovinu ) nisu u našoj koži i ne mogu misliti, osjećati i zastupati isto što i sindikalisti – volonteri u NSPPBH.
Poželjno je i poučno prisjetiti se scene iz serijala “ Lud, zbunjen, normalan “ kada je Stjepan, u sudnici u brakorazvodnoj parnici, u očaju rekao svome odvjetniku: “ Enese, majke ti, nemoj me više branit “.
Predsjednik
_____________________
( kap. Grgo Dujmović )
Split, 24.03.2011.

Last modified: 04.11.2019