NA BRODU ” DUBROVNIK ” BLAGOSLOVLJENA NOVA KAPELA

04.04.2011

Konačno je Uprava Društva “ Jadrolinija “, na višegodišnje uporno predlaganje posade broda “ Dubrovnik “ i Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske, odobrila da se na brodu “ Dubrovnik “ prostorija brodskog kina, za čije predstave putnici zadnjih godina nisu bili zainteresirani, prenamjeni u kapelu.
Posada broda i NSPPBH su svoj prijedlog temeljili na svima poznatoj činjenici da brodom redovito iz Italije za Hrvatsku putuju organizirane grupe vjernika, kojima je destinacija – Međugorje, koje su za vrijeme putovanja izražavale potrebu za održavanjem svete mise i u tu svrhu su do sada koristile brodske hodnike i dio kavane.
Sa minimalnim novčanim ulaganjem Društva “ Jadrolinija “ uz zalaganje i rad posade broda kapela je stavljena u funkciju.
Posada broda je zahvalna rukovoditelju međunarodnih linija kap. Željku Lukanoviću i šefici službe marketinga u Jadroliniji gđi. Slavici Afrić na njihovu uloženom trudu i pomoći u ostvarenju ovog “ projekta “.
Dana 24. ožujka u splitskoj luci kapelu je blagoslovio fra Miljenko Vrabec, voditelj Apostolata mora pri svetištu Gospe od Pojišana u Splitu, tradicionalnom zavjetnom svetištu splitskih pomoraca i ljudi od mora, uz nazočnost posade broda i uzvanika.
Kapela je posvećena sv. Nikoli biskupu, zaštitniku pomoraca i putnika.
Posebno nas veseli najnovije saznanje da je Uprave Društva “ Jadrolinija “ donijela odluku da se na brodu “ Marko Polo “ postojeća mala tv – sala prenamjeni u kapelu.
24.06.2011. navršava se trideset godina od prvog ukazanja Blažene Djevice Marije u Međugorju.
Brod “ Dubrovnik “ od 26.03.2011. plovi na liniji Bari – Dubrovnik – Bari na kojoj je već sada, za ovu godinu, najavljeno preko 460 organiziranih grupa vjernika čije je odredište Međugorje.
U prilogu je galerija slika koju je izradio gosp. Igor Brboleža.
NSPPBH
Split, 02.04.2011.
1)  Kapela sv. Nikole

2)  Obred blagoslova kapele sv. Nikole

Last modified: 04.11.2019