NSPPBH UPUTIO UPRAVI JADROLINIJE PRIJEDLOG ZA IZMJENU OCJENSKE LISTE

08.04.2011

PRIJEDLOG ZA IZMJENU OCJENSKE LISTE

 

Prema saznanjima NSPPBH već tri godine u ladici Ovlaštene osobe SUS – a u Rijeci “ miruje “ prijedlog za izmjenom Ocjenske liste koji je upućen od strane zapovjednika broda “ Dubrovnik “.
Prema saznanjima NSPPBH isti zapovjednik je, od kuće, u prosincu prošle godine prijedlog za izmjenu Ocjenske liste dostavio i članu Uprave Jadrolinije odgovornom za kadrovske poslove.
NSPPBH također mora podsjetiti da se na zborovima radnika u više navrata članovima Uprave Jadrolinije ukazivalo na potrebu za izmjenom postojeće Ocjenske liste ali, očito je, bez uspjeha.
Pošto nema nikakvih naznaka da će doći do bilo kakve izmjene postojeće Ocjenske liste ovim putem NSPPBH želi svim članovima Uprave Jadrolinije ukazati na potrebu za izmjenom postojeće Ocjenske liste i u tu svrhu prilaže prijedlog nove Ocjenske liste.
Razlozi zbog kojih bi trebalo mijenjati postojeću Ocjensku listu:
  1. U njoj je premalo kategorija ocjena pa sadašnje Ocjenske liste ne odražavaju realno stanje.
  2. Kategorije ocjena bi trebale biti od nedovoljan do odličan ( 1 – 5 ). U sadašnjem sistemu ocjenjivanja mnogim pomorcima je data ocjena “ iznad prosječan “ a da je nisu zaslužili ali su zaslužili ocjenu veću od “ prosječan “ pa se u tom slučaju, kako se nebi pomorca oštetilo, u većini slučajeva išlo na veću ocjenu a što ne prikazuje pravo stanje …..
  3. Sa sistemom ocjenjivanja nedovoljan – odličan ( 1 – 5 ) može se dobiti matematički precizna prosječna ocjena koja je, odlukom Uprave Društva, i kod nedavnog prijema na neodređeno vrijeme za pomorce i zaposlenike na kopnu imala presudnu ulogu.
  4. Stavka Ocjenske liste “ Prijedlog za promaknuće “ bi se, osim na časnike ( izuzev upravitelja stroja i 1. komesara ), trebala odnositi i na sve članove posade jer bi se na taj način moglo imati pravu sliku kod promaknuća mornara u kormilara, kormilara u vođu palube, čistača u motoristu, motoristu u vođu stroja, mladića sobe u konobara, konobara u konobara I ….. ( ako imaju potrebna ovlaštenja i/ili završenu školu ).
  5. Ocjenske liste bi trebali potpisivati i svi članovi posade, ne samo časnici, pa ne bi bilo iznenađenja kao kod nedavnog prevođenja UOR na određeno u UOR na neodređeno vrijeme ( npr. odgovorna osoba članu posade kaže da mu je dao odličnu ocjenu a na papiru je napisao nešto sasvim drugo ).
  6. Osim časnika i svim članovima posade treba dati pravo da kadrovskoj službi dostave pismenu primjedbu na ispunjenu Ocjensku listu.
  7. Na sličan način trebala bi se riješiti i Ocjenska lista za pomorce na brodovima u nacionalnoj plovidbi s napomenom :

 

  • Ako je pomorac ukrcan cijelu godinu na jednom brodu tada bi se Ocjenska lista za njega trebala ispunjavati najmanje dva puta godišnje ( od dvije odgovorne osobe / zapovjednika ).
  • Na taj način bi se u nacionalnoj plovidbi došlo do više ocjenskih lista za časnike i članove posade, od više odgovornih osoba, a što bi realnije prikazivalo stvarno stanje.

 

  1. Na sličan način ( sa pet kategorija ocjena ) trebalo bi izraditi i Ocjensku listu za djelatnike na kopnu s napomenom da se Ocjenske liste trebaju ispunjavati najmanje dva puta godišnje.

 

NSPPBH smatra da bi se prihvaćanjem navedenih prijedloga, kod budućeg primanja na neodređeno vrijeme, za sve pomorce i zaposlenike na kopnu izjednačilo kriterije vezano za ocjenske liste i izbjeglo da se opet dogodi da je za djelatnike na kopnu kriterij ocjena => 3,17 a za pomorce ocjena => 4,0.

 

Svaku buduću eventualnu pojavu razlike u kriterijima NSPPBH će tretirati kao diskriminaciju.
GLAVNI ODBOR NSPPBH

U prilogu Vam dostavljamo prijedlog – “ Ocjenski list “

 

Split, 08.04.2011

Ocjenska lista (za učitavanje potreban Acrobat Reader)

Last modified: 04.11.2019